Jazyk
 • angličtina
 • nemčina
 • slovenčina
 • ruština
 • ostatné
 • francúzština
 • španielčina
 • taliančina
 • portugalčina
Zameranie
 • všeobecné
 • slang
 • hovorník
 • konverzácia
 • gramatika
Cena
 • do 9 €
 • 9 – 20 €
 • nad 20 €
 • akcie
 • novinky
EasyLex 2 Nemčina

EasyLex 2 Nemčina

Slovník súčasnej nemčiny zachytávajúci reformu jazyka vrátane najnovších dodatkov. Za nízku cenu získate spoľahlivý program, ktorý obratom zobrazí preklad slova pod kurzorom. Podobne ako verzia Plus umožní nájsť slovo v ľubovoľnom tvare, bez diakritiky, prípadne rozložiť zložené slovo na slová obsiahnuté v slovníku.

EasyLex 2 Plus Nemčina

EasyLex 2 Plus Nemčina

Kvalitný slovník s veľkým množstvom hesiel a najfrekventovanejšími významami. Je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú rýchlo zobraziť preklad neznámeho slova, či už naň narazia pri čítaní pošty, surfovaní na internete alebo pri čítaní dokumentov. Program je ďalej vybavený jedinečnou funkciou, ktorá dokáže aj neznáme nemecké zložené slovo rozložiť na jednotlivé časti a tie vyhľadať v slovníku.

Lexicon 5 Nemecký ekonomický slovník

Lexicon 5 Nemecký ekonomický slovník

Najnovší pôvodný obojstranný prekladový ekonomický slovník zachytáva rozsiahlu terminológiu z oblasti obchodu, financií, účtovnícta a ďalších oblastí ekonomickej teórie a praxe.

Lexicon 5 Nemecký lekársky slovník CZ

Lexicon 5 Nemecký lekársky slovník CZ

Ide o najnovší obojstranný lekársky slovník prinášajúci aktuálnu overenú terminológiu zo všetkých odborov lekárskej vedy a praxe so zameraním na praktické ustálené slovné spojenia (choroby, diagnostika a liečba, anatómia a patológia, farmakológia atď.).

Lexicon 5 Nemecký praktický slovník

Lexicon 5 Nemecký praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby i do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Nemecký právnický slovník CZ

Lexicon 5 Nemecký právnický slovník CZ

Tento dvoudílný praktický slovník obsahuje téměř 34 000 hesel z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní.

Lexicon 5 Nemecký slovník Platinum

Lexicon 5 Nemecký slovník Platinum

Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pravopisu vrátane dodatku z roku 2006. Ak potrebujete skutočne rozsiahly a kvalitný obojstranný slovník, nemusíte hľadať ďalej.

Lexicon 5 Nemecký technický slovník

Lexicon 5 Nemecký technický slovník

Obojstranný technický slovník prináša overenú terminológiu zo všetkých oblastí vedy a techniky. Najaktuálnejšie odborné názvy pokrývajú širokú oblasť od matematiky, fyziky a chémie cez metalurgiu, strojárstvo až po stavebníctvo a automobilizmus.

Lexicon 5 Nemecký veľký slovník

Lexicon 5 Nemecký veľký slovník

Nový, na oboch stranách značne prepracovaný a doplnený veľký slovník nemeckého jazyka. Svojím výberom hesiel zo súčasnej nemčiny významne prevyšuje iné slovníky. V porovnaní s knižnou verziou je obohatený o ďalšie slovné spojenia a idiómy. Je určený pokročilým študentom, prekladateľom a ďalším záujemcom o tento jazyk, ocenia ho v pobočkách zahraničných firiem, v školách i v štátnej správe.

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele v oborech zemědělství a biologie. Obsahuje slovní zásobu ohromujícího rozsahu, na 120 000 termínů a přes 150 000 překladů. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy.