Lexicon 5 Španielsky slovník Platinum

Nový najväčší slovník súčasnej španielčiny, najrozsiahlejší španielsky slovník, aký bol u nás vytvorený. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové a nespisovné slová. Hoci ide o všeobecný slovník, jeho rozsah výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87819-56-2
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87819-56-2
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 159.00
Obsah
 • 179 000 hesiel
 • 277 000 významov
 • 129 000 príkladov a fráz
 • 655 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Synonymá
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Nový najväčší slovník súčasnej španielčiny, najrozsiahlejší španielsky slovník, aký bol u nás vytvorený. Slovník je dielom autorského kolektívu Lingea. Desať rokov vývoja prinieslo mimoriadne bohatú a aktuálnu slovnú zásobu: 179 tisíc hesiel na oboch stranách slovníka, k tomu vyše 129 tisíc slovných spojení, idiómov, príkladov a fráz z reálneho jazyka. Slovník verne odráža súčasný jazyk, nájdete v ňom aj neologizmy, odborné termíny, hovorové a nespisovné slová. Pri jeho vývoji sme postupovali podľa najnovších pravidiel pravopisu vydaných Španielskou kráľovskou akadémiou (Real Academia Española). Tento slovník je určený všetkým, ktorí pracujú so španielčinou na vyššej jazykovej úrovni.

Slovník obsahuje overenú slovnú zásobu posledných desaťročí, a to v počte 179 000 hesiel. Heslom sa rozumie celé heslové slovo rozdelené na jednotlivé významy, pri ktorých sa prehľadne zobrazujú jednotlivé ekvivalenty vrátane ich väzieb, ďalej príklady, ustálené slovné spojenia, doplňujúce poznámky, štylistické a odborové príznaky významu a v neposlednom rade na konci hesla frázy a idiómy, v ktorých sa dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla sú zoradené podľa frekvencie použitia.

Heslá v slovníku možno vyhľadávať obojstranne a v ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo či slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 100 tematických okruhov, pomocou ktorých sa dajú učiť slovíčka z rôznych oblastí, alebo je možné dať sa skúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania ďalších slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov.

Hoci ide o všeobecný slovník, jeho rozsah výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie a môžete v ňom nájsť veľké množstvo odbornejších ustálených spojení z mnohých oblastí od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku. Výslovnosť sa dá precvičovať pomocou nahrávok a porovnania s rodeným hovoriacim. Kvalitný obsah slovníka je navyše podporený veľkými možnosťami softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami založeného aj na tvarosloví hľadaných hesiel.

Súčasťou slovníka je ucelený prehľad španielskej gramatiky zoradený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek časovania slovies je tu množstvo gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov a vďaka tomu sa dá v gramatike veľmi ľahko orientovať.

Tento slovník je k dispozícii ako platený download (bez CD). Stiahnite si ho z nášho centra. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete.