Jazykové nástroje Lingea

Jazykové nástroje Lingea Vám môžu pomôcť napríklad v týchto situáciách:

 • Do redakčného systému chcete integrovať korektor pravopisu, slovník synoným, prípadne aj prekladač.
 • Vo webovej aplikácii chcete klientom ponúknuť kontrolu textov, vrátane automatického pridávania mäkčeňov a čiarok.
 • Do informačného systému potrebujete kvalitné fulltextové vyhľadávanie pre niektorý z 30 európskych jazykov.
 • Pre analýzu textov potrebujete určiť slovný druh, rod a ďalšie gramatické kategórie všetkých slov.
 • Pre lepšie zameranie reklamy zvažujete nasadenie lemmatizátora, tezaurusu a označenia entít.
 • Pre oddelenie technickej podpory plánujete používať prekladač s možnosťou adaptácie a prevádzky na vlastných serveroch.

Prečo riešenie od Lingea?

 • Univerzálne riešenie pre 30 jazykov: jedna knižnica, jedno rozhranie, jazyky možno pridávať podľa potreby.
 • Podpora všetkých bežných operačných systémov, programovacích jazykov a technológií.
 • Neustále rozširovanie morfologických slovníkov o nové slová, vrátane vlastných mien a bežných skratiek.
 • Hladké prepojenie všetkých komponentov: lemmatizátor, morfológia, tezaurus, prekladač.
 • Viac ako 20 rokov skúseností a spokojní zákazníci.

Prehľad jazykových nástrojov

Jazyk Korektor preklepov Fulltextové vyhľadávanie Delenie
slov
Slovník
synoným
Mäkčene
a dĺžne
Oslovenie
v listoch
Rozpoznanie jazyka
anglický
bulharský
český
estónsky
fínsky
francúzsky
frízsky
grécky
holandský
chorvátsky
indonézsky
japonský
katalánsky
latinský
litovský
lotyšský
maďarský
nemecký
nórsky
poľský
portugalský
rumunský
ruský
slovenský
slovinský
srbský
španielsky
švédsky
taliansky
turecký
ukrajinský

– podporované  |  – pre jazyk irelevantné  |      – nepodporované