Kontakty

Obchodné oddelenie

Lingea s. r. o.
Záhradnícka 34,
821 08 Bratislava
IČO: 35808659
IČ DPH: SK2020282484


Telefón/Fax: +421 252 920 579
e-mail: info@lingea.sk

Predaj do škôl

(ZŠ, SŠ, SOŠ)

Telefón: 02/52920579
e-mail: skoly@lingea.sk

Multilicencie

(predaj do firiem a VŠ)
e-mail: multilicencie@lingea.sk

Preklady

Telefón: 02/52920579
e-mail: info@lingea.sk

Technická podpora

Telefón: 02/52920579
e-mail: podpora@lingea.sk