Využite potenciál strojového prekladu naplno 

Umelá inteligencia si posvietila aj na preklady.

Čo je strojový preklad a prečo je dôležitý?

Na vývoji našich prekladačov spolupracujeme so špičkovými univerzitnými pracoviskami ako University of Edinburgh alebo Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Strojový preklad (MT: Machine Translation) využíva umelú inteligenciu k automatickému prekladu textov z jedného jazyka do druhého.

V oblasti strojových prekladov došlo v posledných rokoch k dynamickému pokroku a frázové prekladače sú nahrádzané prekladače založené na neurónových sieťach. Táto technológia neprekladá po jednotlivých slovách alebo frázach, ale prekladá celé vety a pracuje s kontextom.  Vďaka tomu sú vytvorené preklady oveľa prirodzenejšie a používateľ ich pochopí jednoduchšie. Často už ani nespoznáme, či je výsledný text preložený strojom (prekladačom) alebo človekom (prekladateľom).

Prekladač vám pomôže napríklad, ak:

 • sa zaoberáte viacjazyčnými lokalizáciami dokumentov alebo webových stránok;
 • premýšľate nad tým, ako (polo)automatizovať niektoré procesy;
 • okamžite potrebujete dôležité informácie z cudzích jazykov;
 • potrebujete prekonať jazykovú bariéru v medzinárodnom obchode;
 • chcete začať robiť niektoré veci inak alebo využiť nové príležitosti.

Aké sú výhody strojového prekladu?

 • je rýchly: okamžite prekladá akýkoľvek druh obsahu;
 • je škálovateľný: dôležitá výhoda najmä pre spoločnosti prekladajúci veľké objemy textov;
 • je nákladovo efektívny: ľudský prekladateľ dokáže preložiť približne 3 000 - 5 000 slov za deň, strojový prekladač zvládne rovnaké množstvo do minúty.

Aké sú výhody nášho riešenia oproti konkurencii (Google Translate, DeepL, Bing)?

 • Prekladač môže byť nainštalovaný na server priamo u vás. Zaistí sa tak bezpečnosť citlivých a dôverných dát (e-maily, interné dokumenty, údaje z výskumu a vývoja apod.), pretože nie sú zverené nikomu inému.
 • Umožňujeme natrénovanie prekladača na určitú doménu (automotive, bankovníctvo, farmácia, strojárenstvo atď.). Takto špecializovaný prekladač dosahuje výrazne lepšie výsledky ako všeobecný prekladač.
 • Malé jazyky používané v strednej Európe sú pre nás rovnako dôležité ako jazyky, ktorými hovoria stovky miliónov ľudí, a preto aj im venujeme maximálnu pozornosť a úsilie.
 • Prekladače môžeme kombinovať a prepojiť so slovníkom alebo ďalšími jazykovými nástrojmi.  To umožní napríklad automaticky doplniť chýbajúci diakritiku, následne text preložiť a pri čítaní a kontrole kliknutím vyhľadávať slová v slovníku.
 • Pri preklade dokážeme zaistiť zachovanie formátovania pôvodného dokumentu (nadpisy, odstavce, odkazy, slová tučným alebo kurzívou atď.). Jediné, čo sa zmení je text, ktorý bude v inom jazyku. Napríklad v XML dokumente je možné prekladať iba určité časti a iné nechať bez zmien. Na rôzne časti dokumentov sa tiež dajú použiť rôzne prekladače.

KONKRÉTNE PRÍKLADY POUŽITIA

Prekladače pre 32 svetových jazykov

Problematikou strojového prekladu sa zaoberáme už niekoľko rokov a dosahujeme výsledky, ktoré sú minimálne porovnateľné s riešeniami globálnych firiem ako napríklad Google či Microsoft. Naše prekladače používa denne až milión používateľov Prehliadača Seznam. V posledných rokoch sme uviedli nové modely, ktoré dokážu presnejšie vyjadriť význam prekladaných textov, a postupne sme rozšírili ponuku podporovaných jazykov na súčasných 32:

1. slovenčina 9. ruština 17. slovinčina 25. latinčina
2. čeština 10. poľština 18. srbčina 26. litovčina
3. angličtina
11. arabčina 19. čínština 27. lotyština
4. nemčina 12. bulharčina 20. dánčina 28. holančina
5. francúzština 13. chorvátčina 21. estónčina 29. nórčina
6. taliančina 14. maďarčina 22. fínčina 30. gréčtina
7. portugalčina 15. macedónčina 23. japončina 31. turečtina
8. španielčina 16. rumunčina 24. katalánčina 32. ukrajinčina

VYSKÚŠAJTE ZADARMO

Chcete využiť strojový preklad na maximum?

Vďaka novým technológiám a novým spôsobom práce môžete svojim dobrým nápadom vdýchnuť život a ušetrený čas venovať strategickým veciam. Strojový preklad nemá nahradiť vašu prácu alebo váš tím, ale môže vám prácu veľmi uľahčiť. Aj keď stále nie sú stopercentné, pri správnom nastavení a použití môžete z ich výhod ťažiť najmä ak ide o rýchlosť a efektivitu práce. 

Spojte sa s nami a nezáväzne sa porozprávajme, ako môže strojový preklad posunúť váš systém práce dramaticky vpred.