Oslovení v dopisech

Je dobře známo, že větší šanci na získání zákazníka mají adresné dopisy a e-maily, které začínají správným oslovením. Ty ostatní uživatelé většinou nečtou nebo rovnou skončí ve spamovém koši. Aby k tomu nedošlo, potřebujete kromě dobré databáze ještě komponentu, která libovolné příjmení převede do správného tvaru.

Čeština je jedním z mála jazyků, které používají pro oslovení tzv. vokativ, pád odlišný od základního tvaru, kterým je nominativ. Můžete namítnout, že i oslovení Pane Novák bude působit dobře. Věřte ale, že tento paskvil skutečně z jazykového hlediska přípustný není, a většina zákazníků si o firmě pomyslí své.

Jazyková část

Vytvořit vokativ není až tak jednoduché. Např. je jménu Novák stačí přidat u a ke jménu Tichý není dokonce potřeba přidávat vůbec nic, ale už ve jméně Petr se mění r na ř. Z následujících příkladů vidíte, že i při tvorbě oslovení je nutné dbát na řadu jazykových zásad: Novák-Nováku, Ševeček-Ševečku, Čeněk-Čeňku, Kocáb-Kocábe, Havel-Havle, Jakubec-Jakubče, Kadlec-Kadleci, Duchoň-Duchoni, Sršeň-Sršni, Nagy-Nagyi, Škoda-Škodo. Anebo si zkuste tipnout, který tvar máte použít v dopisu panu Wolkerovi.

Naše databáze obsahuje téměř 7000 nejběžnějších českých jmen a příjmení. K tomu navíc program řekne, zda se jedná o muže či ženu, takže budete moci podle výsledku zvolit i správné oslovení Vážený pane nebo Vážená paní. Případně pomůže i s tvorbou celkového oslovení, protože kromě jmen si můžete nechat vytvořit vokativ od kteréhokoliv slova v českém jazyce. Nevíte-li tedy, zda oslovovat pane soudce nebo pane soudče, můžete si od naší komponenty také nechat poradit.

Programové řešení

Dostupné funkce

Modul pro oslovení v dopisech nabízíme pro jazyky uvedené v přehledu nástrojů (viz tabulka). Smysl má však hlavně tam, kde je tvar vokativu odlišný od nominativu.