Inštalácia a prevádzka

Naše dlhoročné skúsenosti nám umožnili vytvoriť moderný prekladový systém Tygeris, ktorý kombinuje vyššie uvedené výhody CAT nástrojov s vlastnými prekladačmi, slovníkmi, korekčnými nástrojmi a ďalšími užitočnými doplnkami.

Tygeris slúži predovšetkým ako nástroj pre prekladateľov, korektorov a osoby zodpovedné za realizáciu celého projektu. Niektoré funkcie využíva aj klient, ktorý ocení najmä jednoduché rozhranie pre nahrávanie či sťahovanie súborov a sledovanie jednotlivých fáz projektu (preklad, korekcia, výstupná kontrola a pod.).

Pri vývoji nástroja sme kládli dôraz na účinné a prehľadné používateľské rozhranie. V porovnaní s ostatnými systémami poskytuje Tygeris viac informácií, pričom neruší používateľov zbytočnými ovládacími prvkami. Tým sa maximalizuje priestor pre prekladaný text, jeho kontext a ďalšie relevantné informácie.

Okrem prekladovej pamäte je k dispozícii aj nástroj na kontrolu terminológie, korektor pravopisu a systém na pridávanie poznámok k jednotlivým segmentom. K ďalším funkciám patrí zobrazovanie zdrojového dokumentu alebo prekladu so zvýraznením aktívneho segmentu, vyhľadávanie v korpuse a samozrejme slovník.

Bezpečnosť spracovania dokumentov sa zabezpečuje pomocou prístupových kódov, ktoré dostane prekladateľ na začiatku projektu a ktoré sa môžu v budúcnosti kedykoľvek stiahnuť.