Lexicon 5 Nemecký slovník Platinum

Najväčší a najpodrobnejší slovník súčasnej nemčiny. 230 tisíc podrobne spracovaných hesiel a ďalších vyše 180 tisíc príkladov. Všetky heslá sú spracované podľa nového nemeckého pravopisu vrátane dodatku z roku 2006. Ak potrebujete skutočne rozsiahly a kvalitný obojstranný slovník, nemusíte hľadať ďalej.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-27-2
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-27-2
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 159.00
Obsah
 • 230 000 hesiel
 • 329 000 významov
 • 183 000 príkladov a fráz
 • 650 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fonetické vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nemecký slovník Platinum je rozsiahly všeobecný slovník určený všetkým, ktorí pracujú s nemčinou na vyššej jazykovej úrovni, napr. prekladateľom, študentom vysokých škôl alebo zástupcom veľkých firiem. Slovník je spracovaný na základe nového nemeckého pravopisu a obsahuje overenú slovnú zásobu posledných desaťročí, a to v počte vyše 230 000 hesiel. Pod pojmom heslo sa rozumie celé heslové slovo rozdelené na jednotlivé významy, v ktorých sa prehľadne zobrazujú jednotlivé ekvivalenty vrátane ich väzieb, ďalej príklady, ustálené slovné spojenia, spresňujúce poznámky, štylistické a odborové príznaky daného významu a v neposlednom rade frázy a idiómy, v ktorých sa dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla sú dôsledne zoradené podľa frekvencie použitia.

Heslá obsahujú aj synonymá, odvodené slová a slovné spojenia. V slovníku sa heslá dajú vyhľadávať obojstranne a v ich ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo, resp. slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 300 tematických okruhov, pomocou ktorých sa dajú učiť slovíčka z rôznych oblastí alebo je možné dať sa z nich skúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania vlastných slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov. Slovník ponúka okrem tém aj základnú slovnú zásobu rozvrhnutú do tridsiatich lekcií s možnosťou vytvárať si ďalšie vlastné lekcie.

Súčasťou slovníka je ucelený, výstižný a názorný prehľad nemeckej gramatiky členený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek skloňovania a časovania je v ňom množstvo gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov. Vďaka tomu sa dá v gramatike veľmi ľahko orientovať.

V slovníku je 50 000 ozvučených hesiel. Program umožňuje porovnanie vlastnej výslovnosti s rodeným hovoriacim. Lexicon dobre spolupracuje s ostatnými programami a dá sa spúšťať aj priamo z CD. Lexicon 5 Platinum má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchle nahliadnutie na výsledky fulltextového vyhľadávania v kolokáciách a príkladoch, našepkávanie hesiel pri zadávaní slova, podrobné tabuľky tvaroslovia v novej prehľadnej grafickej podobe alebo funkciu automatického preberania slov pod kurzorom myši (mouse over). Lexicon 5 Platinum ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (Windows XP a vyššie), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Lexicon 5 je k dispozícii aj ako platený download (bez CD). Z nášho centra si stiahnite a nainštalujte požadovaný slovník. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete. Ak si želáte získať bližšie informácie, napíšte nám.