Lexicon 7 – Kľúčové vlastnosti

Pochopenie a plynulá komunikácia v cudzích jazykoch sú dôležité zručnosti a schopnosti, ktoré často rozhodujú o našom úspechu. Slovníky Lingea majú za sebou viac ako 20 rokov vývoja, priebežných aktualizácií a neustáleho rozširovania. Vďaka starostlivosti a skúsenosti našich lexikografov sú nevyhnutnou istotou v neustále sa meniacom svete jazykov. Sú to slovníky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Nová generácia slovníkov Lexicon 7 prináša

  • aktualizovanú a výrazne rozšírenú slovnú zásobu
  • vylepšené používateľské prostredie
  • intuitívne a rýchle vyhľadávanie
  • okamžitý preklad slova pod kurzorom myši

Najväčší a najaktuálnejší offline slovník na našom trhu

  • podrobné všeobecné a odborné slovníky hlavných svetových jazykov
  • pravidelná aktualizácia slovníka a dopĺňanie nových hesiel
  • používateľsky ústretové prostredie, pohodlné vyhľadávanie prekladov a viacjazyčných termínov
  • okamžitá ponuka slov, ktoré majú k zobrazovanému heslu nejaký vzťah