Jazyk
 • angličtina
 • nemčina
 • slovenčina
 • ruština
 • ostatné
 • francúzština
 • španielčina
 • taliančina
 • portugalčina
Zameranie
 • všeobecné
 • slang
 • hovorník
 • konverzácia
 • gramatika
Cena
 • do 9 €
 • 9 – 20 €
 • nad 20 €
 • akcie
 • novinky
Gramatika súčasnej fínčiny novinka

Gramatika súčasnej fínčiny

Nová autorská gramatika fínčiny obsahuje gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave.
Pravidlá gramatiky približuje na základe jednoducho formulovaných pravidiel a tabuliek s množstvom príkladov. Dôraz sa kladie na javy, ktoré sú dôležité pre bežné vyjadrovanie a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia. Veríme, že bude praktickou pomôckou pre študentov fínčiny aj pre všetkých, ktorí sa s týmto ugrofínskym jazykom stretávajú v praxi.

Gramatika súčasnej poľštiny novinka

Gramatika súčasnej poľštiny

Nová autorská gramatika súčasnej poľštiny. Pravidlá gramatiky približuje prehľadne, na základe jednoducho formulovaných pravidiel a tabuliek s radom príkladov. Dôraz sa kladie na javy, ktoré sú dôležité pre bežné vyjadrovanie a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia alebo pri nich často dochádza k chybám. Veríme, že bude praktickou pomôckou pre študentov poľštiny aj pre všetkých, ktorí sa s jazykom našich susedov stretávajú v praxi.

Anglický praktický slovník

Anglický praktický slovník

Nové vydanie obľúbeného praktického slovníka obsahuje na 1 280 stranách vyše 70 000 hesiel. Aktualizovaná slovná zásoba verne odráža súčasný písaný a hovorený jazyk vrátane odbornej terminológie z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Oceníte v ňom tiež dvojfarebnú tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel.

Anglický šikovný slovník

Anglický šikovný slovník

Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste tu našli bežne používané slová a slovné zvraty zo spisovného aj hovorového jazyka.

Anglický školský slovník

Anglický školský slovník

Novinka je určená najmä žiakom základných škôl. V slovníku nájdete bežnú slovnú zásobu súčasnej angličtiny. Heslá sú starostlivo vybrané a prehľadne spracované tak, aby sa deťom so slovníkom dobre pracovalo. K tomu prispieva aj výrazná dvojfarebná tlač. Bonusom navyše je obrázkový slovníček, ktorý ocenia najmä tí najmladší. Školský slovník je doplnený o stručný prehľad gramatiky.

Anglický veľký slovník

Anglický veľký slovník

Nová verzia najväčšieho súčasného jednozväzkového obojstranného slovníka. 103 000 hesiel a 414 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o anglický jazyk – od študentov po učiteľov a prekladateľov.

Anglický vreckový slovník

Anglický vreckový slovník

Slovník malý veľkosťou, ale veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.

Angličtina slovníček

Angličtina slovníček

Nový vreckový anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej angličtiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu angličtiny v škole či v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Biblická gréčtina - Panczová/Škoviera

Biblická gréčtina - Panczová/Škoviera

Spoľahlivá jazyková učebnica nielen pre študentov základných kurzov gréčtiny, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať biblistike.

Čeština slovníček

Čeština slovníček

Úplne nový vreckový česko-slovenský a slovensko-český slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej češtiny. Hoci sú si čeština a slovenčina veľmi blízke, nájdeme v nich okrem zhôd aj niektoré výrazné rozdiely.

Francúzsky šikovný slovník

Francúzsky šikovný slovník

Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. 
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

Francúzsky veľký slovník

Francúzsky veľký slovník

Zatiaľ najväčší u nás vydaný jednozväzkový obojstranný slovník. 92 000 hesiel a 345 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov.

Francúzsky vreckový slovník

Francúzsky vreckový slovník

Slovník malý veľkosťou, no veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.

Francúzština slovníček

Francúzština slovníček

Nový vreckový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej francúzštiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu francúzštiny v škole alebo v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Gramatika súčasnej angličtiny

Gramatika súčasnej angličtiny

Nový pôvodný prehľad anglickej gramatiky je príručka bez zbytočnej lingvistickej teórie a odborných termínov, na základe jednoduchých poučiek a praktických príkladov. Nájdete v nej opis javov, praktické príklady, poznámky, zaujímavosti i stručný prehľad rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou a zoznam nepravidelných slovies.

Gramatika súčasnej arabčiny

Gramatika súčasnej arabčiny

Nová, aktuálna arabská gramatika, bez zbytočnej lingvistickej teórie a nadbytočných odborných termínov. Jednotlivé gramatické javy približuje čitateľovi prostredníctvom jednoduchých pravidiel v prehľadnej grafickej úprave, ktoré sú doplnené praktickými príkladmi z bežne používaného jazyka. Kniha obsahuje stručný prehľad arabských dialektov a mnohé ďalšie praktické informácie o súčasnom arabskom jazyku.

Gramatika súčasnej francúzštiny

Gramatika súčasnej francúzštiny

Úplne nová autorská gramatika francúzštiny, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Všeobecné výklady sme obmedzili, a naopak, snažili sme sa pravidlá gramatiky dokresliť množstvom príkladov. Výklad je doplnený o praktické poznámky, dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sú od slovenčiny dosť odlišné.

Gramatika súčasnej gréčtiny

Gramatika súčasnej gréčtiny

Nový, aktuálny a úplne pôvodný prehľad gréckej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidiel, tabuliek a praktických príkladov. Je určená pre všetkých milovníkov gréčtiny, pre začiatočníkov aj pokročilejších používateľov. Podrobné informácie o titule nájdete nižšie.

Gramatika súčasnej holandčiny

Gramatika súčasnej holandčiny

Nový, aktuálny a pôvodný prehľad gramatiky bez zbytočnej lingvistickej teórie a odborných termínov. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave priblížené na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. V gramatike nájdete aj informácie o tvorení slov a prehľad nepravidelných slovies.

Gramatika súčasnej japončiny

Gramatika súčasnej japončiny

Nový, aktuálny a úplne pôvodný prehľad japonskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidiel a praktických príkladov. Je určená pre všetkých milovníkov japončiny, pre začiatočníkov aj pokročilejších používateľov. Podrobné informácie o titule nižšie.

Gramatika súčasnej maďarčiny

Gramatika súčasnej maďarčiny

Nová autorská gramatika súčasnej maďarčiny. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave, bez nadmerného používania odbornej terminológie. Každý gramatický jav vysvetľuje jednoduchou poučkou a približuje ho množstvom praktických príkladov. Kniha sa venuje tiež dialektom maďarčiny, jej súčasťou je aj prehľad skratiek.

Gramatika súčasnej nemčiny

Gramatika súčasnej nemčiny

Nová autorská gramatika nemeckého jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Všeobecné výklady sme obmedzili na minimum a doplnili ich prehľadnými tabuľkami. Dôraz sme kládli na javy, ktoré sa od slovenčiny líšia. Príručka je vytvorená podľa nových pravopisných pravidiel a príklady i výklady ich rešpektujú.

Gramatika súčasnej nórčiny

Gramatika súčasnej nórčiny

Nový, aktuálny a pôvodný prehľad nórskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidel a praktických príkladov, ktoré pomôžu používateľovi s ich správnym používaním. Dôraz sme pritom kládli na javy, ktoré sú pre bežné vyjadrovanie dôležité, a na tie, ktoré sa od slovenčiny odlišujú. Kniha je určena pre všetkých milovníkov nórčiny. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Gramatika súčasnej portugalčiny

Gramatika súčasnej portugalčiny

Nový, aktuálny a svojím rozsahom výnimočný prehľad portugalskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidiel a praktických príkladov. Venuje sa najmä európskej norme, no uvádza aj najväčšie rozdiely oproti brazílskemu variantu. Kniha obsahuje tiež prehľad nepravidelných slovies.

Gramatika súčasnej ruštiny

Gramatika súčasnej ruštiny

Nová, aktuálna pôvodná ruská gramatika, bez zbytočnej lingvistickej teórie a nadbytočných odborných termínov. Jednotlivé gramatické javy približuje čitateľovi prostredníctvom jednoduchých pravidiel, ktoré sú doplnené praktickými príkladmi z bežne používaného jazyka. Nájdete tu aj zoznam nepravidelných slovies.

Gramatika súčasnej španielčiny

Gramatika súčasnej španielčiny

Nová autorská gramatika španielskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Pravidlá španielskej gramatiky sú doplnené veľkým množstvom príkladov a poznámok tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu španielčiny. Dôraz sme kládli na javy, ktoré sa od slovenčiny líšia.

Gramatika súčasnej švédčiny

Gramatika súčasnej švédčiny

Nový, aktuálny a pôvodný prehľad švédskej gramatiky. Približuje jednotlivé gramatické javy pomocou jednoduchých pravidel a praktických príkladov. Je určená pre všetkých milovníkov švédčiny, pre začiatočníkov i pokročilejších používateľov. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Gramatika súčasnej taliančiny

Gramatika súčasnej taliančiny

Nová autorská gramatika súčasnej taliančiny. Príručka obsahuje všetky bežné gramatické javy prehľadne usporiadané a bez nadmernej lingvistickej terminológie, ktorá by mohla záujemcov o taliančinu odradiť. Naším cieľom bolo jednotlivé gramatické javy priblížiť prostredníctvom jednoduchých poučiek či pravidiel.

Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová

Grécko-slovenský slovník - Helena Panczová

Slovník obsahuje vyše 32 000 hesiel. Zahŕňa slovnú zásobu v rozsahu, ktorý môže uspokojiť základné potreby študentov klasickej filológie, teológie (odbory biblistika a patrológia) a filozofie.

Happy Hoppy kartičky I: Farby a čísla

Happy Hoppy kartičky I: Farby a čísla

Učenie pomocou kartičiek je osvedčená metóda výučby jazyka. So súpravou 52 kartičiek sa ľahko naučíte základné anglické slovíčka (farby, zvieratá, čísla, tvary...). Na každej z kariet nájdete niekoľkoslovný výraz - jednotlivé slová sú vďaka nevšedným slovným spojeniam lepšie zapamätateľné. 

Happy Hoppy kartičky II: Vlastnosti a vzťahy

Happy Hoppy kartičky II: Vlastnosti a vzťahy

Učenie pomocou kartičiek je osvedčená metóda výučby jazyka. So súpravou 52 kartičiek sa ľahko naučíte základné anglické slovíčka (ľudia, zvieratá, predmety a ich vlastnosti a vzťahy). Na každej z kariet nájdete niekoľkoslovný výraz - jednotlivé slová sú vďaka nevšedným slovným spojeniam lepšie zapamätateľné. 

Holandský šikovný slovník

Holandský šikovný slovník

Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. 
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny

IS WAS? Slovník slangu a hovorovej nemčiny

Predstavujeme vám novinku z unikátneho radu slovníkov Lingea, ktoré sa venujú hovorovému jazyku a slangu, najmä mladej generácie. Naším cieľom bolo vytvoriť aktuálny slovník, v ktorom nájdete bežné hovorové a slangové výrazy zo súčasnej nemčiny.

Jazyky sveta – história a súčasnosť

Jazyky sveta – história a súčasnosť

Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu.

Južná a Stredná Amerika - jazykový sprievodca

Južná a Stredná Amerika - jazykový sprievodca

Nový jazykový sprievodca na cesty po Južnej a Strednej Amerike - všade tam, kde sa používa portugalčina, španielčina alebo kečuánčina. Táto výnimočná publikácia u nás vychádza po prvýkrát. Bonus navyše: obojstranný slovník kečuánčiny.
Vydajte sa objavovať svet!

Maďarčina slovníček 2. vyd.

Maďarčina slovníček 2. vyd.

Úplne nový vreckový maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej maďarčiny, a to zo spisovného aj z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu maďarčiny v škole alebo na jazykovom kurze.

Maďarský šikovný slovník

Maďarský šikovný slovník

Doplnené a aktualizované vydanie slovníka určeného hlavne začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole, ale aj pri domácej príprave či v jazykovom kurze.

Nemčina slovníček

Nemčina slovníček

Nový vreckový nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej nemčiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu nemčiny v škole či v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Nemecký praktický slovník

Nemecký praktický slovník

Nové vydanie slovníka obsahuje na 1 289 stranách 82 000 hesiel. Aktuálna slovná zásoba verne odráža súčasný písaný a hovorený jazyk vrátane odbornej terminológie z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Oceníte v ňom aj dvojfarebnú tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel.

Nemecký šikovný slovník

Nemecký šikovný slovník

Slovník určený hlavne začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole, ale aj pri domácej príprave alebo v jazykovom kurze.
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

Nemecký školský slovník

Nemecký školský slovník

Novinka je určená najmä žiakom základných škôl. V slovníku nájdete bežnú slovnú zásobu súčasnej nemčiny. Heslá sú starostlivo vybrané a prehľadne spracované tak, aby sa deťom so slovníkom dobre pracovalo. K tomu prispieva aj výrazná dvojfarebná tlač. Bonusom navyše je obrázkový slovníček, ktorý ocenia najmä tí najmladší. Školský slovník je doplnený o stručný prehľad gramatiky.

Nemecký veľký slovník

Nemecký veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 115 000 hesiel a 345 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o nemčinu – od študentov po učiteľov a prekladateľov.

Nemecký vreckový slovník

Nemecký vreckový slovník

Slovník malý veľkosťou, no veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.

Nórsky šikovný slovník

Nórsky šikovný slovník

Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. 
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

PAS DE BLEME ! Slovník slangu a hovorovej francúzštiny

PAS DE BLEME ! Slovník slangu a hovorovej francúzštiny

Slovník obsahuje prehľad termínov a zvratov súčasnej hovorovej francúzštiny a slangu mladých,  t. j. slová a výrazy, na ktoré môže používateľ francúzštiny naraziť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách.

Pobaltie - jazykový sprievodca

Pobaltie - jazykový sprievodca

Starobylá Litva je rovinatou krajinou s hlbokými borovicovými lesmi, tisíckami jazier, nedobytných hradov a malebných rybárskych dediniek. Je to najjužnejšia a najväčšia pobaltská republika. Spolu s Estónskom a Lotyšskom sa okrem polohy delí aj o turbulentnú históriu desaťročia okupovanej krajiny.

Poľština slovníček

Poľština slovníček

Úplne nový vreckový poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej poľštiny, a to zo spisovného aj z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu poľštiny.

Portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský slovník

Portugalsko-slovenský a slovensko-portugalský slovník

Najväčší obojstranný slovník súčasnej portugalčiny. Aktuálna slovná zásoba zachytáva písaný aj hovorený jazyk v Portugalsku i Brazílii vrátane hovorových výrazov. Slovník zohľadňuje nové pravidlá pravopisu. Spestrením sú výrazy z mozambickej a angolskej portugalčiny.

 

Ruský praktický slovník

Ruský praktický slovník

Slovník obsahuje na 1 248 stranách 72 000 hesiel. Aktuálna slovná zásoba verne odráža súčasný písaný a hovorený jazyk vrátane odbornej terminológie z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky. Oceníte v ňom aj dvojfarebnú tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel.

Ruský šikovný slovník

Ruský šikovný slovník

Slovník určený predovšetkým začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. 
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a ustálené slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

Ruský veľký slovník

Ruský veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 94 000 hesiel a 330 000 prekladov. Určený všetkým vážnym zaujemcom o ruštinu – od študentov, až po učiteľov a prekladateľov.

Ruský vreckový slovník

Ruský vreckový slovník

Slovník malý veľkosťou, no veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.

Ruština slovníček

Ruština slovníček

Nový vreckový rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej ruštiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu ruštiny v škole alebo v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Slovak phrasebook

Slovak phrasebook

Konverzácia umožňuje cudzincom pohotovo sa dorozumieť v bežných situáciách.
This book will help you make yourself understood readily whether in everyday situations or in emergencies when travelling and communicating with foreigners, even if you are a complete beginner in the language. Emphasis is on practical, active communication, clear arrangement and ease of reference.

Slovensko-albánska konverzácia

Slovensko-albánska konverzácia

Albánsko je trochu zabudnutá krajina rozprestierajúca sa na krásnom úseku jadranského pobrežia medzi Čiernou Horou a Gréckom. Bez znalosti aspoň základov jazyka sa tu nedohovoríte, vezmite si preto so sebou našu konverzáciu. Súčasťou príručky je aj obojstranný slovník a krátky prehľad gramatiky. Takáto moderná príručka albánčiny vychádza vôbec po prvýkrát.

Slovensko-anglická konverzácia

Slovensko-anglická konverzácia

3. aktualizované vydanie modernej konverzačnej príručky s výrazne praktickým zameraním. Na 352 stranách nájdete 120 tém, obojstranný slovník s počtom 6 000 hesiel, prehľad anglickej gramatiky a množstvo užitočných informácií o anglicky hovoriacich krajinách. Každá fráza a slovíčko má aj zjednodušený fonetický prepis výslovnosti.
 

Slovensko-anglická konverzácia EE

Slovensko-anglická konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-anglický hovorník

Slovensko-anglický hovorník

Hovorník spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová zo základnej slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov s daným kľúčovým slovom. Hovorník vám pomôže pohotovo a správne sa vyjadrovať a získať istotu vo vyjadrovaní.

Slovensko-anglický školský hovorník

Slovensko-anglický školský hovorník

Školský hovorník obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, v každom hesle nájdete množstvo praktických viet obsahujúcich dané slovo. Pri všetkých vetách je navyše doplnená anglická výslovnosť. Určite oceníte praktický študijný formát a prehľadnú trojstĺpcovú sadzbu. Kniha je určena najmä žiakom základných a stredných škôl, začiatočníkom a mierne pokročilým.

Slovensko-arabská konverzácia

Slovensko-arabská konverzácia

Arabský jazyk v písomnej podobe pripomína skôr rozsypaný čaj, ktorý naše uši vnímajú ako zmes ťažko zrozumiteľných zvukov. Teraz si však môžete na cestu pribaliť našu konverzáciu arabčiny, ktorá vám pomôže otvoriť mnohé dvere i srdcia.

Slovensko-bulharská konverzácia

Slovensko-bulharská konverzácia

Napriek tomu, že sa písaná bulharčina podobá na ruštinu, tieto jazyky sa v mnohom líšia. Začujete to hneď, ako Bulhar prehovorí. Či už cestujete k moru alebo do hôr, konverzácia Lingea by nemala vo vašom batohu či kufri chýbať. Široký záber tém, praktický slovníček, užitočné informácie a odporúčania vám umožnia lepšie spoznať túto krajinu.

