Referencie

  Program Lingea Lexicon využívajú pri práci najväčšie slovenské firmy a inštitúcie, okrem iných:
 • 3M (East) AG
 • ALCATEL
 • ALUFINAL
 • AMSLICO AIG FUNDS
 • ATLAS SK
 • BASF
 • BRITISH EMBASSY
 • BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL
 • BUDERUS
 • CAC LEASING SLOVAKIA
 • CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY
 • COCA COLA BEVERAGES
 • CREDIT LYONNAIS BANK SLOVAKIA
 • CROWNE PLAZA BRATISLAVA
 • DAIMLER CHRYSLER
 • DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SR
 • DOPRASTAV
 • DOPRAVOPROJEKT
 • EAN SLOVAKIA
 • ESET
 • EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA
 • EXIMBANKA
 • EXPRESS MEDIA
 • FUJIFILM SLOVAKIA
 • GENERALI IT
 • HOTEL DANUBE
 • CHEMKO STRÁŽSKE
 • IBM SLOVENSKO
 • INVESTIČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
 • KABLO BRATISLAVA
 • MATADOR
 • MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
 • MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
 • MINISTERSTVO OBRANY SR
 • MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR A SÚDY SR
 • MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
 • MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
 • NAFTA GBELY
 • NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
 • NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
 • NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
 • NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
 • SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
 • SLOVENSKÝ ROZHLAS
 • SLOVNAFT
 • ŠKODA AUTO SLOVENSKO
 • TATRA BANKA
 • T-MOBILE SLOVENSKO
 • TRNAVSKÁ UNIVERZITA
 • UNIBANKA
 • UNIVERZITA KOMENSKÉHO A VŠETKY JEJ FAKULTY
 • UNIVERZITA MATEJA BELA
 • UNIVERZITA SV. CZRILA A METODA A VŠETKY JEJ FAKULTY
 • ÚRAD JADROVÉHO DOZORU
 • ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
 • ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
 • US STEEL
 • ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA - INFOVEK
 • VOLKSWAGEN SLOVENSKO
 • VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA
 • WINCOR NIXDORF
 • ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO
 • ŽILINSKÁ UNIVERZITA