Slovensko-anglický ekonomický hovorník

Ekonomický hovorník nadväzuje na úspešný všeobecný hovorník. Ponúka 1 100 ekonomických i všeobecných hesiel a množstvo príkladov a spojení. Obsahuje tiež množstvo slovných zvratov a viet tematicky zoradených podľa konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete v obchodnej a pracovnej praxi stretnúť.

Vydanie: 1., 2008 | Strán: 288 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-89323-10-4
Väzba: mäkká lepená, obal mäkké lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: mäkká lepená, obal mäkké lamino | ISBN: 978-80-89323-10-4
Balenie: 288 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 12.90
Obsah
  • 1 100 kľúčových slov z oblasti ekonomiky a podnikania
  • 9 000 užitočných viet, ustálených slovných spojení a konverzačných fráz
  • 22 tematických okruhov
  • 300 anglických ekonomických skratiek
Hlavné vlastnosti
Ukážky
Slovensko-anglický ekonomický hovorník Slovensko-anglický ekonomický hovorník Slovensko-anglický ekonomický hovorník Slovensko-anglický ekonomický hovorník Slovensko-anglický ekonomický hovorník Slovensko-anglický ekonomický hovorník
Odporúčame

Anglický vreckový slovník

Slovensko-anglická konverzácia EE

Wazzup? Slovník slangu a hovorovej angličtiny

Gramatika súčasnej angličtiny

Podrobnejšie informácie

Možno sa vám už stalo, že ste potrebovali utvoriť konkrétne slovné spojenie či vetu v cudzom jazyku a nevedeli ste si s tým poradiť, hoci ste vedeli preklady jednotlivých slov. Pomocou slovníka ste nakoniec vetu nejako zostavili, no aj tak ste si neboli úplne istí jej správnosťou.

Ak sa chcete správne a pohotovo vyjadrovať, nestačí vám len vedieť určité množstvo slovíčok. Musíte sa naučiť vytvárať konkrétne vety a slovné spojenia, správne používať predložkové väzby, slovosled ap., a navyše si osvojiť množstvo fráz, ktoré sa v danom jazyku bežne používajú a často sa ani nedajú doslovne preložiť. Práve hovorník vám pomôže podobné spojenia jednoducho nájsť alebo vytvárať.

Ekonomický hovorník v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej príručky i prehľadu gramatických pravidel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré pokrývajú značnú časť slovnej zásoby z oblasti ekonomiky a obchodu. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet a slovných spojení obsahujúcich dané kľúčové slovo.

Príklady sa vyberali tak, aby zahŕňali nielen všeobecné, ale aj odbornejšie ustálené spojenia z oblasti ekonómie. Môžete si tak bez zdĺhavého listovania nájsť vetu alebo slovné spojenie, ktoré práve potrebujete, rozširovať si slovnú zásobu a zlepšovať komunikačné zručnosti. Niektoré príklady môžete použiť priamo, iné si ľahko pozmeníte tak, aby vyhovovali vašim konkrétnym potrebám.

Hovorník ponúka 1 100 ekonomických aj všeobecných hesiel a cca 9 000 odborných, ale aj všeobecných príkladov a spojení. Obsahuje aj množstvo slovných zvratov a viet, ktoré sú tematicky zoradené podľa konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete stretnúť v obchodnej a pracovnej praxi. Cieľom hovorníka nie je vyčerpávajúcim spôsobom obsiahnuť ekonomickú slovnú zásobu, ale poskytnúť používateľovi množstvo praktických užitočných slovných zvratov a spojení a uľahčiť mu tak komunikáciu na obchodných rokovaniach, pohovoroch, poradách ap.

Ekonomický hovorník nadväzuje na úspešný všeobecný hovorník, ktorý si používatelia obľúbili pre jeho jednoduchosť, prehľadnosť a univerzálne použitie. Veríme, že príručku ocenia nielen študenti ekonomických škôl, ktorí potrebujú získať odbornú slovnú zásobu a pohotovosť vo vyjadrovaní, ale aj manažéri a zamestnanci firiem, ktorým pomôže lepšie sa dohovoriť v pracovných a obchodných situáciách.