Tygeris - najčastejšie otázky

Čo je CAT?

Cat je skratka vytvorená z anglického computer–aided translation (počítačom podporovaný preklad). Ide o široko rozšírený typ softvéru pre profesionálnych prekladateľov, bez ktorého sa moderné prekladateľstvo neobíde.

Poskytuje používateľské rozhranie na definovanie prekladových úloh a vlastný preklad. Pre produktivity a kvalitu výsledkov je rozhodujúce efektívne a nerušivé rozhranie, ktoré používateľovi ukáže všetky užitočné informácie a zároveň ho neruší informáciami, ktoré sú v danom čase zbytočné. V prípade prekladateľov ide najmä o dobrý prehľad o kontexte každej prekladanej vety, rozdelenia na odseky a podobne.

Dôležitou zložkou každého CAT nástroja je prekladová databáza, do ktorej sa priebežne ukladá prekladaný text a pri budúcich výskytoch identických alebo podobných segmentov dostáva prekladateľ návrhy z predchádzajúceho prekladu, ktoré buď potvrdí, alebo príslušne upraví. To pomáha konzistencii a vecnej správnosti prekladu a zároveň urýchľuje prácu.

Čím sa líši prekladový systém Tygeris od ostatných?

Pri vývoji vlastného systému sme sa snažili spojiť výhody CAT nástroja a strojového prekladača, a navyše pri tom zúročiť aj vlastné jazykové údaje a technológiu. Vychádzame z myšlienky, že aj keď nie vždy je možné strojový preklad bez výhrad využiť, jeho úprava je podstatne rýchlejšia ako preklad od začiatku. Aby bola východisková pozícia pre úpravu čo najlepšia, je k dispozícii viac alternatív, z ktorých je možné vybrať počiatočný preklad.

Systém je dostupný v online verzii, na jeho využitie stačí aktuálny webový prehliadač. V prípade potreby bude možná súčasná spolupráca viacerých prekladateľov na jednom dokumente. Na rozdiel od offline spolupráce tak bude možné okamžite čerpať z výsledkov kolegov, čím sa od začiatku uľahčí zachovanie konzistentnosti textu a terminológie bez potreby neskoršej synchronizácie. Ďalšou výhodou online práce je, že každý, vrátane obstarávateľa, má prehľad o aktuálnom stave a rýchlosti postupu prekladu.

  • prehľadné a intuitívne používateľské rozhranie
  • varianty ponúkaných prekladov a možnosti ich overenia
  • integrované nástroje a údaje spoločnosti Lingea
  • prepojenia a kontextové vyhľadávanie vo vlastných vysokokvalitných slovníkoch
  • konkordancia a rozšírené vyhľadávanie v korpusoch
  • priame napojenie na Wikipédiu