Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač

Příjemce: VUT Brno, Fakulta informačních technologií
Spolupříjemce: Lingea s.r.o., Phonexia s.r.o., Optimsys s.r.o.
Řešitelé: doc. Dr. Ing. Jan Černocký, Mgr. Michal Kašpar, RNDr. Pavel Cenek, Ing. Pavel Matějka, Ing. Petr Schwartz,Ph.D.
Agentura:  TA ČR, program: Alfa, kód: TA01011328, řešení projektu: 2011-2014

Klíčová slova:
rozpoznávání řeči, elektronické slovníky, obrana a bezpečnost, mobilní zařízení, dialogové systémy, CRM, eLearning

Anotace:
Cílem projektu je vyvinout pokročilé techniky pro rozpoznávání řeči a nasadit je v praktických aplikacích: vyhledávání v elektronickém slovníku na mobilních zařízeních, diktování překladů, v bezpečnosti a obraně, v dialogových systémech, systémech péče o zákazníky (CRM, helpdesk apod.) a v audiovizuálním přístupu k výukovým materiálům.

Řešení projektu probíhá podle plánu. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2014.

Projekt TA01011328 "Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač" je řešen s finanční podporou TA ČR.

Logo TA ČR


Multilingvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky

Příjemce:  Lingea s.r.o.
Spolupříjemce:  VUT Brno, Fakulta informačních technologií
Řešitelé:  Mgr. Michal Kašpar, doc. Dr. Ing. Jan Černocký
Agentura: MPO ČR, program: Tip, kód:  FR-TI1/034, řešení projektu:  2009-2013

Klíčová slova:
multilingvalita, rozpoznávání řeči, detekce klíčových slov, elektronické slovníky

Anotace:
Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj a ověření technologií, které umožní vytvářet systémy pro rozpoznávání řeči pouze s malým množstvím přepsaných trénovacích dat, bez fonetické a lingvistické expertízy. Tyto technologie by měly umožnit tvorbu rozpoznávačů i pro jazyky, pro které není dostatek trénovacích dat nebo nejsou dostupní experti pro použití pro klasické postupy. Vytvořené rozpoznávače pak plánujeme využít ve slovníkových aplikacích.
Projekt umožní efektivní použití hlasových technologií i pro jiné jazyky než angličtinu. Projektem se tak zhodnotí prostředky dlouhodobě vkládané do výzkumu a vývoje. Projekt dále podpoří významnou výzkumnou skupinu Speech@FIT a posílí uplatnění jejích výstupů v praxi.

Projekt byl rozdělen do následujících etap:
Etapa 1. Data pro trénování a testování
Etapa 2. UBM přístup a JFA prostor pro popis akustických parametrů
Etapa 3. Automatická tvorba výslovnostních slovníků
Etapa 4. Rozpoznávače řeči pro nové jazyky
Etapa 5. Implementace a integrace

Řešení projektu probíhalo podle plánu. Projekt byl ukončen k 31. 8. 2013.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.
logo

 

Výzkum a vývoj korpusových a hlasových technologií v nové generaci elektronických slovníků

Příjemce:    Lingea s.r.o.
Spolupříjemce:    VUT Brno, Fakulta informačních technologií
Řešitelé:    Mgr. Michal Kašpar,  doc. Dr. Ing. Jan Černocký
Agentura:    MPO ČR, program: Tandem, kód:  FT-TA3/006, řešení projektu:    2006-2009

Klíčová slova:
elektronické slovníky, audio korpusy, rozpoznávání řeči, syntéza řeči, automatická segmentace, detekce klíčových slov, textové korpusy, značkování korpusů, dolování informací

Anotace:
Projekt je zaměřen na vývoj nové generace elektronických slovníků s podporou moderních technologií založených na velkých jazykových korpusech a uživatelském přístupu pomocí automatického rozpoznávání řeči. Korpusy byly dosud známy ve vědecké komunitě a pouze postupně pronikají do softwarových produktů distribuovaných přímo uživatelům, totéž platí o hlasových technologiích.

Projekt umožnil firmě Lingea posun v kvalitě uživatelských rozhraní slovníků na české i evropské úrovni. Díky tomuto projektu se zhodnotí prostředky dlouhodobě vkládané do výzkumu a vývoje. Na straně Fakulty informačních technologií VUT v Brně projekt podpořil významnou výzkumnou skupinu Speech@FIT a posílil uplatnění jejích výstupů v praxi.

Projekt byl rozdělen do následujících etap:
Etapa 1. Zpracování signálu
Etapa 2. Hodnocení výslovnosti
Etapa 3. Vyhledávání hlasem
Etapa 4. Textové a řečové korpusy
Etapa 5. Hlasový přístup ke korpusům
Etapa 6. Integrace

Řešení projektu probíhalo podle plánu. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2009.

 

Tandem - Fulltextové hledání v integrovaném korpusu
Lexicon 5 Platinum - fulltextové hledání v integrovaném korpusu

 

Tandem - Srovnání výslovnosti
Příklady srovnání uživatelské výslovnosti s referenční

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

logo