Lexicon 5 Francúzsky technický slovník

Nový, pôvodný obojstranný technický slovník prináša aktuálnu a overenú terminológiu z oblasti vedy a techniky. Slovník je zameraný na praktickú slovnú zásobu a odborné ustálené spojenia používané v najrôznejších technických odboroch od stavebníctva, strojárstva, potravinárstva, lesníctva až po automobilový či textilný priemysel.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87471-37-1
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87471-37-1
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 79.00
Obsah
  • 26 000 hesiel
  • 33 000 významov
  • 41 000 slovných spojení
  • 99 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Tvaroslovné vyhľadávanie
  • Fulltextové vyhľadávanie
  • Tvary
  • Témy
  • Funkcia mouse-over
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový, pôvodný obojstranný slovník ponúka aktuálnu a overenú terminológiu z oblasti vedy a techniky.

Slovník sa primárne zameriava na praktickú slovnú zásobu a odborné ustálené slovné spojenia používané nielen v technických odboroch, akými sú stavebníctvo, strojárstvo, hutníctvo, petrochémia, potravinárstvo, lesníctvo a automobilový či textilný priemysel, ale aj vo vedných oblastiach, teda v matematike, fyzike, geológii či astronómii. Maximálny dôraz sme kládli na aktuálnosť terminológie, tá sa okrem iného dosiahla využitím internetových zdrojov a odbornej zahraničnej tlače.

Nová aplikácia ponúka tiež zdokonalené fulltextové vyhľadávanie a súhrnný náhľad fulltextu. Môžete tak ľahko a rýchlo vyhľadávať ustálené spojenia v akomkoľvek tvare kdekoľvek v rámci celého slovníka. Dôsledné použitie odborových príznakov v prekladoch a príkladoch vám umožní vybrať ten najvhodnejší ekvivalent.

Lexicon 5 je k dispozícii aj ako platený download (bez CD). Z nášho centra si stiahnite a nainštalujte požadovaný slovník. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete. Ak si želáte získať bližšie informácie, napíšte nám.