Jazyk
 • angličtina
 • nemčina
 • slovenčina
 • ruština
 • ostatné
 • francúzština
 • španielčina
 • taliančina
 • portugalčina
Zameranie
 • všeobecné
 • slang
 • hovorník
 • konverzácia
 • gramatika
Cena
 • do 9 €
 • 9 – 20 €
 • nad 20 €
 • akcie
 • novinky
Lexicon 5 Francúzsky slovník Platinum doporucujeme

Lexicon 5 Francúzsky slovník Platinum

Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Obsahuje mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francúzskych a 97 tisíc slovenských hesiel, k tomu vyše 150 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové i nespisovné slová.

EasyLex 2 Francúzština

EasyLex 2 Francúzština

Výkonný program určený všetkým používateľom, ktorí pred bohatosťou veľkého slovníka dajú prednosť pohotovému zobrazeniu základných prekladov. Rovnako ako iné tituly z tohto radu dokáže správne vyhľadávať aj slová napísané bez diakritiky, čo oceníte nielen pri čítaní elektronickej pošty.

Lexicon 5 Francúzsky ekonomický slovník

Lexicon 5 Francúzsky ekonomický slovník

Najnovší ekonomický slovník ponúka overené heslá a praktické slovné spojenia z oblasti obchodu, financií, účtovníctva a ďalších odborov súčasnej ekonómie a ekonomickej praxe.

Lexicon 5 Francúzsky praktický slovník

Lexicon 5 Francúzsky praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v úplne novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby aj do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Nový, pôvodný obojstranný technický slovník prináša aktuálnu a overenú terminológiu z oblasti vedy a techniky. Slovník je zameraný na praktickú slovnú zásobu a odborné ustálené spojenia používané v najrôznejších technických odboroch od stavebníctva, strojárstva, potravinárstva, lesníctva až po automobilový či textilný priemysel.

Lexicon 5 Francúzsky veľký slovník

Lexicon 5 Francúzsky veľký slovník

Veľký slovník súčasnej francúzštiny, ktorý sa svojím rozsahom približuje viaczväzkovému akademickému slovníku vydanému v 70. rokoch. Slovná zásoba aj vybrané príklady sú však nanajvýš súčasné. Nájdete v ňom aj neologizmy, ktoré odporučila používať Francúzska akadémia. Samozrejmosťou sú základné termíny mnohých vedných odborov, slová používané v hovorovej reči i nespisovné slová.