Prekladač novej generácie Lingea Translator vďaka novým postupom dosahuje výsledky predtým nepredstaviteľnej kvality a v niektorých aplikáciách už dokáže nahradiť ľudského prekladateľa. Našou doménou sú najmä preklady medzi hlavnými svetovými a slovanskými jazykmi.

vyskúšajte viac informácií