Slovensko-chorvátska konverzácia

Slovensko-chorvátska konverzácia

V Chorvátsku trávi letnú dovolenku veľa turistov, a hoci sú si oba slovanské jazyky blízke, budete sa lepšie cítiť, ak budete vedieť aspoň základné slovíčka a frázy. Rýchlejšie sa zorientujete aj v ponuke reštaurácií, v neposlednom rade konverzáciu oceníte pri poruche auta alebo iných nepredvídaných udalostiach.

Slovensko-čínska konverzácia

Slovensko-čínska konverzácia

Ak sa chystáte na exotický výlet k Veľkému čínskemu múru, do Pekingu či do Zakázaného mesta, pribaľte si so sebou na cestu konverzáciu Lingea. Hoci čínske znaky vyzerajú na prvý pohľad tajomne, nepreniknuteľne a priam nenaučiteľne, vďaka prepisu výslovnosti sa vám určite podarí dohovoriť sa v bežných situáciách.
 

Slovensko-dánska konverzácia

Slovensko-dánska konverzácia

Dánsko ponúka oveľa viac, ako len miesto prestupu pri cestách na vzdialený sever. Využite pri spoznávaní tejto zaujímavej krajiny konverzáciu, s pomocou ktorej zvládnete komunikáciu v bežných i nečakaných situáciách. Obsahuje zoznam turisticky zaujímavých miest a obojstranný slovníček. Takýto titul venovaný Dánsku vychádza u nás po prvýkrát.
 

Slovensko-fínska konverzácia

Slovensko-fínska konverzácia

Obyvatelia Fínska hovoria radi a dobre po anglicky, ak však budete nútení rozlúštiť čo len jediný fínsky nápis, budete nepochybne v koncoch. Fínčina sa absolútne odlišuje od všetkých jazykov, s ktorými ste sa pravdepodobne doteraz stretli. Využite preto príležitosť a zadovážte si modernú plnohodnotnú konverzáciu v jazyku, ktorý nám je taký vzdialený.

Slovensko-francúzska konverzácia EE

Slovensko-francúzska konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickou aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-francúzska konverzácia

Slovensko-francúzska konverzácia

Moderná konverzácia súčasnej francúzštiny, ktorú ocenia študenti i príležitostní návštevníci Álp, Paríža či Azúrového pobrežia. Na 352 stranách nájdete veľa užitočných tém, slovník, prehľad gramatiky a informácie o francúzsky hovoriacich krajinách. Samozrejmosťou je fonetický prepis výslovnosti vhodný aj pre úplných začiatočníkov.
 

Slovensko-francúzsky hovorník

Slovensko-francúzsky hovorník

Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

Slovensko-francúzsky hovorník 3. vyd.

Slovensko-francúzsky hovorník 3. vyd.

Hovorník spája v sebe výhody slovníka a konverzačnej príručky. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

Slovensko-grécka konverzácia

Slovensko-grécka konverzácia

Kedysi sa klasická gréčtina vyučovala na školách, dnes sa s jej nasledovníčkou - novogréčtinou - stretneme len na dovolenke. Naučte sa s konverzáciou Lingea základné výrazy, slovíčka a frázy, ktoré vám otvoria srdce miestnych obyvateľov. Pri každej položke je uvedená výslovnosť, užitočnou prílohou je slovník a odporúčania na výlety v pevninskej časti Grécka i na jeho hlavných ostrovoch.

Slovensko-hebrejská konverzácia

Slovensko-hebrejská konverzácia

Izrael je ostrovom euroamerickej civilizácie na Arabskom polostrove. Hoci sa tu bežne dohovoríte po anglicky a dokonca aj po rusky, znalosť hebrejčiny je veľkou výhodou. Naša konverzácia vám ponúka základy komunikácie, obojstranný slovníček i prehľad hebrejskej gramatiky. Všetky texty sú doplnené prepisom výslovnosti.

Slovensko-holandská konverzácia

Slovensko-holandská konverzácia

Holandsko je obľúbenou destináciou nielen cyklistov, ale aj priaznivcov menej ortodoxného životného štýlu. Holandčina je príbuzná s nemčinou a je to materinský jazyk vyše 24 miliónov ľudí. Hoci sa v tejto multikultúrnej krajine dohovoríte aj ďalšími svetovými jazykmi, jej obyvatelia určite ocenia, keď sa im prihovoríte ich materčinou, a hneď k vám budú otvorenejší.

Slovensko-japonská konverzácia

Slovensko-japonská konverzácia

Čoraz viac turistov prichádza do Krajiny vychádzajúceho slnka zažiť ruch Tokia, obdivovať krásy japonských záhrad a prírody, či navštíviť šintoistické svätyne a budhistické chrámy. Konverzácia Lingea vám bude šikovným spoločníkom, či už sa do Japonska vyberiete na dovolenku alebo na služobnú cestu.

Slovensko-kórejská konverzácia

Slovensko-kórejská konverzácia

Exotická Kórea so svojimi starobylými stavbami i panenskou prírodou láka stále viac cestovateľov. Ak sa sem vydáte s našou konverzáciou, zistíte, že porozumieť tajuplným znakom v skutočnosti nie je až také zložité, ako by sa zdalo. Vďaka tejto príručke sa zvládnete dohovoriť v najrôznejších situáciách a vaše cestovanie bude o to zábavnejšie.

Slovensko-maďarská konverzácia

Slovensko-maďarská konverzácia

Maďarčina je dosť odlišná od iných európskych jazykov, navyše, so znalosťou cudzích jazykov mimo turistických centier v Maďarsku veľmi nepochodíte. Nemali by ste teda zabudnúť na praktickú konverzačnú príručku. Zistíte, že maďarčina aj napriek svojej odlišnosti nie je taká zložitá. Základnú predstavu o pravidlách skloňovania získate z prehľadnej gramatiky.

Slovensko-nemecká konverzácia EE

Slovensko-nemecká konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-nemecká konverzácia

Slovensko-nemecká konverzácia

Rakúsko je naším najbližším susedom, navyše aj obľúbeným cieľom cyklistov či lyžiarov. Či už sem cestujete pracovne, za zážitkami alebo len prechádzate, vždy využijete kvalitnú konverzáciu. S jej pomocou sa ľahko dohovoríte aj v núdzových situáciách. Bohatý slovník, prehľad gramatiky a praktické informácie vám budú dobrým sprievodcom.

Slovensko-nemecký ekonomický hovorník

Slovensko-nemecký ekonomický hovorník

Ekonomický hovorník nadväzuje na úspešný všeobecný hovorník. Ponúka 1 100 ekonomických aj všeobecných hesiel a cca 9 000 príkladov a spojení. Navyše obsahuje aj množstvo ustálených spojení a viet zoradených tematicky podľa konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete v obchodnej a pracovnej praxi stretnúť.

Slovensko-nemecký hovorník

Slovensko-nemecký hovorník

Hovorník v sebe spája výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová zo základnej slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo.

Slovensko-nórska konverzácia 2.vyd.

Slovensko-nórska konverzácia 2.vyd.

Krajina fjordov a nedotknutej prírody, raj rybárov a turistov, je stále častejší turistický cieľ. Hoci sa v krajine bez problémov dorozumiete po anglicky, znalosť základov výslovnosti, verejných nápisov, bežných konverzačných fráz a najpoužívanejších slovíčok vám pobyt v tejto krajine ešte spríjemnia. Konverzácia v tomto rozsahu vychádza u nás po prvýkrát.

Slovensko-nórska konverzácia 3.vyd.

Slovensko-nórska konverzácia 3.vyd.

Krajina fjordov a nedotknutej prírody, raj rybárov a turistov, je stále častejší turistický cieľ. Hoci sa v krajine bez problémov dorozumiete po anglicky, znalosť základov výslovnosti, verejných nápisov, bežných konverzačných fráz a najpoužívanejších slovíčok vám pobyt v tejto krajine ešte spríjemnia. Konverzácia v tomto rozsahu vychádza u nás po prvýkrát.

Slovensko-poľská konverzácia 2. vyd.

Slovensko-poľská konverzácia 2. vyd.

Napriek tomu, že sa poľština na prvé počutie javí ako jazyk veľmi podobný slovenčine, rýchlo zistíte, že niektoré slovíčka znamenajú niečo celkom iné, ako by ste očakávali. Nová konverzácia Lingea vám umožní prekonať tieto úskalia a poľahky sa dohovoriť v tejto krajine bez toho, aby ste si museli vypomáhať angličtinou.

Slovensko-poľská konverzácia 3. vyd.

Slovensko-poľská konverzácia 3. vyd.

Napriek tomu, že sa poľština na prvé počutie javí ako jazyk veľmi podobný slovenčine, rýchlo zistíte, že niektoré slovíčka znamenajú niečo celkom iné, ako by ste očakávali. Nová konverzácia Lingea vám umožní prekonať tieto úskalia a poľahky sa dohovoriť v tejto krajine bez toho, aby ste si museli vypomáhať angličtinou.

Slovensko-portugalská konverzácia

Slovensko-portugalská konverzácia

Na vašich cestách do rozmanitého Portugalska a exotickej Brazílie určite oceníte túto ideálnu konverzáciu! Okrem Portugalska totiž s angličtinou zrejme neuspejete. Navyše, ako ináč lepšie spoznať kultúru a miestnych obyvateľov, ktorí nadšene prijmú každého, kto na nich prehovorí v ich rodnom jazyku. Zachytáva nové pravidlá platné od 1. 1. 2010.

Slovensko-rumunská konverzácia

Slovensko-rumunská konverzácia

Jediná súčasná rumunská konverzácia. Hoci je Rumunsko obľúbené miesto mnohých turistov a veľa firiem presúva svoje filiálky práve do tejto krajiny, podobná príručka u nás doteraz nevyšla. Teraz máte možnosť získať konverzáciu spolu s menším slovníkom v jednej knižke.

Slovensko-rumunská konverzácia 2. vyd.

Slovensko-rumunská konverzácia 2. vyd.

Jediná súčasná rumunská konverzácia. Hoci je Rumunsko obľúbené miesto mnohých turistov a veľa firiem presúva svoje filiálky práve do tejto krajiny, podobná príručka u nás doteraz nevyšla. Teraz máte možnosť získať konverzáciu spolu s menším slovníkom v jednej knižke.

Slovensko-ruská konverzácia

Slovensko-ruská konverzácia

Po 20-ročnej prestávke ľudia opäť zisťujú, že sa oplatí poznať základy tohto jazyka. Ruština sa však odvtedy dosť zmenila. Odložte preto zastarané konverzácie a slovníky a kúpte si modernú publikáciu, v ktorej nájdete súčasné frázy a názvy služieb a výrobkov, ktoré pred rokmi neexistovali. Všetky výrazy majú uvedenú výslovnosť v latinke.

Slovensko-ruská konverzácia EE

Slovensko-ruská konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-ruský hovorník

Slovensko-ruský hovorník

Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo.

Slovensko-ruský hovorník 3. vyd.

Slovensko-ruský hovorník 3. vyd.

Hovorník spája v sebe výhody slovníka a konverzačnej príručky. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo.

Slovensko-slovinská konverzácia

Slovensko-slovinská konverzácia

Slovinsko nie je len tranzitný štát na ceste k Jadranskému pobrežiu, je to aj krásna a zaujímavá krajina. Či už do nej zavítate lyžovať, venovať sa turistike alebo paraglajdingu, vezmite si so sebou našu konverzáciu. Pomôže vám dohovoriť sa v bežných, ale aj v núdzových situáciách. Využijete obojstranný slovníček i základné informácie o Slovinsku.

Slovensko-španielska konverzácia

Slovensko-španielska konverzácia

Po španielsky hovorí vyše 400 miliónov ľudí, preto neváhajte a naučte sa aspoň základné slová a frázy. Nerátajte veľmi s tým, že sa v Španielsku, alebo dokonca v Južnej Amerike, dohovoríte napríklad po anglicky. Prakticky spracovaná konverzácia vám bude užitočným pomocníkom na cestách k moru a do hôr, na pracovných stretnutiach i na dovolenke.

Slovensko-španielska konverzácia EE

Slovensko-španielska konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-španielsky hovorník

Slovensko-španielsky hovorník

Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

Slovensko-španielsky hovorník 3. vyd.

Slovensko-španielsky hovorník 3. vyd.

Hovorník spája v sebe výhody slovníka a konverzačnej príručky. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

Slovensko-srbská konverzácia

Slovensko-srbská konverzácia

Srbsko je pre väčšinu z nás rozporuplná a neznáma krajina. Je to hornatý štát s krásnou a panenskou prírodou a pohostinnými obyvateľmi. Srbčina je jazyk písaný cyrilikou a latinkou, s angličtinou tu veľmi nepochodíte. Naša konverzácia vám bude dobrým pomocníkom, či sa už vydáte za pamiatkami, alebo budete relaxovať v prírode.

Slovensko-švédska konverzácia

Slovensko-švédska konverzácia

Krajina spájajúca drsnú krásu severskej prírody s moderným životným štýlom je stále častejší cieľ študentov, turistov a obchodníkov. Ak sa aj vy chystáte vyraziť týmto smerom, nezabudnite si na cestu pribaliť našu praktickú konverzáciu. Oceníte široký výber tém, slovníček a tipy na zaujímavé miesta, ktoré určite stoja za návštevu.

Slovensko-talianska konverzácia 3 .vyd.

Slovensko-talianska konverzácia 3 .vyd.

Ak plánujete cestu na Apeninský polostrov, nemali by ste zabudnúť na vhodnú konverzáciu. Čím ďalej smerujete na juh, tým horšie sa dohovoríte po anglicky alebo po nemecky. Taliančina je pekný a pomerne jednoduchý jazyk, s konverzáciou Lingea ľahko zvládnete jej základy.

Slovensko-talianska konverzácia EE

Slovensko-talianska konverzácia EE

Táto príručka vám umožní pohotovo sa dorozumieť v bežných aj núdzových situáciách na cestách a pri komunikácii s cudzincami, a to aj vtedy, ak ste v jazyku úplný začiatočník. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte.

Slovensko-taliansky hovorník

Slovensko-taliansky hovorník

Hovorník spája v sebe výhody slovníka, konverzačnej príručky a prehľadu gramatických pravidiel. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. V každom hesle nájdete množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

Slovensko-thajská konverzácia

Slovensko-thajská konverzácia

Slnkom zaliate Thajsko je veľmi pohostinná krajina. Okrem starobylých pamiatok a vynikajúcej kuchyne tu môžete objavovať aj krásy jazyka. Ponorte sa spolu s našou konverzáciou do tajov exotickej thajčiny a čoskoro zistíte, že aj tomuto zdanlivo nepreniknuteľnému jazyku sa dá s trochou vôle porozumieť.

Slovensko-turecká konverzácia

Slovensko-turecká konverzácia

Turecko navštevuje rok čo rok viac ľudí. Ak sa nechcete len presúvať medzi hotelom a plážou a túžite viac spoznať túto zaujímavú krajinu s mnohými historickými pamiatkami, mali by ste si na cestu pribaliť túto konverzáciu. Už znalosť niekoľkých fráz vám zabezpečí srdečné prijatie, pomôže vám zorientovať sa v ponuke jedál či zjednať cenu na trhu.

Slovensko-ukrajinská konverzácia

Slovensko-ukrajinská konverzácia

Na Ukrajine sa určite dohovoríte po rusky, no ukrajinskou vetou či frázou si získate srdcia tunajších obyvateľov. Naša konverzácia vám bude dobrým pomocníkom, či sa už vydáte do miest za pamiatkami, alebo budete obdivovať krásy ukrajinskej prírody. Azda v každej situácii v nej nájdete potrebné slovné spojenie, využijete informačnú prílohu i slovníček.
 

Slovensko-vietnamská konverzácia

Slovensko-vietnamská konverzácia

Vietnam je krajina vzdialená, no nie úplne neznáma. Ak sa rozhodnete bližšie spoznať domov a zvyky Vietnamčanov, naša jedinečná konverzácia vám ponúka všetko, čo na to potrebujete. Príručka obsahuje základy komunikácie v bežných aj núdzových situáciách, slovníček, prehľad vietnamskej gramatiky a výslovnosť prispôsobenú slovenčine.

Španielčina slovníček

Španielčina slovníček

Nový vreckový španielsko-slovenský a slovensko-španielsky slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej španielčiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu španielčiny v škole alebo v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Španielsko - jazykový sprievodca

Španielsko - jazykový sprievodca

Vo výnimočnom jazykovom sprievodcovi na cesty po Španielsku nájdete okrem španielčiny aj ďalšie tri jazyky, ktorými sa tu hovorí - katalánčinu, baskičtinu a galícijčinu. Pre každý jazyk uvádzame aj stručný prehľad gramatiky, v prípade baskičtiny a galícijčiny ide o prvý taký prehľad a jazykovú príručku u nás.

Španielsky šikovný slovník

Španielsky šikovný slovník

Slovník určený najmä začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole a pri domácej príprave, ale aj v jazykovom kurze. 
Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a ustálené slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

Španielsky veľký slovník

Španielsky veľký slovník

Najväčší súčasný jednozväzkový obojstranný slovník. 100 000 hesiel a 363 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom – od študentov, až po učiteľov a prekladateľov.

Španielsky vreckový slovník

Španielsky vreckový slovník

Slovník malý veľkosťou, no veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť.

Taliančina slovníček

Taliančina slovníček

Nový vreckový taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej taliančiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu taliančiny v škole či v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

Taliansko-slovenský slovensko-taliansky praktický slovník

Taliansko-slovenský slovensko-taliansky praktický slovník

Náš najväčší obojstranný slovník súčasnej taliačiny. Aktuálna slovná zásoba zachytáva písaný aj hovorený jazyk. Napriek všeobecnému zameraniu obsahuje slovník aj terminológiu z oblasti ekonómie, práva, vedy a techniky.

Taliansky šikovný slovník

Taliansky šikovný slovník

Nový slovník určený hlavne začínajúcim a stredne pokročilým žiakom a študentom, ktorí ho ocenia nielen v škole, ale aj pri domácej príprave či v jazykovom kurze. Heslá, významy a preklady sú starostlivo vybrané tak, aby ste v ňom našli bežne používané slová a slovné spojenia zo spisovného aj hovorového jazyka.

