Lexicon 5 Francúzsky veľký slovník

Veľký slovník súčasnej francúzštiny, ktorý sa svojím rozsahom približuje viaczväzkovému akademickému slovníku vydanému v 70. rokoch. Slovná zásoba aj vybrané príklady sú však nanajvýš súčasné. Nájdete v ňom aj neologizmy, ktoré odporučila používať Francúzska akadémia. Samozrejmosťou sú základné termíny mnohých vedných odborov, slová používané v hovorovej reči i nespisovné slová.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-23-4
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-23-4
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 79.00
Obsah
 • 94 000 hesiel
 • 151 000 významov
 • 78 000 príkladov a fráz
 • 361 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fonetické vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchle nahliadnutie na výsledky fulltextového vyhľadávania v kolokáciách a príkladoch, našepkávanie hesiel pri zadávaní slova, podrobné tabuľky tvaroslovia v novej prehľadnej grafickej podobe alebo funkciu automatického preberania slov pod kurzorom myši (mouse over). Tento slovník môžete používať nielen na počítačoch so systémom Windows, ale aj na Linuxe alebo Mac OS 9. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Slovník je pôvodné autorské dielo firmy Lingea. Obsahuje overenú slovnú zásobu spracovanú podľa najnovších francúzskych výkladových slovníkov. Náročná francúzska výslovnosť sa dá precvičovať pomocou nahrávok a porovnania s rodeným Francúzom. Heslá sú zobrazené prehľadne vrátane spresnenia významov, vysvetlení, odkazov na príbuzné slová, slovných väzieb, štylistických, geografických a odborových príznakov a príkladov. Lexicon dokáže vyhľadať slová vo všetkých tvaroch, v obsahu iných hesiel a bez nutnosti prepínať medzi jazykmi. Ľahko sa ovláda a jednoducho spolupracuje s inými programami.

Slovník disponuje väčšinou vlastností, na ktoré ste zvyknutí pri ostatných našich produktoch. K týmto vlastnostiam patria najmä:

 • obojstranné, morfologické a fulltextové vyhľadávanie
 • zobrazenie prefixov, odvodených slov, zložených slov a okolia hesla
 • vzorová výslovnosť nahovorená rodeným Francúzom – ozvučených je 41 000 hesiel na francúzskej strane slovníka
 • tematické okruhy spolu s možnosťou učenia sa a skúšania slovíčok
 • možnosť viacerých pohľadov na heslo

V porovnaní s akademickým slovníkom v ňom nájdete také slová ako saut a l’élastique (bungee jumping), multinational (nadnárodný), lecteur de disques compacts (CD prehrávač), overdose (predávkovanie drogou) ap.