Sme online +421 252 920 579

Korektúrne nástroje Lingea

Táto skupina zahŕňa nástroje na kontrolu a úpravu textu, ktoré poznáte z textových editorov (napr. Microsoft Word), teda kontrolu pravopisu, slovník synoným a automatické delenie slov. Často sa hodí aj komponent pre automatické doplnenie diakritiky v slovách, kde chýbajú. V prípade slovenčiny ide o mäkčene, dĺžne a vokáne.

Kontrola pravopisu (spell checker)

Tlak na vyššiu efektívnosť práce, rýchle riešenie úloh a potrebu sústrediť sa na obsah a vyznenie textov do značnej miery obmedzuje priestor, ktorý možno venovať viacnásobnému prečítaniu napísaného textu. Takže ak vaša aplikácia zahŕňa editovanie textov, vypĺňanie formulárov alebo komunikáciu medzi viacerými osobami, určite všetci privítajú zabudovanú kontrolu pravopisu. Tá upozorní na preklep či nesprávne napísané slovo a hneď ponúkne relevantné slová ako možnú opravu.

Slovník synoným (tezaurus)

Hlavným účelom tohto modulu je predchádzať opakovaniu rovnakých slov, pomôže aj pri výbere najvhodnejšieho slova napr. v reklamných textoch, do krátkych nadpisov a pod. Zrozumiteľnosti textu prospeje aj nahradenie cudzieho slova rovnako výstižným alebo aj presnejším slovenským výrazom, výsledkom sú potom jazykovo kvalitnejšie a obchodne úspešnejšie texty. Aj preto sa podobné slovníky stali neoddeliteľnou súčasťou editorov, DTP programov a redakčných systémov.

Delenie slov (hyphenation)

Pre dobrú čitateľnosť textov v novinách, časopisoch, ale aj e-knihách je dôležité kvalitné delenie slov na konci riadku. Vo väčšine jazykov sú pravidlá delenia pomerne prísne a zohľadňujú tak slabikovanie, ako aj tvorenie slov pomocou predpon a prípon. Samostatným problémom sú potom slová cudzieho pôvodu, ako napríklad business alebo marketing, ktoré musia rešpektovať správnu výslovnosť slova. Takže ak vaša aplikácia zobrazuje texty v stĺpcoch, tabuľkách alebo ako stručné opisy vedľa fotografie, bez tohto modulu sa pravdepodobne nezaobídete.

Doplnenie diakritiky

Určite ste sa už veľakrát stretli so situáciou, v ktorej ste museli použiť pôvodne pracovné texty bez mäkčeňov a dĺžňov od kolegov alebo z vašich vlastných poznámok v súhrnnej správe, dokumentoch na porady alebo v prezentácii. Ručné dopĺňanie je veľmi zdĺhavé, doslova otravné, a navyše býva častým zdrojom chýb. Riešenie problému ponúka práve tento modul, ktorý dokáže pomocou štatistických modelov doplniť správnu diakritiku s viac ako 99 % spoľahlivosťou.

Oslovenie v listoch

Pri rozosielaní e-mailov sa hodí šikovná funkcia, ktorá dokáže vyskloňovať meno, priezvisko alebo funkciu v 5. páde, ktorý sa používa na oslovenie zákazníkov. Túto možnosť ponúka Lingea pre všetky jazyky, v ktorých je to potrebné.