Wazzup? Slovník slangu a hovorovej angličtiny

Wazzup? Slovník slangu a hovorovej angličtiny

Cieľom tohto slovníka je poskytnúť používateľovi prehľad termínov a slovných zvratov z bežnej súčasnej slangovej a hovorovej angličtiny, a to nielen britskej, ale aj americkej, kanadskej, austrálskej a juhoafrickej. Ťažiskom je súčasný bežne používaný slang a hovorová angličtina, s ktorou sa dnes môžete stretnúť na internete, vo filmoch či v tlači.

¿QUE PASA? Slovník slangu a hovorovej španielčiny

¿QUE PASA? Slovník slangu a hovorovej španielčiny

Slovník obsahuje prehľad termínov a zvratov súčasnej hovorovej španielčiny a slangu mladých. Nájdete v ňom nielen aktuálnu slovnú zásobu, ale aj niektoré výrazy, ktoré používa staršia generácia alebo ktoré sa vyskytujú v knihách. Obsahuje slová a zvraty, na ktoré môžete naraziť na internete, vo filmoch, v tlači a médiách.

Gramatika súčasnej slovenčiny

Gramatika súčasnej slovenčiny

Každý z nás sa môže dostať do situácie, keď si nie je istý, či je nejaký slovný tvar správne napísaný. Naša jazyková príručka vám poradí pri riešení gramatických problémov. Formát knihy je praktický, gramatiku tak môžete mať vždy pri sebe.

Andalusie - Poznejte novinka

Andalusie - Poznejte

Nový průvodce pro hloubavé cestovatele. Andalusie je proslavená především sluncem, pískem a mořem na nádherném nekonečném pobřeží; to je však jen část toho, co nabízí. Tento region vyniká také mimořádně bohatou historií, uměním a kulturou. Nechte se inspirovat nejlepšími trasami a sestavte si dovolenou podle svých představ.

Bali a Lombok velký průvodce novinka

Bali a Lombok velký průvodce

Vydejte se za exotikou s naším podrobným průvodcem! V knize najdete to nejlepší z Bali a Lomboku, ale poznáte i místa méně navštěvovaná. Objevujte starobylé chrámy, vydejte se na cestu krajinou plnou terasových rýžových polí, vodopádů a hor nebo prozkoumejte poklady světa skrytého pod hladinou. Doporučíme vám nejlepší pláže i široké sportovní a kulturní využití. 

Dubrovník - Poznejte novinka

Dubrovník - Poznejte

Užijte si letos Dubrovník nově! V našem průvodci najdete prohlídkové trasy městem i výlety na okolní ostrovy. Na své si přijdou milovníci památek, dobrého jídla, vodních radovánek, ale i aktivní turisté. Objevte to nejzajímavější! Navštivte například místa, kde se natáčely scény kultovního seriálu Hra o trůny. Na cestách se vám bude hodit i podrobná rozkládací mapa oblasti.

Filipíny novinka

Filipíny

Průvodce po Filipínách pro zkušené cestovatele, novinka. Nechte se inspirovat a užijte si opravdu exotickou dovolenou. V knize najdete přehled nejkrásnějších pláží a letovisek, nejlepší potápěčské lokality, nejzajímavější památky i zábavní čtvrti. Nechybí výpravy do divočiny, výlety za kulturou, tipy na nákupy ani lákadla pro rodiny s dětmi.

Finsko velký průvodce novinka

Finsko velký průvodce

Nový velký průvodce na cesty do Finska. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi a vydejte se letos na sever. Náš průvodce nabízí výběr těch nejzajímavějších míst a dobrodružství. Nenajdete tu úžasné fjordy a působivých starých měst je jen několik, zato si ale v této zemi tisíce jezer užijete přírody a aktivit, o kterých se vám dosud ani nesnilo. Finská příroda tak rozmanitá, barevná a přístupná, že jediným limitem je vlastní představivost.

Gramatika současné čínštiny novinka

Gramatika současné čínštiny

Zcela nová přehledná publikace o gramatice moderní standardní čínštiny zapisované zjednodušenou znakovou sadou. Jejím cílem je poskytnout co nejjasnější přehled o současné čínské gramatice bez nadbytečné odborné terminologie. Věříme, že naše kniha bude dobrým pomocníkem při studiu čínštiny a využijí ji všichni, kdo se profesně či amatérsky o čínský jazyk zajímají. 

Gramatika současné hebrejštiny novinka

Gramatika současné hebrejštiny

Zcela nová autorská hebrejská gramatika. Kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá výslovnosti hebrejštiny v současné době. Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé.

Gramatika současné ukrajinštiny novinka

Gramatika současné ukrajinštiny

Nová, aktuální a zcela původní ukrajinská gramatika. Jednotlivé jevy mluvnice přibližuje prostřednictvím jednoduchých pouček a pravidel. Výklad doplňují tabulky a praktické příklady z běžně používané ukrajinštiny. V knize najdete také přehled zrádných slov a podrobný rejstřík.

Island - Poznejte novinka

Island - Poznejte

Vydejte se do tajuplné země ohně a ledu, kde je stále co objevovat. Náš průvodce nabízí v 16 trasách to nejlepší z celého ostrova: zajímavosti ve městech, krásy přírody, výpravy na ledovce a sopky, za gejzíry, pozorováním velryb nebo polární září. Nabídne i tipy na dobrodružné výpravy do vnitrozemí nebo do míst, kde se natáčely severské scény seriálu Hra o trůny. Na svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Island velký průvodce novinka

Island velký průvodce

Velký průvodce Islandem, aktuální novinka. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi a vydejte se na dovolenou, na kterou se nezapomíná. Island nabízí pestrou škálu přírodních divů – od magického světla polární záře přes ledovcové laguny, vodopády až po pustinu islandského vnitrozemí. Užijete si turistiky, kdy si prověříte kvalitu svého oblečení, uvidíte neskutečná panoramata, zažijete sílu tektonické oblasti a zrelaxujete v termálních lázních. Nesmíte vynechat pozorování velryb a hlavně papuchálků, symbolu ostrova.

Itálie velký průvodce novinka

Itálie velký průvodce

Nový podrobný průvodce pro náročnější cestovatele představuje Itálii ze všech stran. Doporučí nejzajímavější památky i méně známá místa, kde si i v plné sezóně odpočinete od náporu turistů. Poutavé fotografie, zajímavosti a značný rozsah textu je zárukou toho, že si v knize každý najde to, co ho zajímá, co by rád viděl, prožil nebo vyzkoušel. Určitě oceníte  i podrobné mapy. 

Izrael velký průvodce novinka

Izrael velký průvodce

Podrobný průvodce po Izraeli, aktuální novinka. Do Izraele je to jen pár hodin cesty, během kterých se ocitnete v úplně jiném světě. A protože v létě se tu teplota pohybuje okolo 40 °C, jsou zima a jaro tím pravým obdobím, kdy se do těchto končin vydat. Vybavte se naším průvodcem a poznejte vše, co tato rozmanitá země nabízí.

Kanada velký průvodce novinka

Kanada velký průvodce

Nový velký turistický průvodce po Kanadě. Nechte se inspirovat a vydejte se s námi za exotikou! Průvodce na první pohled zaujme velkorysým formátem, úžasnými fotografiemi, barvitým vykreslením historie i poutavým zpracováním hlavní části. Hodit se určitě budou podrobné mapy s odkazy na konkrétní místa a zajímavosti.

Nový Zéland - Poznejte novinka

Nový Zéland - Poznejte

Nový průvodce s mapou pro praktické cestovatele. Objevte to nejlepší z Nového Zélandu: kouzelnou zátoku Milford Sound, Tongariro National Park, sopečné erupce na ostrově White, kulturu maorských kmenů nebo vynikající vína z oblasti Marlborough. Nový Zéland je považován za kolébku bungee jumpingu a asi tušíte, že zde není nouze o dobrodružství. Inspirujte se našimi trasami a užijte si skvělou dovolenou.

Španělsko velký průvodce novinka

Španělsko velký průvodce

Nový velký průvodce Španělskem. Ocení jej zejména náročnější cestovatelé, kteří chtějí zemi poznat více do hloubky. Krásné fotky přírody i měst doslova lákají k tomu navštívit tato místa osobně a vidět vše na vlastní oči. Průvodce přináší mnoho zajímavostí nejen o zemi a jejích obyvatelích, ale i o dalších aspektech života. Nechte se inspirovat a objevte duši Španělska.

Tanzanie a Zanzibar velký průvodce novinka

Tanzanie a Zanzibar velký průvodce

Podrobný průvodce do srdce Afriky. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi a objevte ta nejzajímavější místa Tanzanie a Zanzibaru. Čekají vás jedny z nejkrásnějších národních parků na světě, dvě nejvyšší hory Afriky, nádherné pláže s bílým pískem i korálové útesy. V Tanzanii žije ve volné přírodě mimořádné množství živočišných druhů a jejich pozorování je skvělým zážitkem.

Varšava - Poznejte novinka

Varšava - Poznejte

14 přehledně zpracovaných procházkových tras Varšavou. Poznejte ulice plné předválečné atmosféry, muzea shrnující bohatou historii města, restaurace, které prochází gastronomickou revolucí nebo si vychutnejte chvilku klidu na jedné z Chopinových laviček. Vydejte ze za nákupy nebo si užívejte noční život. Na svých toulkách oceníte podrobnou rozkládací mapu i pár užitečných frází v polštině.

Čínsko-český česko-čínský velký slovník pripravujeme

Čínsko-český česko-čínský velký slovník

Obsáhlý čínsko-český a česko-čínský slovník zachycující současný oficiální psaný i mluvený jazyk je určený studentům univerzit či jazykových škol a také profesionálním uživatelům čínštiny. Nad rámec svého všeobecného zaměření obsahuje i odbornou terminologii. Je obohacen také o užitečné seznamy prefixů, sufixů a měrových slov nebo o přílohy s výčtem provincií, měst a nejčastějších čínských příjmení.

Barcelona - Zažijte doporucujeme

Barcelona - Zažijte

Průvodce za zážitky pro zkušené cestovatele, aktuální novinka. Najdete zde 100 tipů a doporučení, která místa v Barceloně navštívit a co podniknout. Město nabízí gotické poklady, ale také inovativní architekturu v katalánském modernismu, stylové bary i vynikající jídlo. Na území Barcelony se nachází přes 90 parků, upravené pláže a dlouhé pobřežní promenády, což z ní dělá ideální město i pro milovníky přírody, poklidné rekreace a rodiny s dětmi. Připravujeme.

Kuba - Poznejte doporucujeme

Kuba - Poznejte

13 prohlídkových tras, které vás seznámí s Kubou, aktuální novinka. Objevte to nejlepší z tohoto exotického ostrova: památky Staré Havany, koloniální města, nádhernou přírodu i nekonečné pláže. Při svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu Kuby a užitečné fráze ve španělštině. Největší ostrov v Karibiku vás chytne za srdce a omámí vaše smysly. Je to kouzelné místo plné vůní, barev a zážitků, kde přes den podlehnete síle slunečních paprsků a v noci chuti rumu a hudbě. Připravujeme.

Lexicon 5 Anglický slovník Platinum doporucujeme

Lexicon 5 Anglický slovník Platinum

Najrozsiahlejší anglický slovník, aký bol u nás vytvorený. 110 tisíc anglických a vyše 100 tisíc slovenských hesiel, k tomu 155 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Keby bol vydaný knižne v rovnakom formáte ako náš Anglický veľký slovník, mal by okolo 3 500 strán.

Lexicon 5 Francúzsky slovník Platinum doporucujeme

Lexicon 5 Francúzsky slovník Platinum

Najnovší a najväčší slovník súčasnej francúzštiny, najobsažnejší francúzsky slovník, aký kedy u nás vznikol. Obsahuje mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 64 tisíc francúzskych a 97 tisíc slovenských hesiel, k tomu vyše 150 tisíc slovných spojení, idiómov, fráz a príkladov reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové i nespisovné slová.

Lexicon 5 Ruský slovník Platinum doporucujeme

Lexicon 5 Ruský slovník Platinum

Nový  najväčší slovník súčasnej ruštiny, najrozsiahlejší ruský slovník, aký bol u nás vytvorený, dielo autorského kolektívu Lingea. Slovník verne odráža súčasný jazyk, ponúka slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby, a tiež terminológiu mnohých vedných odborov. Ocenia ho nielen prekladatelia a nároční používatelia, ale aj študenti a všetci, ktorí potrebujú mať po ruke skutočne kvalitný ruský slovník.

Lisabon - Poznejte doporucujeme

Lisabon - Poznejte

14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Lisabonem, aktuální novinka. Objevte to nejlepší: čtvrtě Baixa a Belém, malebné pobřeží či historickou tramvaj číslo 28, která vás sveze křivolakými historickými uličkami. Díky našim praktickým radám poznáte místní kuchyni a dozvíte se, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem. Při svých cestách za poznáním oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Madrid - Poznejte doporucujeme

Madrid - Poznejte

15 prohlídkových tras městem a okolí, aktuální novinka. Poznejte Madrid v celé jeho kráse! Náš průvodce představuje ta nejzajímavější místa a památky, najdete v něm i praktické tipy, základní fráze ve španělštině a podrobnou rozkládací mapu Madridu. U každé trasy najdete popis jednotlivých zajímavostí, přehlednou mapku a další praktické informace, například o otevíracích dobách. Připravujeme.

Milán a jezera - Víkend doporucujeme

Milán a jezera - Víkend

Zbrusu nový průvodce za zážitky. Kosmopolitní Milán je ekonomickým hlavním městem Itálie a zároveň světovým centrem módy a designu. Náš průvodce představuje ty nejzajímavější památky, zajímavosti i tipy pro volný čas. S krásou se zde ale setkáte na každém kroku. Milán je totiž jako elegantní krasavice, vždycky dobře upravená a šik. Inspirujte se u místních módních návrhářů a kdo ví, třeba také objevíte svůj nový osobitý styl. Připravujeme.

Pod klopami obálky najdete mapu městských částí Milána a mapku Lombardie a oblasti jezer.

Petrohrad - Víkend doporucujeme

Petrohrad - Víkend

Aktuální novinka z řady průvodců za zážitky. Nechte se unést atmosférou petrohradských bílých nocí, mostů a paláců střežených lvy. Projeďte se po kanálech, zajděte do bohémské kavárny, užijte si bulváry, nákupy, vyhlídky. Průvodce doplňují zajímavosti z oblasti historie, současnosti, kultury i gastronomie. Pod klopami obálky najdete rozkládací mapu Petrohradu a plán sítě veřejné dopravy. Připravujeme.

Školní pravidla českého pravopisu doporucujeme

Školní pravidla českého pravopisu

Nové vydání pravidel českého pravopisu určené především žákům základních a středních škol. Naleznete zde jednak stručné a přehledné poučení o pravopisných pravidlech doplněné množstvím příkladů a jednak rozsáhlý heslář s řadou užitečných a hlavně praktických informací. Kniha získala schvalovací doložku MŠMT pro ZŠ i SŠ.

Slovinsko doporucujeme

Slovinsko

Slovinsko je sice malá, přesto neuvěřitelně rozmanitá země. Z hlavního města Lublaně se i do nejzapadlejšího koutu země dostanete ani ne za dvě hodiny. Díky čisté přírodě je Slovinsko rájem pro milovníky pěší turistiky a adrenalinových sportů. Kamkoli zamíříte, všude můžete očekávat perfektně zařízená rekreační zařízení. Hlavními taháky jsou Julské Alpy, národní park Triglav, řeka Soča a jezero Bled.

Egypt pobřeží Rudého moře akce

Egypt pobřeží Rudého moře

Rudé moře je úzká vodní plocha, jež spojuje Indický oceán se Středozemním mořem. Mnoho letovisek zde nabízí všechny vymoženosti, které si lze představit. Typický den se skládá z klidného potápění na krásném korálovém útesu, dobrodružné cesty terénním autem do pouštní divočiny a zábavné lekce windsurfingu na tyrkysově modrém moři. Mnohé k vidění lze nalézt i ve vnitrozemí, kde se země od dob Mojžíše změnila jen málo.

Francouzská Riviéra akce

Francouzská Riviéra

Průvodce vás provede historií regionu a zavede vás na ta nejvýznamnější místa, která lze v oblasti rozprostírající se od Cannes k Mentonu navštívit. Můžete si odpočinout na některé z pláží Azurového pobřeží, poznávat rozmanitou přírodu nebo navštívit historická centra v Nice, Cannes či Saint-Tropez.

Madrid akce

Madrid

Průvodce po Madridu vás nejprve seznámí s historií jednoho z nejmladších evropských hlavních měst a poté vám jej představí v celé jeho kráse. Díky přehledu všech madridských zajímavostí vám neunikne žádná důležitá památka.

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam je město superlativů, v němž najdete více kanálů než v Benátkách a více mostů než v Paříži. Hlavní atrakcí města jsou všudypřítomné historické budovy. Působivá architektura je však pouze částí toho, co může Amsterdam nabídnout. S naším průvodcem se dostanete do všech jeho tajemných zákoutí. Publikace obsahuje mapu Amsterdamu a také slovníček nejužitečnějších frází v nizozemštině.

Amsterdam - Poznejte

Amsterdam - Poznejte

18 pečlivě vybraných prohlídkových tras po Amsterdamu. Objevte to nejlepší z tohoto slavného města: síť vodních kanálů, Rembrandtovy obrazy, výlety na kole, rušný noční život a mnoho dalšího. Vyzkoušejte pečlivě vybrané restaurace, bary a hotely. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Amsterdam

Amsterdam

Aktuální novinka z řady Michelin. Vychutnejte si Amsterdam všemi smysly. Toto město přitahuje návštěvníky jedinečnou atmosférou, architekturou a nelze samozřejmě opomenout galerie světového věhlasu i bohatý noční život. Průvodce doplňují zajímavosti z oblasti historie, současnosti, kultury i gastronomie. Pod klopami obálky najdete rozkládací mapu města a plán sítě veřejné dopravy. Vydejte se s námi za zážitky! 

Andalusie a Costa del Sol

Andalusie a Costa del Sol

Jedná se o jednu z nejživějších a nejkosmopolitnějších rekreačních lokalit na světě, která nabízí aktivity od koupání v moři až po lyžování v místních horách, zvaných „sierras“. Pláže jsou úžasné a sluníčko celoročně svítí zhruba devět dnů z deseti.

Andalusie a Costa del Sol, 2. vydání

Andalusie a Costa del Sol, 2. vydání

Nové vydání průvodce do kapsy. Užívejte si průzračné moře nebo se vydejte do vnitrozemí: Andalusie dokáže okouzlit každého. Pláže jsou úžasné a sluníčko celoročně svítí zhruba devět dnů z deseti. Malaga, Ronda, Gibraltar, Sevilla, Córdoba, Granada nebo některý z národních parků – to mohou být cíle i vašich výletů. Připravujeme.

