Lexicon 7 – Inštalácia a prevádzka

Inovovaná aplikácia Lexicon 7 nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú sériu Lexicon 5 a umožňuje pohodlnú a rýchlu prácu s jazykmi. Slovníky Lexicon 7 je možné inštalovať lokálne alebo integrovať do vnútornej siete a sú dostupné ako ESD licencie. Môžete ich používať v systémoch Windows, MacOS a Linux.

Slovníky Lexicon 7 ponúkajú omnoho viac

  • najväčšie slovníky Platinum navyše obsahujú aj rozsiahle dátové korpusy
  • do všetkých slovníkov je možné importovať vlastnú odbornú terminológiu alebo vytvárať používateľské slovníky
  • môžete použiť viac možností zobrazenia hesiel (úplné, stručné alebo vlastné)
  • vďaka unikátnej funkcii mouse-over sa vám zobrazí okamžitý preklad slova pod kurzorom myši (OS WINDOWS)
  • oceníte aj funkciu pop-up, t. j. automatické sťahovanie slov zo schránky
  • môžete nastaviť jazyk aplikácie vrátane celej nápovedy alebo použiť rôzne farby a formáty písma
  • široká ponuka vyučovacích prvkov: nahovorená výslovnosť, tabuľky tvarosloví, témy, učenie sa slov, gramatika
  • prekladatelia ocenia ponuku synoným, podrobne popísané jednotlivé významy slov a príkladové vety

Súčasťou slovníkov je starostlivo spracovaná morfológia, synonymické slovníky, nahovorená výslovnosť, gramatika a ďalšie. V dialógu rozšíreného vyhľadávania sa otázky môžu klásť aj pomocou reprezentatívnych znakov (? a *) alebo podľa slovných druhov, odborov, štýlov alebo regiónov.