Lingea TTS – využitie syntézy reči

Kvalitný rečový výstup sa nachádza nielen v tradičných programoch typu navigácia alebo predčítanie textov, ale aj v mnohých moderných aplikáciách. Nižšie je prehľad, kde všade môžete našu syntézu úspešne využiť:

  • v navigácii
  • pri predčítaní textu či rôznych pokynoch do slúchadiel, slabozrakým ap.
  • pri spracovaní audio sprievodcov alebo pre hlásenia (štandardné aj núdzové) v cudzích jazykoch v dopravných prostriedkoch, na staniciach alebo letiskách.
  • pri príprave audio kníh
  • pri vyučovaní cudzích jazykov, na vytvorenie učebných materiálov pre počúvacie cvičenia ap.