Athény

Athény

Centrem starověkých Athén byla Akropole s posvátnými chrámy vybudovanými na vrcholku skály, pod níž se rozkládalo město. Dnes je tato oblast stále plná řeckých a římských památek promíchaných s novější zástavbou. Athény se staly kolébkou západní civilizace, což tomuto místu dodává jedinečnou atmosféru. Náš průvodce vám nabídne přehled hlavních athénských zajímavostí, několik výletů do okolí a praktické rady na cesty. Pokud se chcete vyznat také v řeckých nápisech, přibalte si naši konverzaci. 

Austrálie

Austrálie

Austrálie je obrovská země zabírající celý kontinent. Má několik různých klimatických pásem a tři pásma časová. Díky tomu zde najdeme značně různorodou krajinu – od červených pouští po zelené deštné pralesy a od písečných pláží až po sněhem pokryté vrcholky hor. Působivou přírodní krásu doplňují moderní města.

Bali - Poznejte

Bali - Poznejte

12 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Bali, aktuální novinka. Objevte to nejlepší z tohoto exotického ostrova: tepající města a rybářské vesnice, posvátná místa, nádhernou panenskou přírodu i nekonečné pláže. Díky našim praktickým radám si dovolenou užijete naplno. Při svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu Bali a užitečné fráze v balijštině.

Barcelona

Barcelona

Průvodce po Barceloně vám usnadní cestování po španělské přímořské metropoli. Seznámí vás s bohatou historií, kulturou a velkým množstvím památek, ale poznáte také moderní tvář města.

Barcelona

Barcelona

Nové aktualizované vydání průvodce po této přímořské metropoli. Seznámí vás s bohatou historií, kulturou a velkým množstvím památek, ale poznáte také současnost města. Publikace obsahuje mapu Barcelony a okolí a také slovníček nejužitečnějších frází v katalánštině.

Barcelona - Poznejte

Barcelona - Poznejte

19 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Barcelonou. Odhalte to nejlepší, co skýtá toto dynamické město: gotickou a modernistickou architekturu, unikátní umělecká muzea, působivé okolí a mnoho dalšího... Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Barcelona - Víkend

Barcelona - Víkend

Aktuální novinka. Nechte se inspirovat jedinečnou atmosférou Barcelony stejně jako mnoho věhlasných umělců před vámi. Paláce, kostely i úzké uličky vypadaly ve středověku stejně jako dnes a stavby Gaudího prostě musíte zažít. Průvodce doplňují tipy na výlety do okolí a různé zajímavosti, pod klopami obálky najdete rozkládací mapu města. Pokud chcete mít jistotu, že se zde domluvíte v každé situaci, přibalte si katalánskou konverzaci. Oceníte ji i v restauraci při výběru z menu. 

Benátky

Benátky

Podle katastrofických scénářů se Benátky stanou nejslavnější obětí přicházejících klimatických změn. Poněkud optimističtěji vidí osud města spisovatel Jonathon Keates, jenž tvrdí: „Existence Benátek se odvíjí od přirozené lidské touhy vzepřít se osudu.“

Benátky

Benátky

Nové aktuální vydání průvodce po Benátkách. Není to město typicky evropské, je spíše jakousi dráždivou směsicí Východu a Západu. Vedle sebe tu spatříte kopule byzantských chrámů, mozaiky z Orientu či gotické paláce. S naším průvodcem poznáte bohatou benátskou historii, romantická zákoutí, ve vodním autobuse vaporetto nebo v tradiční gondole se proplujete po Canal Grande nebo zavítáte i na nedaleké ostrovy.

Benátky - Poznejte

Benátky - Poznejte

Benátky, připomínající spíše jeviště než město, lákají návštěvníky již celá staletí. La Serenissima patří k divům světa. Náš průvodce vám ukáže pozoruhodné památky a tajné kouty tohoto proslaveného kouzelného místa.

Berlín

Berlín

S průvodcem po Berlíně se můžete vydat napříč časem a důkladně poznat současnost i minulost této metropole, která byla v minulosti svědkem skutečně velmi pohnutých lidských osudů.

Berlín - Poznejte

Berlín - Poznejte

Objevte to nejlepší z tohoto pozoruhodného města, které je jednou z nejmodernějších metropolí. Objevte také jeho historii: pozůstatky Berlínské zdi, Braniborskou bránu, Muzejní ostrov, rozsáhlý park Tiergarten, nechvalně proslulý Checkpoint Charlie a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám poznáte místní kuchyni a dozvíte se, kam vyrazit za nákupy i zábavou. Při svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Budapešť

Budapešť

Budapešť je rušnou metropolí stále kosmopolitnějšího rázu s rostoucím turistickým ruchem. Díky novým leteckým trasám nízkonákladových aerolinek dnes navštěvuje Budapešť více turistů než kdy dříve, přesto si však, alespoň zčásti, ponechává město stále své starosvětské kouzlo. Budapešť rozhodně má co nabídnout.

Budapešť

Budapešť

Nové vydání průvodce po Budapešti. Tato rušná metropole dnes láká stále více turistů, přesto si však ponechává město stále své starosvětské kouzlo a rozhodně má co nabídnout. Budapešť je především lázeňské město, ale je to také město kultury.  Poznejte to nejzajímavější s naším průvodcem. Publikace přináší také tipy pro ubytování, stravování, volný čas, kulturní vyžití i relaxaci a nabízí také výlety do okolí.

Budapest - Poznejte

Budapest - Poznejte

Nový průvodce pro každého cestovatele nabízí 10 prohlídkových tras po celém městě. Poznejte to nejzajímavější, ale užijte si také relaxaci a zábavu. Budapešť je jako stvořená pro dobrodružství: i kdybyste sem zavítali jen do termálních lázní, budete nadšeni. Při svých procházkách po památkách nebo nákupech oceníte podrobnou rozkládací mapu města, praktické tipy na cesty a 6 stran maďarských frází. Připravujeme.

Budapešť

Budapešť

První vydání průvodce za zážitky, aktuální novinka. Objevujte historii tohoto velkoměsta, ale nezapomínejte ani na současnost. Poznávejte, relaxujte, ochutnávejte... Nezapomeňte navštívit některé vyhlášené lázně. Vybrali jsme pro vás to nejlákavější, atraktivní místa hodnotíme hvězdičkami. Najdete zde i různé zajímavosti z řady oblastí  a základní maďarský slovníček. Průvodce obsahuje rozkládací mapu města a plán veřejné dopravy. 

Bulharsko

Bulharsko

Nový průvodce Bulharskem představuje to nejzajímavější z celé země. Navštivte vybraná města, památná místa, kláštery, poznejte místní přírodu a ochutnejte zdejší speciality. Ať se vydáte kterýmkoli směrem, všude narazíte na nějaké historické, přírodní zajímavosti a dobrodružství. Na písečných plážích si užijete pohodovou rodinnou dovolenou. Publikace obsahuje mapku Bulharska, centra Sofie a Varny. Připravujeme.

Černá Hora

Černá Hora

Černá Hora leží na jižním konci sluncem zalitého Jadranu. Její pobřeží je poseto množstvím historických městeček, vnitrozemí naopak dominují štíty mohutných hor. Divoká příroda Černé Hory a národní parky zvlášť jsou domovem neuvěřitelného množství zvířat a rostlin. Na malé ploše najdete neuvěřitelné množství věcí, které stojí za to vidět. Díky našemu průvodci vám nic zajímavého neunikne.

Česko-norský mluvník

Česko-norský mluvník

Pomůcka pro správnou a pohotovou konverzaci ve norštině, novinka. Kniha obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle objevíte praktické věty a slovní spojení obsahující dané klíčové slovo. Mluvník vám pomůže osvojit si  fráze, které se  ve spisovné i hovorové norštině běžně používají a často je nelze ani doslovně přeložit. Pokud mluvník neznáte, podívejte se určitě na ukázkové strany níže. 

 

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatsko již dlouhá léta patří k nejlákavějším turistickým destinacím na světě. S průvodcem nakladatelství Lingea získáte informace o místech, která byste při návštěvě neměli opomenout.

Chorvatsko - Poznejte

Chorvatsko - Poznejte

Vydejte se s aktuálními informacemi do známé země plné slunce, kde je stále co objevovat. Užijete si vodní radovánky, malebné ostrovy, historická města, národní parky i jezera a vodopády. V našem průvodci najdete 15 pečlivě vybraných prohlídkových tras po celém Chorvatsku. Na svých cestách jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu i přesné plánky jednotlivých tras.

Čína

Čína

Čína je země, jež se dá jednoduše charakterizovat několika slovy – obrovská, s dlouhou a bohatou historií, prudce se rozvíjející. Při návštěvě Číny můžete obdivovat nepřeberné množství přírodních i lidskou rukou stvořených krás. Také čínské jídlo je zážitkem samo o sobě. Náš turistický průvodce Vás doprovodí po všech místech, která stojí za shlédnutí. Určitě oceníte praktické rady na cesty a přehledné mapky.

Dubaj

Dubaj

Druhé aktualizované vydání průvodce po Dubaji vás nejprve seznámí s kulturou a historií města a poté vás provede po těch nejzajímavějších místech, která určitě stojí za zhlédnutí, ať už se jedná o historickou část, nebo o futuristické centrum plné moderních mrakodrapů. V knize najdete také informace týkající se ubytování a stravování, tipy na výlety do okolí a praktické mapky.

Dubaj - Poznejte

Dubaj - Poznejte

Odhalte to nejlepší, co skýtá toto futuristické město: moderní architekturu, mrakodrapy, súky, pláže, mešity a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem. Vyzkoušejte vybrané restaurace, hotely nebo nákupní centra. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu a přesné plánky jednotlivých tras.

Dublin

Dublin

Turistický průvodce nabitý aktuálními informacemi z řady nakladatelství Berlitz. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse. Štastnou cestu!

Dublin

Dublin

Nové vydání průvodce na cesty. Dublin je uspěchané moderní město plné veselých hospůdek, zároveň je však stále ponořené do své bohaté historie. Dnes patří k předním evropským centrům umění, designu a hudby. Díky praktickým informacím a doporučením vám nic zajímavého ve městě neunikne. Součástí publikace je mapa Dublinu a okolí.

Edinburgh

Edinburgh

První vydání průvodce do Edinburghu. Pro návštěvníky je přitažlivý svou atmosférou, památkami, mýty, ale také svou současností. Edinburgh si vybudoval pozici evropského centra finančnictví, vzdělání a kultury. Díky růstu popularity Edinburského mezinárodního festivalu a festivalu Fringe se dnes město řadí k předním turistickým destinacím ve Velké Británii. V knize najdete popis nejatraktivnějších lokalit a památek doplněný fotografiemi, dále také mapky a praktické tipy pro turisty. Připravujeme.

Florencie

Florencie

Turistický průvodce z řady nakladatelství Berlitz. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse. Štastnou cestu!

Florencie

Florencie

Nové aktualizované vydání kapesního průvodce. Jen málo měst se může pyšnit tím, že vytvořily natolik pozoruhodné dědictví během tak krátkého období. Historické paláce, kostely a bezpočet mistrovských děl rozhodně nelze poznat během jedné návštěvy Florencie. Vyberte si pár skvostů a pak jen v klidu vstřebávejte jejich krásu. Náš průvodce vám bude na cestách užitečným pomocníkem.

Florencie - Poznejte

Florencie - Poznejte

15 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Florencií. Odhalte to nejlepší, co skýtá toto ojedinělé město: renesanční architekturu, unikátní umělecká muzea, působivé okolí a mnoho dalšího... Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Francouzská Riviéra - Poznejte

Francouzská Riviéra - Poznejte

14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Francouzskou Riviérou. Objevte to nejlepší z tohoto bonvivánského regionu: malebné vesnice v kopcích, bohaté tržnice s nejrůznějšími dobrotami, elegantní vily a zahrady a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za zábavou. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Helsinky

Helsinky

Hledáte-li město tepající nočním životem do ranních hodin, kde party nikdy nekončí – pak se poohlédněte jinde. Helsinky jsou městem chladného severského šarmu, kde se ve srovnání s ostatními velkoměsty žije vcelku poklidně. Jedná se o jednu z nejmladších metropolí světa, přesto jsou Helsinky místem, kde najdete fascinující architekturu a design, nekonvenční galerie a muzea i pikantní směsici Východu a Západu.

Hongkong

Hongkong

Vzrušující, tajemný, okouzlující – těmito slovy je Hongkong popisován už více než jedno století. Atmosféra města, v jehož ulicích pulzuje život dnem i nocí, je opojná. Orientace ve městě je snadná, zvlášť pokud mluvíte anglicky. A zdejší výtečné jídlo je kapitola sama pro sebe.

Irsko

Irsko

V průvodci objevíte velké množství tipů a praktických informací, které vám pomohou při plánování cesty do Irska. Podnikněte pěší túry do malebných vesniček, poznávejte kulturu a mytologii starých Keltů nebo se vydejte za nákupy do Dublinu.

Irsko - Poznejte

Irsko - Poznejte

16 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Irskem, novinka. Poznejte to nejlepší z tohoto zeleného ostrova! Divoká pobřeží se strmými útesy, tajemná jezera, romantické ruiny hradů, klášterů i megalitické památky z dávných časů. Pro ty, kteří dávají přednost rušnější zábavě, jsou tu dvě pulzující velkoměsta – Dublin a Belfast. A samozřejmě pravá irská whisky. Na svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu. Připravujeme.

Island

Island

Jen málo míst na Zemi se může srovnávat s drsnou a působivou krásou Islandu. Průvodce nakladatelství Lingea nabízí informace o nejzajímavějších místech, která byste při návštěvě neměli opomenout.

Island

Island

Nové vydání oblíbeného průvodce po Islandu nabízí informace o nejzajímavějších místech, která byste při návštěvě ostrova neměli opomenout. Ať už vás lákají ledovce, vodopády, sopky, termální radovánky nebo klasická turistika, na zážitky v zemi ohně a ledu budete dlouho vzpomínat. Jen málo míst na Zemi se může srovnávat s drsnou a působivou krásou Islandu.

Istanbul a egejské pobřeží

Istanbul a egejské pobřeží

Istanbul je jedno z nejpodivuhodnějších měst světa. Jako jediné se rozkládá na dvou kontinentech. Po celá staletí bylo město otevřené vlivům ze Západu i z Východu a toto prolínání idejí pomohlo vytvořit jednu z nejbarvitějších, nejpodmanivějších a také nejpohostinnějších kultur na světě. Není ani evropská, ani orientální, ale je nenapodobitelná, prostě jedinečně istanbulská.

Italská jezera a Verona

Italská jezera a Verona

Italská jezera se rozkládají podél jižního podhůří Alp a zasahují do čtyř různých regionů severozápadní Itálie. Slavnou trojici jezer tvoří jezero Maggiore, Komské a Gardské jezero, nachází se zde ale i množství menších klidných jezer malebně rozmístěných v údolích. Každé jezero má svůj nezaměnitelný charakter. Pokud si odmyslíte kulisu hor, pobřeží jezer budí zdání přímořské riviéry.

Janov a Ligurské pobřeží - Víkend

Janov a Ligurské pobřeží - Víkend

Poznejte Janov a Ligurské pobřeží s naším novým průvodcem a vychutnejte si každou minutu své dovolené. Janov přitahuje návštěvníky jedinečnou atmosférou a barvami, které jsou slovy nepopsatelné. Podobně romanticky působí i nedaleké Cinque Terre. Průvodce doplňují praktické rady na cesty a různé zajímavosti. Podnikněte s námi objevitelskou plavbu za jižním sluncem! Připravujeme.

Japonsko

Japonsko

Japonsko je zemí neskutečných kontrastů. Setkáte se zde s farmáři, kteří pěstují rýži v odlehlých venkovských oblastech, ale také s miliony obchodníků, kteří se den co den mačkají v tokijském metru, žijí tu zen-buddhističtí mniši, ale i módou posedlí teenageři. Můžete se zúčastnit slavností v chrámech a svatyních nebo navštívit hlučné salonky plné hráčů. S naším průvodcem využijete naplno svůj volný čas a poznáte to nejzajímavější.

Jižní Afrika

Jižní Afrika

Jihoafrická republika je dnes jednou z předních světových turistických destinací, a to díky různorodé krajině, bezpočtu druhů velkých savců a ptáků, bohaté rostlinné říši a kulturnímu dědictví. Náš nový průvodce nabízí přehled toho nejzajímavějšího. Určitě ocenité i praktické rady na cesty a přehledné mapky země a centra Kapského města.

Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy

Souostroví leží na obratníku Raka, místní příjemné klima a nádherné pláže lákají miliony návštěvníků. Masové turistice slouží především Gran Canaria a Tenerife, v menším rozsahu Lanzarote a Fuerteventura. Najdete zde dlouhé pláže, zasněžené hory, zelená údolí i pouště. Díky příznivému prostředí se tu skvěle daří množství rostlin a živočichů. Kanárské ostrovy jsou také místem mýtů a legend a možná i bájnou Atlantidou.

Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy

Nové vydání průvodce po Kanárských ostrovech. Místní příjemné klima a nádherné pláže lákají stále miliony návštěvníků. Průvodce nabízí to nejzajímavější z ostrovů Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera a La palma. Doprovodí vás na cestách za památkami, doporučí nejhezčí pláže i další přírodní krásy. Brzy zjistíte, že Kanárské ostrovy toho mohou nabídnout mnohem více než jen celoroční opalování. Připravujeme.

Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy

Světoznámý průvodce Michelin vychází poprvé česky. Užívejte si dovolenou na Kanárských ostrovech, objevujte památky, romantická zákoutí i tajemné končiny. Polenošte si u vody, užijte si kouzlo dun nebo se vydejte ke hvězdám. Nenechte si ujít nic zajímavého... Vybrali jsme pro vás to nejlákavější, atraktivní místa hodnotíme hvězdičkami. Průvodce obsahuje také praktické rady na cesty, španělský slovníček a přehledové mapky. 

Kodaň - Poznejte

Kodaň - Poznejte

14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Kodaní. Objevte to nejlepší z tohoto okouzlujícího pobřežního města: úchvatnou architekturu, královské paláce, umělecké galerie a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za nákupy i zábavou. Vyzkoušejte pečlivě vybrané restaurace, bary a hotely. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Korfu

Korfu

Zahalené do temně zeleného závoje, s hornatým obzorem nořícím se do průzračně čistého tyrkysového moře je Korfu známé jako řecký smaragdový ostrov. Patří mezi nejzelenější z řeckých ostrovů a je také jedním z nejmalebnějších. Slunné pláže Korfu a neopakovatelná atmosféra hlavního města už celá staletí okouzlují své návštěvníky včetně mnoha spisovatelů a umělců.

