Lexicon 5 Anglický technický slovník

Nový obojstranný technický slovník prináša aktuálnu a overenú terminológiu zo všetkých oblasti vedy a techniky. Najaktuálnejšie odborné názvy pokrývajú širokú oblasť od matematiky, fyziky a chémie cez metalurgiu či strojárstvo až po stavebníctvo a automobilizmus.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87471-05-0
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87471-05-0
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 79.00
Obsah
  • 43 000 hesiel
  • 56 000 významov
  • 76 000 slovných spojení
  • 163 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Tvaroslovné vyhľadávanie
  • Fulltextové vyhľadávanie
  • Funkcia mouse-over
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový pôvodný obojstranný technický slovník ponúka aktuálnu a overenú terminológiu zo všetkých oblastí vedy a techniky.

Slovník sa primárne zameriava na praktickú slovnú zásobu a odborné ustálené slovné spojenia používané nielen v technických odboroch, akými sú stavebníctvo, strojárstvo, hutníctvo, petrochémia, potravinárstvo, lesníctvo a automobilový či textilný priemysel, ale aj vo vedných oblastiach, teda v matematike, fyzike, geológii či astronómii. Maximálna aktuálnosť terminológie sa okrem iného dosiahla aj využitím internetových zdrojov a odbornej zahraničnej tlače.

Nová aplikácia ponúka zlepšené fulltextové vyhľadávanie a súhrnný náhľad fulltextu. Ľahko a rýchlo tak môžete vyhľadávať ustálené spojenia v akomkoľvek tvare kdekoľvek v slovníku.

Lexicon 5 je k dispozícii aj ako platený download (bez CD). Z nášho centra si stiahnite a nainštalujte požadovaný slovník. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete. Ak si želáte získať bližšie informácie, napíšte nám.