Integrácia

Nástroje Lingea možno použiť v širokej škále foriem:

  • pluginy do fulltextových systémov a databáz, napr. Lucene, Elasticsearch, Solr, PostgreSQL;
  • webové API s jednoduchou integráciou, ktoré často spracúvajú priamo HTML a sú vhodné najmä pre hardvérovo náročnejšie nástroje (napr. strojový preklad alebo automatické doplnenie diakritiky) alebo v prípadoch, keď by iné riešenia boli technicky alebo finančne príliš náročné;
  • knižnice využiteľné priamo z bežných programovacích jazykov, napr. PHP, Python, C, C# alebo Java, vhodné najmä tam, kde je potrebná veľmi rýchla reakcia alebo prístup na úrovni jednotlivých slov;
  • na objednávku: nástroje pre iné programovacie jazyky, frameworky a fulltextové a databázové systémy prispôsobené vašim potrebám.

Webové API sa môžu využívať diaľkovo na našich serveroch alebo sa dá pripraviť pre lokálne nasadenie, ktoré umožňuje spracovanie dôverných textov.