Korsika - Víkend

Korsika - Víkend

První vydání průvodce Michelin v češtině.  Vybrali jsme pro vás to nejlákavější, atraktivní místa hodnotíme hvězdičkami. Kniha obsahuje také praktické rady na cesty a přehledové mapky. Vychutnejte si dovolenou, objevujte starobylá města i strmé útesy. Polenošte u vody nebo si vyzkoušejte šnorchlování. Nenechte si ujít nic zajímavého. Připravujeme.

Krakov

Krakov

Druhé aktualizované vydání oblíbeného průvodce Krakovem. Navštivte slavná místa prodchnutá historií, vyberte si z nabídky večerní zábavy a poznejte místní kulturu. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse.

Krakov - Poznejte

Krakov - Poznejte

16 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Krakovem. Objevte to nejlepší z tohoto historického města: středověké památky, židovské ghetto, secesní architekturu i pás městských parků... Díky praktickým radám poznáte místní kuchyni a dozvíte se, kam vyrazit za nákupy i zábavou. Vyzkoušejte pečlivě vybrané restaurace a hotely. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Kréta

Kréta

Nové vydání průvodce po Krétě. Provede vás po starobylých památkách a seznámí vás i s moderní tváří ostrova. Publikace je rozdělena na čtyři části: hlavní město Heraklion, centrální oblast, východ a západ ostrova. Najdete zde mnoho praktických informací na cesty i tipy pro sport, relaxaci a volný čas. Ostrov má každému co nabídnout a určitě uspokojí i ty nejvíce znuděné a nedůvěřivé cestovatele. Součástí publikace je mapa Kréty.

Kuba

Kuba

Kuba, největší ostrov v Karibském moři, má svým návštěvníkům co nabídnout: nádherné pláže na severním pobřeží, města plná rozličných architektonických skvostů, pestrou směsici hispánských hudebních stylů, lahodný kubánský rum a samozřejmě ty nejlepší ručně balené doutníky na světě. Součástí publikace jsou praktické mapky ostrova a hlavního města.

Kypr

Kypr

Na pobřeží Kypru se rozkládají rušná turistická střediska, kam za zábavou míří rozjařená mládež, ve vnitrozemí najdete antické památky, ospalé vesnice, venkovské kostelíky vyzdobené freskami, kláštery, terasovité vinohrady a rozeklané hřbety pohoří.

Lisabon

Lisabon

Lisabon, hlavní město Portugalska, leží přibližně v polovině západního pobřeží. Z větší části se rozkládá v kopcích na pravém břehu řeky Tejo, zejména v okolí nejužšího místa jejího estuáru dlouhého 45 km. Přes rozsáhlou deltu řeky se klenou jedny z nejdelších mostů v Evropě.

Lisabon - 2. vydání

Lisabon - 2. vydání

Nové vydání průvodce do Lisabonu. Nabízí přehled hlavních lisabonských zajímavostí: čtvrti Alfama a Belém, paláce a kláštery i botanické unikáty, moderní muzea i tipy pro volný čas. Doporučí vám také zajímavá místa v okolí. Průvodce obsahuje také přehledovou mapku Lisabonu a okolí a užitečné fráze v portugalštině. 

Londýn

Londýn

Průvodce po Londýně vás nejprve seznámí s historií tohoto multikulturního města a poté nabídne rozsáhlý přehled míst, která stojí za návštěvu, ať už se jedná o historické památky, či moderní tvář Londýna.

Londýn - Poznejte

Londýn - Poznejte

Vybrali jsme pro vás 20 nejlepších prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Londýnem. Poznejte to nejlepší z hlavního města: královské rezidence, světová muzea, zelené parky, historické i moderní čtvrti... Najdete zde také informace o gastronomii a tipy, co všechno můžete v Londýně podniknout. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Londýn - Víkend

Londýn - Víkend

Průvodce Michelin v češtině, aktuální novinka. Londýn je rozlehlý, plný kontrastů a velmi proměnlivý. Řady nízkých viktoriánských cihlových domů kontrastují s futuristickými mrakodrapy, které šplhají k obloze. Je nemožné uvidět hlavní památky během jedné návštěvy. Náš průvodce nabízí ta nejzajímavější místa a výběr už je na vás, podle aktuální nálady nebo počasí. Určitě oceníte rozkládací mapu Londýna, praktické rady na cesty i tipy pro volný čas. 

Londýn - Zažijte

Londýn - Zažijte

Průvodce pro zkušené cestovatele, aktuální novinka. Nabízí 100 tipů a doporučení, která místa navštívit a co podniknout. Určitě zde najdete to nejzajímavější právě pro vás, podle svých zájmů a nálady. Nenechte si ujít londýnský pouliční život, delikátní večeři, zajímavé nákupy. Ponořte se do bohaté historie, obdivujte královskou pompu, ale najděte si čas i na příjemné lenošení, hýčkání těla a trochu sportu. 

Los Angeles

Los Angeles

Turistický průvodce nabitý aktuálními informacemi z řady nakladatelství Berlitz. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse. Štastnou cestu!

Madeira

Madeira

Průvodce po Madeiře vás důkladně připraví na cestu na tento ostrov ležící uprostřed Atlantského oceánu. Dozvíte se řadu informací o místní nádherné přírodě, kultuře i dávné historii.

Madeira - Víkend

Madeira - Víkend

Světoznámý průvodce Michelin vychází poprvé česky. Vybrali jsme pro vás to nejlákavější z ostrovů Madeira a Porto Santo, pod klopami obálky najdete rozkládací mapu. Vydejte se po cestách napříč zeleným ostrovem nebo rovnou přejděte přes hřebeny, obdivujte květiny nebo se zaposlouchejte do písní fado. Na světě je jen málo míst, která na tak malém prostoru nabízí tolik přírodních krás.

Malajsie

Malajsie

Turistický průvodce je příjemný do ruky a nabitý aktuálními informacemi.Hutný, avšak přehledný text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Kniha je tak skutečnou inspirací na cesty.

Mallorca - Víkend

Mallorca - Víkend

Průvodce Michelin, první české vydání. Většina turistů sem míří kvůli nádherným plážím, ale Baleárské ostrovy nabízejí daleko více. Náš průvodce vám představí to nejzajímavější a rád vás kamkoli doprovodí. Na dovolené oceníte i praktické informace na cesty, různé zajímavosti i tipy, jak aktivně odpočívat. Na vnitřní straně obálky najdete stručný česko-katalánský slovníček, na cestách po ostrovech se bude hodit podrobná rozkládací mapa. Rozleťte se za zážitky!

Mallorca

Mallorca

Turistický průvodce nabitý aktuálními informacemi z řady nakladatelství Berlitz. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse. Štastnou cestu!

Malta

Malta

Maltské souostroví je poměrně nevelké a je relativně snadné celé území poznat. V našem průvodci začínáme hlavním ostrovem Maltou, ale podíváme se i na Gozo a Comino. Slavná historie země je doslova „vetkaná“ do fasády každé budovy. Malta nabízí ideální podmínky pro vodní sporty, zejména potápění, ale svoje si tu užijí i horolezci, milovníci adrenalinu, nočního života nebo rodiny s dětmi.

Maroko

Maroko

Přestože Maroko leží na prahu Evropy, pouhých 14 km jižně od Španělska, patří k nejexotičtějším zemím na světě. Je to země okázalé architektury, měst plných spletitých uliček za vysokými hradbami, rozlehlých tržišť nabízejících krásné místní řemeslné výrobky a chutné potraviny, surfařů sjíždějících divoké vlny Atlantského oceánu a turistů stoupajících pod květy mandlovníků po stezkách do pohoří Vysoký Atlas.

Milán

Milán

Už po několik desetiletí je Milán uznávaným centrem módy a nákupů, hlavním městem médií a designu, ale také domovem dvou vynikajících fotbalových týmů. Pokud jde o kuchyni, je rozhodně z čeho vybírat. Milán možná nenabízí tolik architektonických skvostů jako Florencie nebo Benátky, ale může se pochlubit gotickou katedrálou a jedním z nejprestižnějších operních domů světa.

Mnichov a Bavorsko

Mnichov a Bavorsko

Mnichov a celé Bavorsko jsou bezpochyby nejoblíbenější turistickou destinací v Německu. Průvodce představuje to nejzajímavější -  fascinující historii, kulturu, tradiční gastronomii a bavorský životní styl. Součástí průvodce je mapa centra Mnichova a tipy na výlety. K nejzajímavějším patří zámky Neuschwanstein, Oberammergau a Linderhof, města Berchtesgaden, Augsburg, Regensburg a Norimberk i okolní přírodní krásy.

Moskva

Moskva

Průvodce po Moskvě vás stručně seznámí s ruskými dějinami i s kulturou a životním stylem místních obyvatel, a poté vám představí hlavní dominanty města – Kreml, Rudé náměstí, chrám Vasilije Blaženého a další.

Neapol, Capri a pobřeží Amalfi

Neapol, Capri a pobřeží Amalfi

Neapol připomíná divadlo. Její budovy jsou rozesety po svazích kopců jako lóže obklopující jeviště. I přes místní sociální problémy je to neuvěřitelně krásné a živé město. Místní jídlo,zvláště pak pizza, je nepřekonatelné. O historické památky zde není nouze, mnohé návštěvníky láká i stále aktivní Vesuv, do jehož kráteru je možné nahlédnout. Největším lákadlem je však pouliční divadlo, jehož aktéry jsou sami obyvatelé města. Náš průvodce vám rád usnadní objevování těch nejzajímavějších míst a nabídne i praktické rady, které se na cestách mohou hodit.

New York

New York

Turistický průvodce nabitý aktuálními informacemi z řady nakladatelství Berlitz. Text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Pevná, šitá vazba vydrží časté používání v terénu a díky praktickému formátu lze průvodce pohodlně nosit v kapse. Štastnou cestu!

New York - Poznejte

New York - Poznejte

18 prohlídkových tras velkolepým New Yorkem. Očekávání 50 milionů návštěvníků, kteří do města každoročně zavítají, jsou stejně vysoká jako zdejší mrakodrapy. A většinu z nich město uchvátí. Při svých cestách za poznáním určitě oceníte praktické tipy a podrobnou rozkládací mapu.

New York - Víkend

New York - Víkend

Novinka z řady Michelin. Zajeďte si do země filmových hvězd, užijte si panoramatické výhledy, koncerty pod širým nebem nebo navštivte vyhlášená muzea. Vydejte se na místa, kudy chodili slavní spisovatelé nebo si užijte jazzový večer. Pochutnejte si na specialitách nebo podlehněte nákupní horečce. Kosmopolitní New York má každému co nabídnout. Průvodce představuje to nejzajímavější. Pod klopami obálky najdete mapku městských částí, rozkládací mapu města a plán sítě MHD. 

New York - Zažijte

New York - Zažijte

Aktuální novinka pro zkušené cestovatele. Podívejte se na New York novýma očima, zažijte něco neobvyklého! V knize najdete 100 tipů a doporučení. Pobyt si nejlépe užijete, pokud se necháte nenásilně vtáhnout do jeho každodenního života. Poznejte svět neworských ulic, ochutnejte speciality v etnických restauracích, zaposlouchejte se do tónů místních hudebníků. Anebo na chvíli podlehněte nákupní horečce. 

Norsko

Norsko

Nad hlubokými tajemnými fjordy se vypínají k nebi majestátní horské masivy, kruté zimy střídají nádherná léta a dlouhé polární noci se v letních měsících mění v kouzelné půlnoční slunce. Norská společnost nemá problém s prolínáním tradic a výdobytků moderní doby a zdejší čistá příroda je opravdovým balzámem na duši. Náš kapesní průvodce nabízí ta nejzajímavější místa, ačkoliv v Norsku více než jinde platí, že cesta sama je vlastně cíl.

Nový Zéland

Nový Zéland

Nové vydání kapesního průvodce na cesty. Novozélandská příroda čeká, aby vám mohla nabídnout své krásy. Díky praktickým radám vám nic zajímavého neunikne.

Nový Zéland

Nový Zéland

Turistický průvodce je příjemný do ruky a nabitý aktuálními informacemi. Hutný, avšak přehledný text je doplněn množstvím poutavých fotografií. Kniha je tak skutečnou inspirací na cesty.

Oslo

Oslo

Oslo působí dojmem poklidného maloměsta. Obklopují je strmé zalesněné svahy z jedné strany a vody fjordu z druhé. Na výlet do přírody zde stačí pár minut. Většinu nejvýznamnějších pamětihodností také snadno obejdete pěšky. Kromě historických budov jsou hlavními magnety pro turisty zcela mimořádná muzea. Náš průvodce představuje to nejzajímavější a nabídne také několik výletů do okolí. Norská příroda a severská pohoda je ale slovy nepopsatelná. 

Paříž

Paříž

Nové vydání průvodce Paříží nabízí stručný přehled historie Francie, přináší vyčerpávající informace o nejzajímavějších místech, která byste při návštěvě Paříže neměli v žádném případě opomenout.

Paříž - Poznejte

Paříž - Poznejte

20 nejlepších prohlídkových tras městem. Objevíte to nejlepší, co skýtá toto jedinečné město. Díky praktickým radám poznáte místní kuchyni, dozvíte se, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem.

Paříž - Víkend

Paříž - Víkend

První vydání průvodce Michelin. Zažijte v Paříži víkend, na který se nezapomíná. Nechte se unést atmosférou míst, kudy kráčela historie. Ochutnejte vybrané speciality, nakupujte, relaxujte v kavárnách, projděte po nábřeží Seiny nebo vystoupejte na Montmartre. Francouzská metropole se pyšní jedinečným kulturním a architektonickým bohatstvím. Je to ale také město světel, módy, elegance a rafinovanosti. Náš průvodce vám představí to nejzajímavější.

Paříž - Zažijte

Paříž - Zažijte

Průvodce pro zkušené cestovatele, novinka. Zažijte něco vzrušujícího v tomto městě romantických lásek, módy, intelektuálů a filozofů. Vychutnejte si nápaditou gastronomii, pěkné výhledy, relax pod širým nebem. Nechte se unést nákupní horečkou, vydejte se na cesty do historie, za moderní architekturou a vybraným uměním nebo zažijte divokou noc. V knize najdete 100 tipů, ze kterých si určitě vyberete. 

Peking - Poznejte

Peking - Poznejte

16 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Pekingem. Objevte to nejlepší z čínského hlavního města a jeho okolí: nádherné chrámy, císařské paláce a zahrady, Velkou čínskou zeď, hrobky dynastie Ming a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Petrohrad

Petrohrad

Nový průvodce do Petrohradu představuje ta nejzajímavější místa ve městě i v okolí. Nabízí také inspirace z oblasti kultury, gastronomie i nakupování. Zažijte jedinečnou atmosféru města a jedinečnou atmosféru města

 
Polsko

Polsko

Nové aktualizované vydání průvodce Polskem. Nabídne přehled nejzajímavějších míst, která byste při návštěvě neměli opomenout, přiblíží vám místní kulturu a poskytne mnoho praktických rad - informace o dopravě, tipy na ubytování, stravování a trávení volného času. Publikace obsahuje mapy Polska a vybraných měst.

Praha

Praha

Na světě najdete mnoho historických měst, která vás okouzlí svými muzei a galeriemi. Avšak jen pár z nich, a Praha mezi ně nepochybně patří, vás doslova uchvátí svou atmosférou. Město s více než tisíciletou historií, jež patří k opravdovým klenotům Evropy, nebylo nikdy zničeno válkou. Tento fakt má výrazný podíl na jeho kráse a propůjčuje mu punc jedinečnosti.

Praha

Praha

Nové vydání průvodce Prahou představuje nejzajímavější památky našeho hlavního města. Jsou zde zastoupeny architektonické slohy od románského a gotického přes renesanční a barokní až po secesní a modernistický. Společně navštívíme Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město. Provedeme vás nejvýznamnějšími pamětihodnostmi, které si zaslouží vaši pozornost. Nabídneme vám také praktické tipy pro volný čas a také devět výletů do okolí.

Praha - Poznejte

Praha - Poznejte

16 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Prahou, aktuální novinka. Projděte se po známých místech, jako je Pražský hrad nebo Václavské náměstí, a objevte i méně známá zákoutí na Smíchově, Žižkově nebo si vyjeďte na Karlštejn. Díky našim praktickým radám se dozvíte, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem. Při svých cestách oceníte podrobnou rozkládací mapu Prahy.

Rakousko

Rakousko

Průvodce po Rakousku je skvělým pomocníkem, s nímž poznáte tuto zemi v celé její kráse, nejen malebné horské vesničky, ve kterých jakoby se zastavil čas, ale i města, na jejichž současné podobě se podíleli umělci z celého světa.

Rhodos

Rhodos

Praktický průvodce po Rhodu vás provede po řadě zajímavých míst, která jsou spjata s antickou i pozdější historií, a nabídne vám přehled těch nejkrásnějších zákoutí vhodných jak k odpočinku, tak ke kulturnímu vyžití. Ke snažší orientaci vám poslouží mapa ostrova a plánek města Rhodos, k základnímu dorozumění zase stručný slovníček nejčastějších frází.

Rhodos

Rhodos

Nové vydání praktického průvodce vás provede po zajímavých místech, která jsou spjata s antickou i pozdější historií ostrova, a nabídne vám přehled těch nejkrásnějších zákoutí k odpočinku i ke kulturnímu vyžití. Naleznete zde řadu praktických informací týkajících se místních zvyků, dopravy, ubytování. Ke snažší orientaci poslouží mapa ostrova a plánek města Rhodos, k základnímu dorozumění zase stručný slovníček nejčastějších frází.

Řím

Řím

Rčení „Všechny cesty vedou do Říma“ není jen řečnickým obratem. Ve starověku se opravdu všechny silnice rozbíhaly paprskovitě z hlavního města Římské říše. Řím neboli Věčné město byl považován za caput mundi – hlavní město světa. Vládl říši, která se rozkládala od Galie a Španělska na západě až po Egypt a Malou Asii na východě.

Řím

Řím

Nové vydání oblíbeného průvodce. Řím nabízí majestátní starověké památky, posvátná poutní místa katolické církve, jedinečná díla Michelangela nebo Raffaela a nespočet dalších. Hlavní památky jsou soustředěny na poměrně malém území, většinu z nich snadno obejdete pěšky. Tempo římského života vás donutí zpomalit a vychutnávat město i míchané nápoje po lahodných doušcích. Připravujeme. Kniha vyjde v červnu.

