Prekladače proti kyberzločinu

Naša spoločnosť sa od septembra tohto roku podieľa na boji proti kyberkriminalite v rámci európskeho projektu AIDA. Cieľom tohto veľkého projektu je analýza údajov a vývoj nástrojov využívajúcich najmodernejšie metódy strojového učenia, umelej inteligencie, prediktívnej a vizuálnej analytiky na boj proti trestnej činnosti. AIDA sa zameriava na kyberkriminalitu a terorizmus, výsledný systém bude integrovať nástroje pre efektívny zber a analýzu veľkých dát, špecifických pre bezpečnostné zložky. Spoločnosť LINGEA bola k projektu prizvaná ako špecialista na strojový preklad medzi mnohými svetovými jazykmi, vrátane arabčiny a turečtiny.

Konzorcium zahŕňa 21 organizácií z 11 krajín EÚ, medzi ktoré patrí napríklad Europol, University of Dublin, Ministerstvo vnútra Španielska, Ministerstvo spravodlivosti Portugalska a ďalšie štátne a akademické inštitúcie. Hlavným koordinátorom je spoločnosť Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Horizon 2020. Spoločnosť LINGEA je v rámci projektu jedinou firmou z východnej Európy.

Vyskúšajte kvalitu našich prekladačov tu: https://translator.lingea.com/ 

logo translator velke.png (14 KB)