Sme online +421 252 920 579

Vyskúšajte naše služby na preklad cudzojazyčných textov

Translator

Neurónové prekladače výrazne posunuli úroveň strojového prekladu. Prečo je naše riešenie porovnateľné s Google prekladačom alebo dokonca lepšie?

Lexicon 7

Vyskúšajte novú generáciu elektronických slovníkov s aktualizovanou a  rozšírenou slovnou zásobou. Prečo sú slovníky Lexicon už dlhé roky najobľúbenejšími elektronickými slovníkmi na trhu?

On-line slovniky

Spoľahlivé a aktuálne slovníky pre 35 jazykov, dostupné aj na mobilných telefónoch. Čo ponúkajú naše slovníky navyše oproti iným internetovým slovníkom?

On-line slovniky

Moderný prekladový systém Tygeris, ktorý kombinuje výhody CAT nástrojov s vlastnými prekladačmi, unikátnymi slovníkmi, korekčnými nástrojmi a ďalšími užitočnými doplnkami.

Syntéza reči nazývaná tiež TTS (Text-to-speech) sa zaoberá počítačom generovanou simuláciou prirodzenej ľudskej reči. Syntéza ozvučí vaše texty bez potreby nahrávania v štúdiu a jeho technicky náročného spracovania.