Řím - Poznejte

Řím - Poznejte

Seznamte se s kulturou a historií Říma či zvyky místních obyvatel. Zorientujte se lépe ve městě, získejte informace o římské gastronomii, tipy na výlety do okolí a pro volný čas strávený ve městě. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Řím - Zažijte

Řím - Zažijte

Průvodce pro zkušené cestovatele, aktuální novinka. Nabízí 100 tipů a doporučení, která místa navštívit a co podniknout. Určitě zde najdete to nejzajímavější právě pro vás, podle svých zájmů a nálady. Ponořte se do bohaté historie Říma, obdivujte starověké památky, galerie, moderní architekturu, užijte si nakupování, skvělou kuchyni i romantiku. Řím je právem považován za jednu z nejromantičtějších světových destinací. Připravujeme.

Rio de Janeiro - Poznejte

Rio de Janeiro - Poznejte

12 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Riem. Objevte to nejlepší z nejslavnějšího brazilského města: divoké karnevaly, krásné pláže s bílým pískem, koloniální architekturu a mnoho dalšího... Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Salzburg

Salzburg

Průvodce po Salzburgu vás stručně seznámí s historií města a provede vás po všech zajímavých místech, jichž je v tomto nevelkém městě nebývalé množství, stejně tak tu probíhá řada kulturních akcí mezinárodního významu.

Salzburg

Salzburg

Nové vydání průvodce po Salzburgu. Seznámí vás s historií města a provede vás po všech zajímavých místech, jichž je v tomto nevelkém městě nebývalé množství. Salzburg se řadí mezi přední světová festivalová města a soupeří s Vídní o pozici rakouského hlavního města kultury a umění. S naším průvodcem se určitě neztratíte – součástí publikace je totiž několik map Salzburgu a okolí.

Sardinie

Sardinie

Popis Sardinie coby „evropských Seychel“ či „italského Karibiku“ v turistických brožurách není tak úplně od věci. Těžko budete jinde ve Středomoří hledat takovou koncentraci nádherných pláží. K tomu má přes 300 slunečných dnů v roce a teplé počasí bez dešťů od května do září. Nejvíce turistů přijíždí přirozeně v létě, ostrov však láká k návštěvě během celého roku.

Sicílie

Sicílie

Průvodce po Sicílii vás důkladně připraví na cestu na tento středomořský ostrov. Seznámíte se s jeho dějinami, které vám pomohou při poznávání těch nejdůležitějších sicilských památek a přírodních úkazů.

Sicílie - 2. vydání

Sicílie - 2. vydání

Průvodce po Sicílii vás důkladně připraví na cestu na tento středomořský ostrov. Pomůže vám při poznávání hlavních sicilských památek a přírodních úkazů. Sicílie je poněkud drsná, ale nepostrádá kouzlo a krásu. Cestování po ostrově je jednou velkou podívanou! Klasické chrámy, mozaikami vykládané interiéry kostelů a zdobná náměstí utvářejí unikátní atmosféru, která se místy blíží podobě divadelních kulis. Pobřeží, okolní ostrůvky a hory vybízejí k celoročním sportovním aktivitám.

Sicílie - Poznejte

Sicílie - Poznejte

14 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí se Sicílií. Objevte to nejlepší z tohoto krásného ostrova: řecké chrámy a barokní kostely, sopečnou činností tvarovanou krajinu, pláže a mnoho dalšího... Díky našim praktickým radám můžete poznat místní kuchyni a dozvědět se, kam vyrazit za nákupy, zábavou i oddechem. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Singapur

Singapur

Singapur je malý ostrovní stát s velkými hospodářskými i kulturními úspěchy. Strategická poloha na jižním cípu Malajského poloostrova, mezi Indickým oceánem a Jihočínským mořem, učinila ze Singapuru nejrušnější přístav světa. Obchody a gastronomie jsou v Singapuru tím hlavním, čím je návštěvník chtě nechtě brzy vtažen do proudu tohoto příjemného konzumu.

Skotsko

Skotsko

Přestože je území Skotska poměrně malé, vyniká mimořádně rozmanitou krajinou: hluboká zelená údolí zařezávající se do rozeklaných hor, mohutné hrady zrcadlící se v temných jezerech obklopených rašeliništi, zelená pole a kopce se stády ovcí a nepravidelné pobřeží neustále bičované vodami Atlantiku s hrozivými útesy i táhlými písečnými plážemi.

Srí Lanka

Srí Lanka

Průvodce po Srí Lance je skvělým pomocníkem, s nímž poznáte tuto exotickou zemi v celé její kráse. Díky velkému množství praktických informací se na cestách snadno zorientujete a nic zajímavého vám neunikne.

Srí Lanka - Poznejte

Srí Lanka - Poznejte

Objevte to nejlepší z ostrova plného posvátných míst a nádherné přírody: obdivujte chrámy, svatyně a koloniální architekturu, prozkoumejte národní parky nebo čajovníkové plantáže, odpočiňte si u vody, zahrajte si kriket nebo vyzkoušejte ajurvédskou léčbu. Díky našim praktickým radám poznáte místní kuchyni a dozvíte se, kam vyrazit za nákupy i zábavou. Při svých cestách jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Stockholm

Stockholm

Stockholm – hlavní město Švédska – je právem považován za jedno z nejkrásnějších měst světa. Směsice ostrovů, čtvrtí, okrsků a parků vytváří iluzi celé řady jen vzdáleně příbuzných měst, z nichž každé má svou vlastní identitu a své kouzlo. Velmi příjemné seznámení s městem může nabídnout plavba vyhlídkovou lodí.

Švédsko

Švédsko

Náš průvodce vám nejprve přiblíží bohatou švédskou historii, která sahá až 12 000 let zpátky, a poté se s námi vydáte po stopách starých Vikingů a Sámů nebo na túru do místní drsné krajiny. Publikace obsahuje také mapu Švédska a Stockholmu.

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko je země kontrastů a velikého přírodního i kulturního bohatství. Žádná mapa nedokáže vystihnout místní zeměpisné reálie. Téměř dvě třetiny země pokrývají hory. Některé horské vrcholy přesahují nadmořskou výšku 4 500 m; mnohé z nich obklopují mýty – například Matterhorn anebo impozantní trojici hor Eiger, Mönch a Jungfrau. Každé švýcarské město má svoji atmosféru a tradice. Podrobnosti o titulu níže.

Sydney

Sydney

Slunečné město Sydney s okolními plážemi plnými surfařů jako by bylo „stvořeno na zakázku“ pro ty, kteří vyznávají aktivní způsob života. Náš průvodce vám usnadní poznávání této australské přímořské metropole. Seznámí vás s její historií i současností a nabídne řadu inspirací pro trávení volného času ve městě i v okolí.

Thajsko

Thajsko

Thajsko je zhruba stejně velké jako Francie, a když sem vyrazíte na dovolenou, věřte, že nebudete zklamaní. Čekají na vás deštné pralesy, pulzující velkoměsta, nádherná přímořská letoviska i proslulá thajská kuchyně. Rovněž nabídka sportovních aktivit je tu nebývale široká. Takřka všude najdete půjčovny lodí, windsurfingů a vodních skútrů, můžete se věnovat potápění, rybaření nebo si dopřát tradiční masáž.

Tokio - Poznejte

Tokio - Poznejte

Na první pohled Tokio působí dojmem chaotického urbanistického experimentu, který se vymkl kontrole. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že jde o přirozeně vzniklý systém s paprskovitou strukturou s Císařským palácem uprostřed. Přes veškerou svou modernost je Tokio městem pevně spjatým se svou minulostí, najdete zde stovky chrámů, svatyní a buddhistických soch. Při svých cestách za poznáním oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Toskánsko & Umbrie

Toskánsko & Umbrie

Cypřiše, olivovníky, vinice a vrcholky kopců poseté domky, půda zářící jantarovou žlutí: to vše tvoří pozadí renesančních maleb, které můžete spatřit v galeriích celého světa. Tytéž scenérie uvidíte na vlastní oči, vydáte-li se do Toskánska a Umbrie.

Turecké pobřeží

Turecké pobřeží

Turecké pobřeží dosahuje úctyhodné délky 7200 km. Užijete si výjimečnou nádheru útesů omývaných čistou mořskou vodou, vůni pinií v žáru letního slunce, mihotání měsíčního úplňku nad travertinovými kaskádami v Pamukkale, prostou pohodu okamžiku, kdy si dopřáváte grilované kalamáry na stinné terase nad kouzelným rybářským přístavem, nebo stopy bohaté historie, kamkoli se podíváte.

Turecko

Turecko

Mešity, minarety, bazary s kořením, pozůstatky antických památek omývané tyrkysovou vodou, kostely se zářícími freskami – pouhá zmínka o Turecku spustí v mysli doslova nekonečný proud exotických představ, jež nakonec samotná realita i předčí. Nikde jinde není kulturní bohatství této země rozkročené mezi Evropou a Asií vidět více než v Istanbulu, ve městě rozkládajícím se na obou těchto kontinentech.

Vídeň

Vídeň

Nové aktuální vydání průvodce po Vídni. Doporučí nejzajímavější místa rakouské metropole, seznámí vás s místní historií a poskytne cenné praktické informace. Publikace obsahuje také mapy vybraných částí města a okolí.

Vídeň

Vídeň

První vydání původce Michelin u nás. Vychutnejte si vídeňské památky, romantická zákoutí i skvělou kávu. Kniha bude spolehlivým průvodcem těm, kdo jedou do Vídně poprvé, i zkušeným cestovatelům, kteří zde najdou tipy k návštěvě dalších míst, kulturních akcí nebo kulinářských zážitků. Pod klopami obálky najdete mapku městských částí, rozkládací mapu města a plán sítě veřejné dopravy. 

Vídeň

Vídeň

Průvodce po Vídni pro vás bude nepostradatelnou pomůckou, pokud chcete navštívit ta nejkrásnější a nejzajímavější místa rakouské metropole. Důkladně vás seznámí s místní historií a poskytne cenné praktické informace.

Vietnam

Vietnam

Nové vydání oblíbeného průvodce na cesty za exotikou. Vietnam se může pochlubit nepřeberným množstvím přírodních divů, nádherných pláží i výtečnou kuchyní. Můžete relaxovat na pláži, užít si dosyta vodních sportů, poznávat různá města i národní parky. Text je doplněn množstvím praktických informací, inspirací na výlety a tipů na zážitky.

Vietnam - Poznejte

Vietnam - Poznejte

16 prohlídkových tras, které vás dokonale seznámí s Vietnamem. Země nabízí svým návštěvníkům neuvěřitelné množství historických pamětihodností a přírodních krás. Jeho chloubou jsou nádherné písečné pláže, stejně jako divoká pohoří pokrytá nekonečnými porosty lesů. Ulice vietnamských měst a městeček jsou plné života a barev. Při svých cestách za poznáním jistě oceníte podrobnou rozkládací mapu.

Zakynthos a Kefalonie

Zakynthos a Kefalonie

Průvodce po Zakynthu a Kefalonii vás seznámí s bohatou antickou historií, doloženou množstvím památek, i s fascinující přírodou, která sem každoročně přiláká miliony turistů.

Zakynthos a Kefalonie

Zakynthos a Kefalonie

Nové vydání průvodce vás seznámí s bohatou historií, množstvím památek, i s fascinující přírodou, která sem každoročně přiláká miliony turistů. Ostrovy toho mají na první pohled mnoho společného: historii, zeměpisnou blízkost a kulturní vlivy. Kefalonie je ale divočejší a hornatější než zelený Zakynthos. Oba ostrovy jsou však nádherné. Jistě budete mít co obdivovat a strávíte zde příjemnou dovolenou. Připravujeme. Kniha vyjde v červnu.

 Portugalština slovníček

Portugalština slovníček

Zcela nový kapesní portugalsko-český a česko-portugalský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné portugalštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nejen na cestách a při práci, ale i při studiu portugalštiny.

Afrika - jazykový průvodce

Afrika - jazykový průvodce

Zcela výjimečný jazykový průvodce na cesty napříč africkým kontinentem. Z pestré směsice jazyků jsme pro vás vybrali pět nejrozšířenějších – arabštinu, svahilštinu, afrikánštinu, amharštinu a hauštinu. Co jazyk, to jiná kultura, jiný zvuk, často i jiné písmo. Prohlédněte si ukázkové stránky!

Konverzace americká angličtina

Konverzace americká angličtina

Americká angličtina má dnes ve světě dominantní vliv nejen v obchodní komunikaci, ale i díky užívání v médiích, oblíbenosti amerických filmů a populární hudby. Od britské angličtiny se liší rozdílným pravopisem některých slov, částečně odlišnou slovní zásobou a výslovností. Při cestách za oceán určitě oceníte tuto zbrusu novou konverzaci. Součástí příručky je i oboustranný anglický slovník, přehled gramatiky a užitečný přepis výslovnosti.

 

Angol nyelvtani áttekintés

Angol nyelvtani áttekintés

Építsd a jövődet az angol nyelvvel! Az angol ma már világnyelvnek számít, amit a legtöbb ember beszél a Földön. Az angol az életünk minden területére behatolt, találkozunk vele munkánk során, de emellett nélkülözhetetlen külföldi kirándulások esetében, a kereskedelemben és az üzleti életben is. 

Az Angol nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályok áttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai angol nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

Angol társalgás

Angol társalgás

A lenyűgöző Big Ben, Buckingham-palota, Westminsteri apátság, Nemzeti Galéria mellett megannyi egyéb szórakozási lehetőség, híres londoni kocsmák és bárok teszil feledhetetlenné angliai utazásunkat.

Az Angol társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása.

Angol társalgás Light

Angol társalgás Light

Társalgás sorozatunk egyszerűsített változata. Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Angol ügyes szótár

Angol ügyes szótár

Építsd a jövődet az angol nyelvvel! Az angol ma már világnyelvnek számít, amit a legtöbb ember beszél a Földön. Az angol az életünk minden területére behatolt, találkozunk vele munkánk során, de emellett nélkülözhetetlen külföldi kirándulások esetében, a kereskedelemben és az üzleti életben is. 

 

Angol zsebszótár

Angol zsebszótár

Új angol-magyar és magyar-angol zsebszótár, melyben a mai angol nyelv szókincsét találja meg. Nem csak utazáskor vagy munkavégzéskor, hanem nyelvtanuláskor is hasznos társnak bizonyul majd. 

Konverzace brazilská portugalština

Konverzace brazilská portugalština

Portugalština je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem. Kámenem úrazu při studiu tohoto jazyka bývá výslovnost, i když brazilská varianta je na rozdíl od evropské jednodušší. Brazilskou variantou gramatiky, pravopisu i výslovnosti se řídí i naše konverzace. Součástí příručky je i oboustranný portugalský slovník. Praktický pomocník na letošní letní olympijské hry do Ria, stejně jako průvodce Rio de Janeiro z řady Poznejte!

Bulharština slovníček

Bulharština slovníček

Zcela nový kapesní bulharsko-český a česko-bulharský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné bulharštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nejen na cestách a při práci, ale i při studiu jazyka ve škole nebo v jazykovém kurzu.

Česko-arménská konverzace

Česko-arménská konverzace

Arménie, země rozkvetlých horských luk, pastevců a starobylých kamenných kostelů, je nejstarší křesťanskou zemí světa. Symbolem Arménie je bájný Ararat, který dnes leží těsně za hranicí země v Turecku. Arménské písmo je pro nás exotické, naše konverzace vám s porozuměním určitě pomůže. U všech frází uvádíme přepis výslovnosti.

Česko-estonská konverzace

Česko-estonská konverzace

Estonsko je starobylá země s malebnou přírodou a středověkými hrady. Hlavní město Tallinn je doslova jako z pohádky. Při návštěvě Pobaltí tuto jeho nejsevernější zemi rozhodně nevynechejte. Estonština se od češtiny dosti liší, naše konverzace vám pomocníkem ve všech situacích, které vás na cestách mohou potkat. Všechny fráze obsahují přepis výslovnosti.

Česko-filipínská konverzace

Česko-filipínská konverzace

Filipíny, to je potápěčský ostrovní ráj, který v sobě spojuje asijskou exotiku a přívětivost se známkami euroamerické kultury. Drtivá většina populace mluví anglicky, i v běžném hovoru mezi sebou plynule střídají anglické a filipínské věty. Pokud  ale zvládnete základy místního jazyka, budete se zde cítit jako doma.

Česko-gruzínská konverzace

Česko-gruzínská konverzace

Pokud plánujete cestu do Gruzie, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci, neboť gruzínské písmo je pro nás exotické. Gruzínci se projevují ve vztahu k návštěvníkům velmi srdečně, přátelsky a nesmírně pohostinně. Hlavními památkami jsou středověké kláštery a kostely, vyhlášené je také gruzínské víno.

Česko-hindská konverzace

Česko-hindská konverzace

Hindština je po čínštině a angličtině třetím nejužívanějším jazykem světa a patří k indoevropským jazykům stejně jako čeština. S trochou fantazie najdeme společné kořeny například v názvech číslovek. Mnohá tajemství této veliké země jsou ukryta v krásném písmu dévanágarí. Dorozumívacím jazykem je v Indii také angličtina, v zapadlejších končinách se však vyplatí naučit se aspoň pár výrazů v místním jazyce.

Česko-indonéská konverzace

Česko-indonéská konverzace

Indonéština patří k vzdálené malajsko-polynéské jazykové skupině. Vyznačuje se velmi jednoduchou gramatikou bez času a pádů, snadnou výslovností a píše se latinkou. Její základy lze při určitém úsilí zvládnout již za pár týdnů, které zbývají před odjezdem za exotikou. Součástí příručky je i oboustranný slovník a základní přehled gramatiky. 

Česko-islandská konverzace

Česko-islandská konverzace

Jen málo míst na Zemi se může srovnávat s působivou krásou Islandu. Je to ráj pro každého, kdo má rád přírodu, která občas evokuje měsíční krajinu, a neustále připomíná svoji moc a sílu tektonickou aktivitou. Navzdory drsnosti krajiny je Island velmi přátelskou zemí. Naše konverzace může být užitečným společníkem, ať už se vydáte za poznáváním ledovců, bublajících bahenních sopek, kolosálních vodopádů nebo horkých gejzírů.

