Lexicon 7 - najčastejšie otázky

Prečo sú slovníky Lingea najobľúbenejšie elektronické slovníky na trhu?

Väčšina zákazníkov, ktorí sa doposiaľ nestretli so slovníkmi Lingea, prípadne doteraz používali iba voľne dostupné slovníky na internete, si elektronický slovník predstavuje len ako knihu na obrazovke, v horšom prípade ako dva stĺpce v tvare heslo - preklad. Slovníky Lingea Lexicon ale ponúkajú omnoho viac a ich použitie je tak jednoduché, vyhľadávanie hesiel tak rýchle a kvalita údajov tak výrazne prevyšuje ostatné produkty na trhu, že nový zákazník po nainštalovaní týchto slovníkov, už ani nemá dôvod používať žiadne iné produkty. Ku kľúčovým vlastnostiam všetkých našich produktov patria:

  • Zobrazovanie hesiel: Lexicon zobrazuje heslá veľmi prehľadne, nový význam a príklad zobrazí vždy v novom riadku. Farebne aj typom písma rozlišuje: heslové slovo, jeho výslovnosť, slovný druh, nepravidelné tvary, preklady, príklady, upresňujúce poznámky či slovesné väzby. Pri kliknutí na akékoľvek slovo sa vám zobrazi jeho spätný preklad. 
  • Príbuzné slová: veľmi praktickou vlastnosťou Lexiconu je ponuka slov, ktoré majú k zobrazenému heslu nejaký vzťah. S ich pomocou môžete nájsť najvhodnejší preklad alebo si ďalej obohacovať slovnú zásobu. V slovníkoch sa môžete stretnút s týmito skupinami: synonymá, antonymá, predpony, prípony, frázové slovesá, slovné spojenia, tématické skupiny aj vlastné témy. 
  • Tvaroslovné hľadanie: slovo môžete zadať alebo vložiť z inej aplikácie presne v tom tvare, v akom bolo napísané (bez ohľadu na pád, číslo, čas aleo spôsob). Napríklad v anglickom slovníku k tvaru broken vyhľadá slovník break, k nemeckému ist zobrazí sein, k francúzskemu parlions vyhľadá heslo parler. To oceníte najmä pri práci s internetom alebo čítaní pošty. 
  • Fulltextové vyhľadávanie: okrem jednotlivých hesiel môžete jednoducho hľadať aj celé slovné spojenia. Takže môžete zadávať priamo napr. break in, v porovnaní s, bez ohľadu na a pod. Lexicon vyhľadá zodpovedajúce heslá alebo príklady. 
  • Učenie a skúšanie: slovíčka v tématických okruhoch sa môžete učiť aj tak, že si danú tému prehrávate určitým tempom v prirodzenom aleo náhodnom poradí alebo vás program zo zvolených okruhov preskúša. Sami si môžete vytvárať aj ďalšie vlastné témy. 

Na koľko počítačov je možné slovník nainštalovať?

V rámci jednej licencie môže mať každý používateľ slovník súčasne nainštalovaný na dvoch počítačoch (napr. kombinácia pevný počítač a notebook). Licenciu je samozrejme možné preniesť na nový alebo preinštalovaný počítač. 

Čo znamená funkcia mouse-over?

Lexicon 7 si môžete jednoducho pripnúť na malé okno, ktoré ostáva nad všetkými vašimi ostatnými aplikáciami a začne pracovať v režime mouse-over. To znamená, že sa v okne automaticky zobrazí preklad slova, ktoré sa nachádza pod kurzorom. Funguje v aplikáciách MS Office, Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Adobe Reader.

Ako si zvoliť správny preklad?

Heslo môže mať viacero významov a každý z nich sa dá preložiť viacerými spôsobmi. K tomu vám poslúžia práve kontextové poznámky, ktoré na slovenskej strane úvadzajú aj každý význam hesla. Ďalšie kontexty a upresnenie je možné nájsť medzi prekladmi a slúži k rozlíšeniu jemnejších nuansí. 

Môžem vyhľadať heslo, ak neviem ako sa správne píše?

Áno, pokiaľ ste počuli neznáme heslo a neviete, ako sa správne píše, skúste ho zadať tak, ako ho počujete pri zapnutej voľbe "fonetické vyhľadávanie". Funguje v angličtine a francúzštine. 

Ako správne použiť slovo vo vete?

Všeobecné slovníky sú bohaté na užitočné slovné spojenia, idiómy alebo príklady použitia. Nájdete ich priamo v heslách pri jednotlivých významoch a tiež v okne náhľadu fulltextu, kde sa zobrazia výskyty slova pri iných heslách, prípadne na opačnej strane slovníka. 

Ako vyhľadať heslá, ktoré je možné povedať inak?

Opakuje sa vám v texte stále rovnaké slovo? Potom venujte pozornosť odkazom, ktoré nájdete v ľavom dolnom okne Lexiconu a vyberte časť Synonymá. 

Je súčasťou slovníka aj prehľad gramatiky?

Áno, súčasťou všetkých všeobecných slovníkov je stručný prehľad gramatiky, pri anglických tituloch navyše aj s podrobným porovnaní britskej a americkej angličtiny. V gramatike je možné jednoducho sa orientovať podľa stromovej štruktúry alebo rýchlo nájsť potrebnú kapitolu zadaním kľúčového slova.