Lingea Lexicon 7

Inovovaná aplikácia Lexicon 7 nadväzuje na predchádzajúcu úspešnú sériu Lexicon 5 a umožňuje pohodlnú a rýchlu prácu s jazykmi. Slovníky Lexicon 7 je možné inštalovať lokálne alebo integrovať do vnútornej siete a sú dostupné ako ESD LICENCIE. Môžete ich používať v systémoch MS WINDOWS, MacOS a Linux.

vyskúšajte viac informácií