Syntéza reči Lingea

Kľúčové vlastnosti:

  • vysoká kvalita výstupu, ktorá sa približuje prirodzenej reči rodeného hovoriaceho;
  • ozvučujú sa tak jednotlivé slová, ako aj vety a celé odseky;
  • jednoduchá integrácia do online aplikácií, jednoduché API s možnosťou výberu jazyka, hlasu a formátu výstupu;
  • možnosť editovať prepis výslovnosti v IPA: táto možnosť je vhodná v prípade nejednoznačností, ako sú skratky alebo alternatívne možnosti výslovnosti, ktoré sú typické napríklad pre angličtinu;
  • vďaka prebiehajúcemu vývoju neustále zlepšujeme kvalitu.

POZRIEŤ PROJEKTY

Podporované jazyky

  • britská angličtina, nemčina a ruština, čoskoro tiež francúzština, španielčina a americká angličtina;
  • pre každý jazyk vždy dva rôzne hlasy – možnosť pripravovať varianty či tvoriť dialógy.

VYSKÚŠAJTE