10 vecí, ktoré dokážu online slovníky

pocitac-mobil-slovniky-lingea-offline-online.jpg (785 KB)

10 vecí, ktoré dokážu online slovníky, ale možno o tom vôbec neviete

Online slovníky Lingea ponúkajú súčasnú slovnú zásobu, detailne prepracované heslá s upresnením významu a množstvo príkladových viet, ktoré vám pomôžu nájsť ten najpresnejší preklad. K vyhľadanému heslu zobrazia aj ďalšie informácie, ako sú synonymá, antonymá, frázové slovesá alebo slovné spojenia. Užívatelia, ktorí tieto nástroje už používajú sa zhodujú v tom, že ide o praktickú pomôcku pre rozširovanie slovnej zásoby alebo k zlepšeniu jazykového štýlu. Stránky obsahujú aj prehľad gramatiky hlavných jazykov, desiatky konverzačných tém a príslušné oborové slovné zásoby.

Spoznajte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa vám môžu hodiť pri výučbe alebo štúdiu jazyka. Pripravili sme pre vás desať tých najzaujímavejších. Všetky sú k dispozícii zadarmo.

  1. Jednoduchý preklad zo slovenčiny aj z cudzieho jazyka

Nemusíte rozmýšľať nad tým či budete vyhľadávať slovenské alebo anglické slovíčko a nemusíte ani prepínať smer prekladu. Príslušný online slovník si poradí s oboma variantmi a nájde správny preklad. Ak zadávané slovo existuje v oboch jazykoch (ako napríklad v slovenčine a angličtine “more”, “list”, alebo “most”), aplikácia zobrazí všetky možnosti a druhý jazyk odlíši vlnkou na konci slova.

  1. Na tvare (ne)záleží

Slovo nemusíte zadávať v základnom tvare (neurčitok, 1. pád), aplikácia ho sama dokáže určiť. Túto možnosť ocenia hlavne začiatočníci v jazykoch, ktoré sa vyznačujú bohatou flexiou, ako napríklad nemčina, ruština alebo francúzština. Podobne je to aj s preklepmi. Aplikácia dokáže odhadnúť, aké slová mohol mať autor na mysli a z vypísanej ponuky si potom jedným klikom vyberiete.

  1. PC alebo mobil?

Aplikácia funguje spoľahlivo pre oba varianty. Stránky sa prispôsobia rôznym veľkostiam displeja (sú responzívne), môžete ich teda pohodlne používať na PC alebo aj na mobilných zariadeniach. Jednoducho kdekoľvek ste online. Aj keď sa táto vlastnosť dnes už považuje za samozrejmosť, nie vždy to tak aj skutočne je.

  1. Skutočná virtuálna klávesnica

Pre začiatočníka býva náročné zvyknúť si na mapovanie znakov klávesnice cudzej abecedy, napríklad v ruštine. Preto aplikácia ponúka virtuálnu kávesnicu. Stačí kliknúť na jej ikonku a akýkoľvek znak zadáte jednoducho jedným klikom.

  1. Hlava alebo znak?

Idiómy a ustálené slovné spojenia sú korením každého jazyka. Začiatočník si s nimi síce hlavu lámať nemusí, ale každý aj mierne pokročilý študent by mal vedieť aspoň to, že existujú a mnohokrát znamenajú niečo úplne iné, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Obzvlášť zradné sú pri komunikácii s cudzincom, keďže sa ľahko môžete dostať do nečakanej situácie. Naše slovníky preto na idiómy myslia a nájdete v nich aj preklad väčšiny najpoužívanejších. Napríklad spojenie “hlava alebo znak” sa používa pri hode mincou a do angličtiny sa nepreloží ako “head or sign”, ale “heads or tails”. A naopak, ak by ste spojenie “heads or tails” preložili ako “hlavy alebo chvosty”, boli by ste rovnako zmätený a určite by ste nepochopili, čo tým dotyčný myslel. 

  1. Odborná slovná zásoba jednoducho a rýchlo

Potrebujete sa pripraviť na konkrétnu lekciu z odbornej terminológie? Všeobecný online slovník ľahko premeníte na slovník odborný. Stačí využiť rozšírené vyhľadávanie (ikonka lupy so znamienkom +) a zadať konkrétny obor (výpočtová technika, šport, divadlo, matematika, lingvistika…). V slovníku sa následne zobrazia nájdené výrazy z vybranej odbornej slovnej zásoby. Potom si ich už môžete postupne prezrieť alebo zopakovať…

  1. Skloňujte nemecky s pokojom Angličana

Online slovníky obsahujú tabuľky skloňovania pre väčšinu ohybných slov v cudzom jazyku, čo oceníte najmä v nemčine, francúzštine, alebo ruštine. Stačí kliknúť na trojuholník za heslovým slovom a zobrazia sa tabuľky. To isté platí pre časovanie slovies, kde okrem základného časovania v prítomnom čase objavíte aj ďalšie časy a tvary.

  1. Divoké znaky? Žiadny problém!

Poznáte divoké znaky (anglicky wildcards)? Pravdepodobne ste sa s nimi stretli v rámci práce s Windows (alebo s iným operačným systémom), s textovým editorom, alebo tabuľkovým procesorom. Medzi tie základné patria * (ľubovoľný text) a ? (ľubovoľný znak). Oba môžete používať pri hľadaní v slovníku.

*man nájde všetky slová, ktoré sa končia “man” (napríklad barman, batman, chairman, woman)

*letieť nájde všetky slovesá so základom letieť (napríklad priletieť, naletieť, odletieť)

 L?st nájde slová zo štyroch písmen začínajúce sa na l a končiace sa na st, v ktorých na druhom mieste figuruje ľubovoľné písmeno (list, lost, last, lust)

Táto funkcia je šikovná pri výučbe slovotvorby a pochopení mechanizmu odvodzovania slov v danom jazyku. Využijete ju tiež pri rôznych jazykových cvičeniach, tvorbe hádaniek, krížoviek alebo ako spestrenie hodiny. V ktorom inom slovníku môžete vyhľadávať aj retrográdne?

  1. Príroda verzus spoločnosť

Áno, aj takéto témy nájdete v online slovníkoch. Konkrétne v rámci tematických okruhov plných užitočných slovíčok z desiatok oblastí, ako napríklad čas, zvieratá, rastliny, rodina, škola, kultúra, šport, doprava… Vyberte si niektorý z nich a preskúmajte svoju slovnú zásobu. Slovíčka si môžete nechať len tak zobrazovať alebo sa z nich rovno preskúšať. Vyskúšajte napríklad šelmy, lúčne kvety alebo počítače.

  1. A história sa opakuje

Online slovníky uchovávajú históriu vyhľadávania. Môžete sa tak jednoducho vracať k heslám, ktoré ste zadávali naposledy a uistiť sa, že si ich preklady dobre pamätáte. Ak však zdieľate počítač s viacerými užívateľmi, je treba sa mať na pozore, aby ste o sebe neprezradili viac než by ste chceli…