Syntéza reči Lingea

kľúčové vlastnosti

  • vysoká kvalita výstupu, ktorá sa približuje prirodzenej reči rodeného hovoriaceho – skúste tu
  • ozvučujú sa tak jednotlivé slová, ako aj vety a celé odseky.
  • jednoduchá integrácia do online aplikácií, jednoduché API s možnosťou výberu jazyka, hlasu a formátu výstupu
  • možnosť editovať prepis výslovnosti v IPA: táto možnosť je vhodná v prípade nejednoznačností, ako sú skratky alebo alternatívne možnosti výslovnosti, ktoré sú typické napríklad pre angličtinu
  • vďaka prebiehajúcemu vývoju neustále zlepšujeme kvalitu pozri naše projekty

podporované jazyky

  • britská angličtina, nemčina a ruština, čoskoro tiež francúzština, španielčina a americká angličtina,
  • pre každý jazyk vždy dva rôzne hlasy – možnosť pripravovať varianty či tvoriť dialógy.