Lexicon 5 Španielsky veľký slovník

Po rokoch intenzívneho vývoja prichádzame so skutočne veľkým slovníkom plne porovnateľným so slovníkmi pre nemčinu či francúzštinu. Obsahuje aj výrazy používané v Južnej a Strednej Amerike či Karibskej oblasti, odborné termíny a v neposlednom rade aj hovorové a slangové výrazy, ktoré sa v súčasnej španielčine používajú. Iste oceníte aj prepracované tabuľky časovania slovies.

Vydanie: 1. | Strán: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-24-1
Väzba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-24-1
Balenie: DVD, download Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnosť: skladom
cena: 79.00
Obsah
 • 95 000 hesiel
 • 160 000 významov
 • 56 000 príkladov a fráz
 • 386 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
 • Tvaroslovné vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Nahovorená výslovnosť
 • Tabuľky tvaroslovia
 • Tvary
 • Témy
 • Funkcia mouse-over
 • Prehľad gramatiky
Ukážky
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Po rokoch intenzívneho vývoja prichádzame so skutočne veľkým slovníkom plne porovnateľným so slovníkmi pre nemčinu či francúzštinu. Obsahuje aj výrazy používané v Južnej a Strednej Amerike či Karibskej oblasti, odborné termíny a v neposlednom rade aj hovorové a slangové výrazy, ktoré sa v súčasnej španielčine používajú. Iste oceníte aj prepracované tabuľky časovania slovies.

Slovník je pôvodné autorské dielo firmy Lingea. Všeobecný slovník stredného rozsahu ponúka na oboch stranách 95 000 najfrekventovanejších hesiel. Čerpá z aktuálnych výkladových španielskych slovníkov ako Salamanca, Clave, Real Academia Espanola či Gran Diccionario de uso del Espanol, čo zaručuje vystihnutie skutočne používaných významov slov súčasnej španielčiny. Heslá sú okrem prekladov a významových spresnení doplnené o veľké množstvo užitočných príkladov z reálneho života s ich prekladmi do slovenčiny. Nechýbajú ani ustálené slovné spojenia, idiómy a frázy, ktoré sa v španielčine často používajú. Z hľadiska používateľských funkcií ponúka slovník ozvučené španielske heslá nahovorené rodeným hovoriacim, ktoré vám uľahčia osvojenie si špecifickej španielskej výslovnosti. Absolútne unikátne je pôvodné španielske tvaroslovie (morfológia) umožňujúce nájsť španielske slovo v akomkoľvek tvare, čo spolu s kvalitným fulltextovým vyhľadávaním poskytuje používateľovi prakticky neobmedzené možnosti vyhľadávania v texte. K dispozícii je aj funkcia učenia sa a skúšania na základe preddefinovaných tematických okruhov z najrôznejších oblastí života. Slovník ocenia nielen tí, ktorí sa španielčinu učia alebo s ňou začínajú, ale aj tí, ktorí sú v jazyku stredne pokročilí.

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchle nahliadnutie na výsledky fulltextového vyhľadávania v kolokáciách a príkladoch, našepkávanie hesiel pri zadávaní slova, podrobné tabuľky tvaroslovia v novej prehľadnej grafickej podobe alebo funkciu automatického preberania slov pod kurzorom myši (mouse-over).

Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (Windows XP a vyššie), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Na platformách Linux a Mac OS X funguje namiesto mouse-over automatické preberanie textu vložením do schránky (napr. jeho označením).

Lexicon 5 je k dispozícii aj ako platený download (bez CD). Z nášho centra si stiahnite a nainštalujte požadovaný slovník. Ide o 30-dňovú plne funkčnú verziu produktu. Po vyplnení a zaplatení objednávky vám zašleme produktový kľúč, pomocou ktorého slovník aktivujete. Ak si želáte získať bližšie informácie, napíšte nám.