Česko-katalánská konverzace

Česko-katalánská konverzace

Tato publikace je skutečným unikátem, protože pro tento jazyk zatím neexistuje ani slovník, ani konverzace. Při tom katalánsky hovoří kolem 10 miliónů lidí ve Španělsku od Francouzských hranic až po Valencii a na Baleárských ostrovech. Ve Španělsku je jedním z úředních jazyků a v Andoře dokonce jediným jazykem. Jedinečná příručka svého druhu.

Česko-litevská konverzace

Česko-litevská konverzace

Starobylá Litva je rovinatou zemí hlubokých borovicových hvozdů, tisíců jezer, nedobytných hradů i malebných rybářských vesniček. Oplývá bohatými nalezišti jantaru, i slovo jantar (litevsky gintaras) pochází z litevštiny. Při návště pobaltských končin se v Litvě na chvíli zastavte a uvidíte, že zde najdete mnoho zajímavého. S litevskými výrazy vám pomůže naše konverzace.

Česko-lotyšská konverzace

Česko-lotyšská konverzace

Lotyšsko je zemí velkých jezer, hlubokých hvozdů i písečných pláží. Přes Rigu vedla kdysi starobylá jantarová stezka, dnes si zde můžete koupit jantarové šperky nebo suvenýry. Lotyšština není jednoduše srozumitelná, proto na cestách hodí pomocník v podobě konverzace. Součástí příručky je i oboustranný slovník a přehled gramatiky. Takto moderně pojatá příručka lotyštiny vychází vůbec poprvé.

Česko-mongolská konverzace

Česko-mongolská konverzace

Mongolsko je zemí nekonečných stepí, hor a pouští. Zimy bývají mrazivé, hlavní město Ulánbátar je vůbec nejchladnějším hlavním městem světa. Mongolové už dávno nejsou obávanými nájezdníky, ale pohostinným národem s velkou náklonností k naší zemi, češtinou zde vládne kolem 1 % obyvatel. Přesto stojí za to osvojit si před návštěvou země alespoň základy mongolštiny.

Česko-nizozemský mluvník

Česko-nizozemský mluvník

Originální pomůcka pro všechny zájemce o nizozemštinu. Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby současné nizozemštiny. V každém hesle naleznete praktické věty obsahující dané klíčové slovo. Knížku určitě oceníte i při cestování Nizozemskem, ať už jako turista, cyklista, milovník květin nebo příznivce méně ortodoxního životního stylu.

Česko-polský mluvník

Česko-polský mluvník

První vydání polského mluvníku. Kniha obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle objevíte praktické věty a slovní spojení obsahující dané klíčové slovo. Mluvník vám pomůže osvojit si fráze, které se ve spisovné i hovorové polštině běžně používají. Praktické poznámky v rámečcích upozorňují na zajímavosti z oblasti užití slov nebo časté chyby při překladech. Podívejte se na ukázkové strany níže. 

Česko-portugalský mluvník

Česko-portugalský mluvník

První vydání portugalského mluvníku u nás. Tato originální konverzační pomůcka obsahuje abecedně řazená slova, v každém hesle objevíte praktické věty a slovní spojení obsahující dané klíčové slovo.  Mluvník vám pomůže osvojit si  fráze, které se  ve spisovné i hovorové portugalštině běžně používají a často je nelze ani doslovně přeložit. Pokud mluvník neznáte, podívejte se na ukázkové strany níže. 

Česko-švédský mluvník

Česko-švédský mluvník

Pomůcka pro správnou a pohotovou konverzaci ve švédštině. Naučíte se řadu vět i slovních spojení a osvojíte si spoustu frází, které se ve švédštině běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. Mluvník v sobě tedy spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Oceníte jej při studiu jazyka i na cestách do Švédska, ať už za obchodem, přírodou, relaxací nebo moderním životním stylem.

Češskij razgovornik

Češskij razgovornik

Konverzace umožní cizincům pohotově se dorozumět na cestách a při běžné komunikaci s českými domorodci. Důraz je kladen na praktickou aktivní komunikaci, přehlednost a snadnou orientaci v textu. Наш чешский разговорник вам поможет объясниться в самых распространенных ситуациях во время путешествия. Особый акцент делается на практическом общении и легкой ориентировке в тексте.

 

Chorvatština slovníček

Chorvatština slovníček

Zcela nový kapesní chorvatsko-český a česko-chorvatský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné chorvatštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Kniha obsahuje také přehled nepravidelných sloves. Slovníček oceníte nejen na cestách a při práci, ale i při studiu jazyka ve škole nebo v jazykovém kurzu.

Cseh társalgás

Cseh társalgás

Csehország az ízletes cseh sör országa, a csehek pedig a sörfogyasztás veretlen bajnokai. Eme gyönyörű ország azonban biztosan levesz a lábáról minden kultúra-, műemlék- és természetkedvelőt is. 

Cseh társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Csehország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Czech phrasebook

Czech phrasebook

Konverzace umožní cizincům pohotově se dorozumět v běžných i nouzových situacích na cestách a při komunikaci. U všech vět je uvedena výslovnost. This phrase book will enable foreigners to make themselves understood both in everyday as well as in emergency situations and to efficiently communicate with Czech natives. The emphasis is on practical communication, clear arrangement and ease of reference.

EasyLex 2 Angličtina

EasyLex 2 Angličtina

Šikovný slovník za minimálnu cenu. Kombinuje rýchle vyhľadávanie s prehľadným zobrazením hesla. Je vybavený rovnakými technológiami ako obsažnejšia verzia EasyLex 2 Plus. Rozsah vreckového slovníka je dostačujúci pre bežné texty.

EasyLex 2 Francúzština

EasyLex 2 Francúzština

Výkonný program určený všetkým používateľom, ktorí pred bohatosťou veľkého slovníka dajú prednosť pohotovému zobrazeniu základných prekladov. Rovnako ako iné tituly z tohto radu dokáže správne vyhľadávať aj slová napísané bez diakritiky, čo oceníte nielen pri čítaní elektronickej pošty.

EasyLex 2 Nemčina

EasyLex 2 Nemčina

Slovník súčasnej nemčiny zachytávajúci reformu jazyka vrátane najnovších dodatkov. Za nízku cenu získate spoľahlivý program, ktorý obratom zobrazí preklad slova pod kurzorom. Podobne ako verzia Plus umožní nájsť slovo v ľubovoľnom tvare, bez diakritiky, prípadne rozložiť zložené slovo na slová obsiahnuté v slovníku.

EasyLex 2 Plus Angličtina

EasyLex 2 Plus Angličtina

Ak hľadáte slovník s rozsiahlou slovnou zásobou a veľkým množstvom praktických slovných spojení, to všetko za priaznivú cenu, potom je tento titul ideálna voľba. Kvalitné, na mieru pripravené dáta spolu s jedinečnými vlastnosťami ako sú morfológia, automatické prepínanie jazyka, funkcia mouse-over a kontextové vyhľadávanie robia z tohto slovníka skutočne výkonného pomocníka.

EasyLex 2 Plus Nemčina

EasyLex 2 Plus Nemčina

Kvalitný slovník s veľkým množstvom hesiel a najfrekventovanejšími významami. Je určený všetkým používateľom, ktorí potrebujú rýchlo zobraziť preklad neznámeho slova, či už naň narazia pri čítaní pošty, surfovaní na internete alebo pri čítaní dokumentov. Program je ďalej vybavený jedinečnou funkciou, ktorá dokáže aj neznáme nemecké zložené slovo rozložiť na jednotlivé časti a tie vyhľadať v slovníku.

EasyLex Polština CZ

EasyLex Polština CZ

Jednoduchost vyhledávání pomůže uživateli vyvarovat se častých chybných překladů na základě zavádějící podobnosti jazyků. Je dobrým základem pro pochopení polské gramatiky i mluveného slova.

EasyLex 2 Ruština

EasyLex 2 Ruština

Slovník zahŕňa aktuálnu slovnú zásobu, ktorá odráža rýchly vývoj jazyka v posledných rokoch. Oceníte najmä maximálne jednoduché ovládanie, prehľadné usporiadanie hesiel a príkladové vety.

EasyLex 2 Španielčina

EasyLex 2 Španielčina

Slovník určený širokému okruhu používateľov, od začiatočníkov po stredne pokročilých. S jeho pomocou ľahko a rýchlo nájdete preklady bežných slov súčasnej španielčiny, ktorou sa hovorí v Európe, Južnej a Strednej Amerike.

Finsko-český česko-finský šikovný slovník

Finsko-český česko-finský šikovný slovník

Nový slovník určený především začínajícím a středně pokročilým studentům. Obsahuje běžně užívané obraty ze spisovného i hovorového jazyka. Za podstatnými jmény a adjektivy uvádíme tvary genitivu, partitivu a partitivu množného čísla. U podstatných jmen v množném čísle uvádíme tvar partitivu množného čísla. Za slovesy jsou uváděny tvary 1. osoby jednotného čísla přítomného času, 3. osoby imperfekta a NUT-participia.

Francia nyelvtani áttekintés

Francia nyelvtani áttekintés

A francia nyelvet kétségkívül különlegessé teszi gazdag szókincse, a raccsolás, vagy akár az „r” és a „zs” betűk gyakori ismétlődése a szavakban. A francia nyelv 29 országnak a hivatalos nyelve, és az angol után a franciát tanulják a legtöbben a világon.

Francia nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályok áttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai francia nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

 

Francia társalgás

Francia társalgás

A francia nyelvet kétségkívül különlegessé teszi gazdag szókincse, a raccsolás, vagy akár az „r” és a „zs” betűk gyakori ismétlődése a szavakban. A francia nyelv 29 országnak a hivatalos nyelve, és az angol után a franciát tanulják a legtöbben a világon. 

Francia társalgás nem csak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt.  A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.  A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció.  A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Franciaország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Francia társalgás Light

Francia társalgás Light

Társalgás sorozatunk egyszerűsített változata. Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Francia zsebszótár

Francia zsebszótár

A Notre Dame gótikus katedrális, a pompázatos Versailles-i kastély, az Eiffel-torony vagy akár a Champs-Élysées sugárút látogatása még élvezetesebb lehet a francia nyelv alapfokú ismeretével. A francia nemcsak az Európai Unió egyik legfontosabb nyelve, hanem a világ 29 országának a hivatalos nyelve, valamint az angol után a franciát tanulják a legtöbben a világon. 

 

Görög társalgás

Görög társalgás

A klasszikus görög nyelvet hajdanán az iskolákban oktatták, mai modern változatával csak a Földközi-tenger környékén találkozhatunk. Küzdje le a szokatlan betűtípus miatt érzett bizalmatlanságát és tanulja meg az alapvető szavakat és kifejezéseket, melyek megnyitják a helyi lakosok szívét.

Görög társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt témák esetében gyűjtöttük össze, mint a család, étkezés, sport, szabadidő, egészség, munka, utazás, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár és a görög szárazföld, valamint a legismertebb szigetek látványosságait tartalmazó mini-útikalauz.

Gramatika současné češtiny

Gramatika současné češtiny

Autorská česká gramatika obsahuje všechny běžné gramatické jevy zpracované přehledně a čtivě. Pro přehlednost jsou jednotlivé gramatické jevy shrnuty do tabulek a doplněny názornými příklady.Pravidla mluvnice dokresluje příklady ze současného jazyka, nechybí poznámky a tabulky. Bonusové pasáže upozorňují na zapeklité pravopisné úkazy. První vydání vyprodáno, k dispozici nyní jen jako ebook.

Gramatika současné dánštiny

Gramatika současné dánštiny

Zcela nová autorská dánská gramatika v přehledné grafické úpravě přibližuje jednotlivé jevy mluvnice na základě jednoduchých pouček. Najdete zde řadu tabulek, příkladových vět ze současného jazyka i upozornění na zajímavé souvislosti. Samostatná kapitola se věnuje i dánským idiomům. Knihu ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s dánštinou setkávají a chtějí si uspořádat své mluvnické vědomosti. Podrobnosti níže.

Gramatika současné estonštiny

Gramatika současné estonštiny

Zcela nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami, nechybí praktická kapitola zabývající se zdvořilostí v estonštině. Věříme, že gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici.  

Happy Hoppy English for children

Happy Hoppy English for children

Nová kniha pre deti umožňuje osvojiť si anglický jazyk prirodzenou a zábavnou formou. Obsahuje 26 melodických pesničiek a obrázkový slovníček. S Happy Hoppy je výučba angličtiny zábava, ktorá sa nikdy nekončí.

HappyHoppy komplet

HappyHoppy komplet

Nový výučbový program pre deti, komplet Happy Hoppy, umožňuje osvojiť si anglický jazyk prirodzenou a zábavnou formou. Ponúka komplexné riešenie nielen pre materské a základné školy, ale aj pre rodičov, ktorí by chceli naučiť svoje deti anglicky v prostredí domova a vlastným tempom. Viac podrobných informácií získate na webovej stránke venovanej tomuto produktu na www.happyhoppy.sk 

 

HappyHoppy CD

HappyHoppy CD

Osemnásť melodických piesní na audio CD obsahuje vyše sto slov základnej slovnej zásoby, ktoré sprevádzajú veselé ilustrácie. Spoločne pokrývajú dvanásť vyučovacích tém prispôsobených pre deti, ktoré sa s anglickým jazykom stretávajú prvýkrát v živote. Malý spevník obsahuje názorné obrázky, texty všetkých piesní a nechýba ani fonetický prepis jednotlivých slovíčok. Viac podrobných informácií získate na www.happyhoppy.sk

Hebrejsko-český a česko-hebrejský praktický slovník

Hebrejsko-český a česko-hebrejský praktický slovník

První slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyjde, původní autorské dílo. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven. Nad rámec běžně užívaných slov obsahuje i řadu odborných termínů. Podrobnější informace o knize naleznete níže.

Horvát társalgás

Horvát társalgás

Horvátország egyike a legkedveltebb úticéloknak, évente emberek ezreit csábítja gyönyörű városaiba és tengerpartjaira. A szabadság napjait pedig még kellemesebbé varázsolhatja, ha ismerünk legalább néhány alapvető horvát kifejezést. 

Horvát társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Horvátország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Indonésko-český česko-indonéský praktický slovník

Indonésko-český česko-indonéský praktický slovník

Nový a zcela původní indonéský slovník, největší oboustranný slovník současné indonéštiny. V maximálně přehledné formě postihuje skutečně aktuální slovní zásobu včetně specifických výrazů reflektujících indonéskou současnost i minulost. Významnou součástí slovníku je přehled indonéských přísloví a rčení, která uspořádal Jaroslav Olša, spoluautor slovníku. Podrobnosti o slovníku naleznete níže.

Italsko-český česko-italský velký slovník

Italsko-český česko-italský velký slovník

Svým rozsahem i pojetím se jedná o zcela jedinečný překladový slovník.  Jde o zcela původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Je určen všem vážným zájemcům – od studentů po učitele a překladatele.

Japán társalgás

Japán társalgás

A tőlünk távol helyezkedő szigetországban több mint 120 millió ember beszéli a japán nyelvet. Az elmúlt években pedig Japán jelentős gazdasági nagyhatalommá nőtte ki magát. A japán kultúra, szokások, életmód alakulását évtizedeken át formálta és befolyásolta a buddhizmus. 

Japán társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt.  A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint a utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport és szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Japán látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Japonsko-český česko-japonský velký slovník

Japonsko-český česko-japonský velký slovník

Největší jednosvazkový oboustranný slovník současné japonštiny. Zcela nový a svého druhu první japonský slovník u nás. Původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také odbornou terminologii, najdete v něm množství termínů z japonské kultury, historie či geografie. Velký japonský slovník je určen všem vážným zájemcům o jazyk.

 

Jihovýchodní Asie 2 - jazykový průvodce

Jihovýchodní Asie 2 - jazykový průvodce

Ve zcela výjimečném jazykovém průvodci na cesty najdete tři jazyky, kterými se zde hovoří - indonéštinu, malajštinu a filipínštinu. Pro každý jazyk uvádíme i stručný přehled gramatiky. Věříme, že vám tato příručka zpříjemní poznávání vzdálených zemí, života a tradic jejich obyvatel. Vydejte se objevovat svět!

Kavkaz - jazykový průvodce

Kavkaz - jazykový průvodce

V tomto výjimečném jazykovém průvodci na cesty po Kavkaze najdete čtyři zcela rozdílné jazyky, kterými se zde hovoří a zároveň jsou i úředními jazyky.

Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Lexicon 5 Anglický ekonomický slovník

Najnovší ekonomický slovník ponúka overené heslá a praktické slovné spojenia z oblasti obchodu, financií, účtovníctva a ďalších odborov súčasnej ekonómie a ekonomickej praxe.

Lexicon 5 Anglický lekársky slovník

Lexicon 5 Anglický lekársky slovník

Ide o najnovší obojstranný lekársky slovník prinášajúci aktuálnu overenú terminológiu zo všetkých odborov lekárskej vedy a praxe so zameraním na ustálené slovné spojenia (choroby, diagnostika a liečba, anatómia a patológia, farmakológia atď.). 

Lexicon 5 Anglický praktický slovník

Lexicon 5 Anglický praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby aj do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Anglický právnický slovník CZ

Lexicon 5 Anglický právnický slovník CZ

Elektronická verze slovníků vydaných knižně nakladatelstvím Linde Praha, a. s. Tento oboustranný slovník vychází ze všech právních odvětví, specializuje se však zejména na obchodní právo a jemu příbuzné obory.

Lexicon 5 Anglický technický slovník

Lexicon 5 Anglický technický slovník

Nový obojstranný technický slovník prináša aktuálnu a overenú terminológiu zo všetkých oblasti vedy a techniky. Najaktuálnejšie odborné názvy pokrývajú širokú oblasť od matematiky, fyziky a chémie cez metalurgiu či strojárstvo až po stavebníctvo a automobilizmus.

Lexicon 5 Anglický veľký slovník

Lexicon 5 Anglický veľký slovník

Nový, aktualizovaný, doplnený a na slovenskej strane nanovo prepracovaný veľký slovník. Svojím rozsahom približne o 25 % prevyšuje vydanú knižnú verziu s 1632 stranami. Päť rokov vývoja dát prispelo k výraznému skvalitneniu obsahu. Doplnili sme ďalšie praktické a frekventované heslá, ktoré v iných slovníkoch väčšinou nenájdete.

Lexicon 5 Anglický zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Lexicon 5 Anglický zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele s celoživotní praxí v oborech zemědělství a biologie. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy.

Lexicon 5 Francúzsky ekonomický slovník

Lexicon 5 Francúzsky ekonomický slovník

Najnovší ekonomický slovník ponúka overené heslá a praktické slovné spojenia z oblasti obchodu, financií, účtovníctva a ďalších odborov súčasnej ekonómie a ekonomickej praxe.

Lexicon 5 Francúzsky praktický slovník

Lexicon 5 Francúzsky praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v úplne novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby aj do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Nový, pôvodný obojstranný technický slovník prináša aktuálnu a overenú terminológiu z oblasti vedy a techniky. Slovník je zameraný na praktickú slovnú zásobu a odborné ustálené spojenia používané v najrôznejších technických odboroch od stavebníctva, strojárstva, potravinárstva, lesníctva až po automobilový či textilný priemysel.

Lexicon 5 Francúzsky veľký slovník

Lexicon 5 Francúzsky veľký slovník

Veľký slovník súčasnej francúzštiny, ktorý sa svojím rozsahom približuje viaczväzkovému akademickému slovníku vydanému v 70. rokoch. Slovná zásoba aj vybrané príklady sú však nanajvýš súčasné. Nájdete v ňom aj neologizmy, ktoré odporučila používať Francúzska akadémia. Samozrejmosťou sú základné termíny mnohých vedných odborov, slová používané v hovorovej reči i nespisovné slová.

Lexicon 5 Italský technický slovník CZ

Lexicon 5 Italský technický slovník CZ

Původní dílo uznávaného lexikografa Ing. Antonína Radvanovského. Slovní zásoba pokrývá nejdůležitější terminologii z oborů moderní vědy a techniky, jako jsou výpočetní technika, komunikační technologie, elektrotechnika, energetika, letectví, jakož i z oborů úzce souvisejících (matematika, mechanika, fyzika, chemie, strojírenství, stavebnictví). 
Stáhněte si slovník z našich stránek! Na nezávazné vyzkoušení aplikace máte celý měsíc.

Lexicon 5 Nemecký ekonomický slovník

Lexicon 5 Nemecký ekonomický slovník

Najnovší pôvodný obojstranný prekladový ekonomický slovník zachytáva rozsiahlu terminológiu z oblasti obchodu, financií, účtovnícta a ďalších oblastí ekonomickej teórie a praxe.

Lexicon 5 Nemecký lekársky slovník CZ

Lexicon 5 Nemecký lekársky slovník CZ

Ide o najnovší obojstranný lekársky slovník prinášajúci aktuálnu overenú terminológiu zo všetkých odborov lekárskej vedy a praxe so zameraním na praktické ustálené slovné spojenia (choroby, diagnostika a liečba, anatómia a patológia, farmakológia atď.).

Lexicon 5 Nemecký praktický slovník

Lexicon 5 Nemecký praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby i do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Nemecký právnický slovník CZ

Lexicon 5 Nemecký právnický slovník CZ

Tento dvoudílný praktický slovník obsahuje téměř 34 000 hesel z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu právní terminologii, a to zejména s ohledem na právo obchodní.

Lexicon 5 Nemecký slovník Platinum

Lexicon 5 Nemecký slovník Platinum

Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pravopisu vrátane dodatku z roku 2006. Ak potrebujete skutočne rozsiahly a kvalitný obojstranný slovník, nemusíte hľadať ďalej.

Lexicon 5 Nemecký technický slovník

Lexicon 5 Nemecký technický slovník

Obojstranný technický slovník prináša overenú terminológiu zo všetkých oblastí vedy a techniky. Najaktuálnejšie odborné názvy pokrývajú širokú oblasť od matematiky, fyziky a chémie cez metalurgiu, strojárstvo až po stavebníctvo a automobilizmus.

Lexicon 5 Nemecký veľký slovník

Lexicon 5 Nemecký veľký slovník

Nový, na oboch stranách značne prepracovaný a doplnený veľký slovník nemeckého jazyka. Svojím výberom hesiel zo súčasnej nemčiny významne prevyšuje iné slovníky. V porovnaní s knižnou verziou je obohatený o ďalšie slovné spojenia a idiómy. Je určený pokročilým študentom, prekladateľom a ďalším záujemcom o tento jazyk, ocenia ho v pobočkách zahraničných firiem, v školách i v štátnej správe.

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Lexicon 5 Německý zemědělský a přírodovědný slovník CZ

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele v oborech zemědělství a biologie. Obsahuje slovní zásobu ohromujícího rozsahu, na 120 000 termínů a přes 150 000 překladů. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy.

Lexicon 5 Polský velký slovník CZ

Lexicon 5 Polský velký slovník CZ

Nový slovník polštiny, nejrozsáhlejší oboustranný polský slovník. Odráží současný jazyk, obsahuje všeobecnou slovní zásobu i odbornou terminologii. Bude nepostradatelným pomocníkem pro překladatele a studenty, ocení jej ale i firmy a podnikatelé při navazování a rozvíjení obchodních vztahů s Polskem.
Stáhněte 30denní verzi a slovník si vyzkoušejte!

Lexicon 5 Ruský praktický slovník

Lexicon 5 Ruský praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby aj do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Ruský veľký slovník

Lexicon 5 Ruský veľký slovník

Prvý ruský elektronický slovník vydaný nakladateľstvom Lingea v rozsahu veľkého slovníka. V žiadnom inom jazyku nebol taký problém zostaviť súčasnú slovnú zásobu, najmä z dôvodu absencie moderných výkladových slovníkov. Veríme, že oceníte množstvo praktických hesiel a výrazov. V ruských slovách sú značené prízvuky, a to v heslách aj v príkladoch.

Lexicon 5 Španielsky praktický slovník

Lexicon 5 Španielsky praktický slovník

Najnovšia verzia elektronického slovníka Lingea Lexicon 5 prináša aktualizované dáta v novej aplikácii. Slovník verne odráža súčasný jazyk, obsahuje nové slová patriace do všeobecnej slovnej zásoby aj do odbornej terminológie. Vysokú kvalitu slovníka ocenia začiatočníci, ale aj pokročilí používatelia cudzieho jazyka.

Lexicon 5 Španielsky slovník Platinum

Lexicon 5 Španielsky slovník Platinum

Nový najväčší slovník súčasnej španielčiny, najrozsiahlejší španielsky slovník, aký bol u nás vytvorený. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové a nespisovné slová. Hoci ide o všeobecný slovník, jeho rozsah výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie.

Lexicon 5 Španielsky veľký slovník

Lexicon 5 Španielsky veľký slovník

Po rokoch intenzívneho vývoja prichádzame so skutočne veľkým slovníkom plne porovnateľným so slovníkmi pre nemčinu či francúzštinu. Obsahuje aj výrazy používané v Južnej a Strednej Amerike či Karibskej oblasti, odborné termíny a v neposlednom rade aj hovorové a slangové výrazy, ktoré sa v súčasnej španielčine používajú. Iste oceníte aj prepracované tabuľky časovania slovies.

Német nyelvtani áttekintés

Német nyelvtani áttekintés

Több mint 120 millió ember beszéli a német nyelvet a világon. Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Észak-Olaszország és Belgium hivatalos nyelve. Mindemellett Németország egyre növekvő gazdasági befolyása Európában még jobban megerősíti a nyelv szerepét és fontosságát. 

Az Német nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályok áttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai német nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

Német társalgás

Német társalgás

A német nyelvterület közvetlen szomszédságának, természeti szépségeinek és kulturális emlékeinek köszönhetően gyakori úticél. Utazzon akár üzleti ügyben vagy élményeket keresve, esetleg csak átutazóban dél vagy nyugat felé, minden esetben hasznos lehet egy jól megszerkesztett társalgási kézikönyv.

A Német társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Németország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Német társalgás Light

Német társalgás Light

Társalgás sorozatunk egyszerűsített változata. Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük

Német ügyes szótár

Német ügyes szótár

A szótár elsősorban kezdő és haladó diákok számára készült, akik nem csak az iskolában és az otthoni felkészüléskor, de a nyelviskolában is értékelni fogják. A címszavakat, jelentéseket és fordításokat gondosan válogattuk, aszerint, hogy megtalálja a mindennapokban használt irodalmi és köznyelvi kifejezéseket is. 

Német zsebszótár

Német zsebszótár

A bécsi Schönbrunn kastély felfedezése, a kölni dóm vagy akár a bajorországi Neuschwanstein kastély látogatása még élvezetesebb lehet a német nyelv alapfokú ismeretével. A német nyelvet több mint 120 millió ember beszéli a világon, ráadásul Európában a legtöbb ember anyanyelve is.

 

Nizozemština slovníček

Nizozemština slovníček

Zcela nový kapesní nizozemsko-český a česko-nizozemský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné nizozemštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nejen na cestách a při práci, ale i při studiu nizozemštiny ve škole nebo v jazykovém kurzu.

Norvég társalgás

Norvég társalgás

A fjordok és az érintetlen természet hazája, a turisták és halászok paradicsoma, egyre gyakoribb úticél. Bár gond nélkül megértetheti magát angolul, azért próbálja ki új társalgási kézikönyvünket is! 

 

Olasz nyelvtani áttekintés

Olasz nyelvtani áttekintés

Az olasz nyelv dallamos hangzása a szavakban sorakozó magánhangzóknak is köszönhető, ráadásul a kevésbé bonyolult nyelvtana miatt a nyelvtanulás élvezetesebbé is válhat számunkra.  

Az Olasz nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályokáttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai olasz nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

Olasz társalgás

Olasz társalgás

Ha az Appennini-félszigetre készül, ne feledkezzen meg a megfelelő társalgási kézikönyv beszerzéséről sem! Dél felé haladva egyre kevésbé tudunk érvényesülni az angol és német nyelv segítségével, ezért egy jól megszerkeszett társalgási szótár mindenképpen nagy segítséget nyújthat. 

Az Olasz társalgás nem csak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt.  A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.  A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt  témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció.  A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Olaszország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Olasz társalgás Light

Olasz társalgás Light

Társalgás sorozatunk egyszerűsített változata. Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Olasz zsebszótár

Olasz zsebszótár

Új olasz-magyar és magyar-olasz zsebszótár, melyben a mai olasz nyelv szókincsét találja meg. Nem csak utazáskor vagy munkavégzéskor, hanem nyelvtanuláskor is hasznos társnak bizonyul majd. 

Orosz nyelvtani áttekintés

Orosz nyelvtani áttekintés

A keleti szláv nyelvcsaládba tartozó orosz nyelvet napjainkban körülbelül 280 millió ember beszéli a Földön. Ha pedig elhatározzuk, hogy megtanulunk ororszul, ismerőseinknek elmondhatjuk, hogy ismerjük a cirill ábécé betűit is. 

Az Orosz nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályok áttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai orosz nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

Orosz társalgás

Orosz társalgás

Több mint 20 év szünet után az emberek ismét kezdenek érdeklődni az orosz nyelv iránt, és egyre többen érzik úgy, érdemes feleleveníteni vagy megismerni ennek a nyelvnek az alapjait. Az orosz nyelv nemcsak Oroszországban válik hasznára, de elboldogul vele Ukrajnában, a Kaukázus vidékén és Közép-Ázsiában is.

A Orosz társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt témák esetében gyűjtöttük össze, mint a család, étkezés, sport, szabadidő, egészség, munka, utazás, kommunikáció. Mindemellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szavak helyes kiejtésének az ismertetésére A társalgás nyelvtani áttekintés mellett, orosz-magyar szótárat is tartalmaz. A kiadvány az országról nyújtott általános és hasznos tudnivalók áttekintésével zárul.  

Orosz zsebszótár

Orosz zsebszótár

Új orosz-magyar és magyar-orosz zsebszótár, melyben a mai német nyelv szókincsét találja meg. Nem csak utazáskor vagy munkavégzéskor, hanem nyelvtanuláskor is hasznos társnak bizonyul majd. 

Podrobná gramatika turečtiny

Podrobná gramatika turečtiny

Nový a zcela původní přehled turecké gramatiky vytvořil přední český turkolog PhDr. Petr Kučera, Ph.D. ve spolupráci s kolektivem Lingea s.r.o. Cílem této knihy je poskytnout uživateli podrobný přehled o současné turecké gramatice. Kniha je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým jazykem nebo jej již studují.

Portugál társalgás

Portugál társalgás

Ideális társalgási kézikönyv a Portugáliába és Brazíliába utazók számára, rengeteg hasznos tanáccsal és figyelmeztetéssel. A könyv már az új, 2010. január 1-jétől érvényes helyesírási szabályok alapján készült. Egy 6000 címszós kétirányú szótárral teljes.

Přehled ázerbájdžánské gramatiky

Přehled ázerbájdžánské gramatiky

Nový a zcela původní přehled ázerbájdžánské gramatiky vytvořil přední český turkolog Phdr. Tomáš Laně a kolektiv Lingea s.r.o. Cílem této příručky je především poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné ázerbájdžánské gramatice bez přemíry lingvistické teorie. Kniha je určena všem, kdo se chtějí seznámit s tímto exotickým kavkazským jazykem.

Řečtina slovníček

Řečtina slovníček

Zcela nový kapesní řecko-český a česko-řecký slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné řečtiny neboli novořečtiny. Slovníček oceníte nejen na cestách, ale i při studiu jazyka ve škole nebo v jazykovém kurzu.

Román társalgás

Román társalgás

Látogasson el ebbe a gyönyörű országba, tekintse meg Erdély mesés várait és járja be a magasztos hegyvonulatokat! E kézikönyv hasznos útitársa lesz minden helyzetben.

 

Rumunština slovníček

Rumunština slovníček

Zcela nový kapesní rumunsko-český a česko-rumunský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné rumunštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Kniha obsahuje také přehled nepravidelných sloves. Slovníček oceníte nejen na cestách a při práci, ale i při studiu jazyka ve škole nebo v jazykovém kurzu.

Spanyol nyelvtani áttekintés

Spanyol nyelvtani áttekintés

A világon minden tizedik ember beszéli a spanyol nyelvet. A temperamentumos, vendégszerető ország nyelve a nap, a tánc és a színek nyelve is. Mindamellett, hogy a spanyol a dél-amerikai kontinens legtöbb országának és több nemzetközi szervezetnek az egyik hivatalos nyelve, Spanyolország növekvő gazdasági szerepének szempontjából is érdemes azt tanulni. 

A Spanyol nyelvtani áttekintés praktikus segítségként szolgál a nyelvtanuláshoz, hogy a tanulni vágyó könnyen elsajátíthassa a mindennapokban használt nyelvtani jelenségeket. Az általános definíciókat ezért a minimumra csökkentettük, és ehelyett inkább a szabályok gyakorlati használatát nagy mennyiségű példán keresztül szemléltetjük. A kiadvány első lépésként a kiejtési szabályok áttekintésére fektet hangsúlyt. Gondosan válogatott mondatainkat a sajtóból és megbízható online forrásokból merítettük, hogy azok a lehető leghűbben tükrözzék a mai spanyol nyelv használatát. Az egyes szabályokat és az őket szemléltető példákat számtalan megjegyzéssel egészítettük ki, melyek az egyes kivételekre, bizonyos jelenségek köznyelvi változatára, stb. hivatottak felhívni figyelmünket. 

Spanyol társalgás

Spanyol társalgás

A spanyol nyelvet több mint 400 millió ember beszéli világszerte, ezért mindenképp érdemes megtanulni legalább az alapvető szavakat és kifejezéseket. Ne számítson arra, hogy Spanyolországban vagy Dél-Amerikában elboldogul az angol nyelvtudással! Ez a praktikus kézikönyv hasznos, sőt nemegyszer pótolhatatlan segítséget nyújthat.

Spanyol társalgás Light

Spanyol társalgás Light

Társalgás sorozatunk egyszerűsített változata. Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Spanyol zsebszótár

Spanyol zsebszótár

Új spanyol-magyar és magyar-spanyol zsebszótár, melyben a mai angol nyelv szókincsét találja meg. Nem csak utazáskor vagy munkavégzéskor, hanem nyelvtanuláskor is hasznos társnak bizonyul majd. 

Švédsko-český česko-švédský šikovný slovník

Švédsko-český česko-švédský šikovný slovník

Nový švédský slovník, určený nejen studentům, ale všem dalším zájemcům o švédštinu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovného i hovorového jazyka.

Szerb társalgás

Szerb társalgás

A szerb nyelv a cirill- és latinbetűs írást is használja. Az angol nyelvvel itt nem boldogul. Társalgási kézikönyvünk hasznára lesz, induljon bár kolostorokba vagy a városi műemlékek nyomába, esetleg pihenni a természetbe.

Szerb társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt.  A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Szerbia látványosságait bemutató mini-útikalauz.

Szlovák társalgás

Szlovák társalgás

Északi szomszédaink nyelvével érdemes közelebbről megismerkedni mielőtt elindulnánk a Magas-Tátrába a téli örömök vagy akár nyáron a Szlovák Paradicsomba a természeti szépségek után. Ezt a praktikus kiadványt biztosan haszonnal forgatjuk majd a helyiekkel beszélgetve vagy akár rendkívüli helyzetek esetén is.

 

Török társalgás

Török társalgás

Törökországot évről évre többen látogatják. Amennyiben nemcsak a hotel és a strand között szeretne ingázni, hanem szeretné jobban megismerni ezt az érdekes országot, mely számos történelmi emlékkel rendelkezik, ajánljuk ezt a társalgási kézikönyvet is becsomagolni az útra. 

török társalgás nemcsak a mindennapi helyzetekben teszi lehetővé a kommunikációt, de az utazások során és vészhelyzetekben egyaránt segítséget nyújt. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 2600 mondat és szókapcsolat mellett 6000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokban használt témák esetében gyűjtöttük össze, mint az utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő, kommunikáció. A Lingea társalgási kézikönyvében minden kifejezés mellett feltüntettük annak kiejtését is. Hasznos melléklet a kétoldali szótár, az országban történő utazáshoz szükséges alapvető információk illusztrálása és Törökország látványosságait bemutató mini-útikalauz.

 Turecko-český a česko-turecký slovník

Turecko-český a česko-turecký slovník

Nový turecko-český a česko-turecký slovník, který u nás nemá obdoby. Jde o zcela původní autorské dílo zachycující co nejvěrněji současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomie, práva nebo techniky či slovní zásobu odrážející turecké reálie.

¡Oye wey! Slangová a hovorová americká španělština

¡Oye wey! Slangová a hovorová americká španělština

Americká španělština je souborem dynamicky se rozvíjejících a navzájem se ovlivňujících živých jazyků a dialektů. Většina rodilých mluvčích španělštiny, tohoto druhého nejrozšířenějšího jazyka na světě, pochází právě z Ameriky. Náš slovník mapuje slovní zásobu v 19 zemích Jižní a Střední Ameriky a Karibiku.