Kľúčové vlastnosti

 • Polo-automatizácia prekladu a vytváranie prekladových pamätí
  • významné časové a finančné úspory pri príprave projektu
 • zohľadnenie opakujúceho sa textu, práca s terminológiou
 • dodržiavanie konzistentnosti a konštantnej kvality prekladov
 • podpora širokej škály zdrojových formátov
 • monitorovanie jednotlivých fáz objednávky v reálnom čase
 • zapojenie kvalitného neurónového strojového prekladu
 • bezpečnosť citlivých údajov – systém funguje na našom zabezpečenom serveri
 • zabezpečená distribúcia a prideľovanie dokumentov pomocou prístupových kódov
 • prehľadné používateľské rozhranie pre prekladateľov
 • okamžitá technická podpora – nie sme závislí od softvéru tretích strán
 • možnosť prispôsobenia nástroja na mieru pre daného klienta

Podporované formáty

 • Microsoft Office: docx. XLSX. PPTX
 • Open Office:. ODT. OTT. OTS. OTP. OTP.
 • Publikačné:. PFI. idml. icml. Dita
 • Webové: HTM. HTML. XHTML
 • Výmenné: XML. JSON. Yml. YAML. DTD. CSV. TSV
 • Lokalizácia: SRT. xlf. Xv. Sdlxliff. TTX.
 • Ostatné: TXT. Properties. strings. ResX. Wix