Dict.com boduje v Nemecku

Koncom júna sa na nemeckom portáli https://www.sprachheld.de/beste-online-woerterbuch/ objavil veľký prehľad najlepších online slovníkov dostupných pre nemčinu. Nájdeme v ňom portály hlavných nemeckých vydavateľov Langenscheidt a Pons, zahraničných vydavateľov slovníkov, ako sú napr. Collins a Larousse, populárne nemecké portály leo.org či Bab.la, ďalej Google Translate a tento raz nechýba ani náš portál dict.com. A ako sme dopadli?

Zo 17 portálov autor dáva na prvé miesto Langenscheidt a Pons, ďalej pokračuje:
„Podobnou alternatívou s potenciálom je Bab.la, ktorému ale ešte v súčasnosti chýba pár krokov k tomu, aby sa mohol pripojiť k vedúcej dvojici. Ďalším online slovníkom s veľkým potenciálom je podľa môjho názoru dict.com. Ak budú Bab.la a dict.com aj pokračovať tak, ako začali, potom sa môžu vyšvihnúť na pozíciu vážnych konkurentov dlhodobo uznávaných nakladateľstiev PONS a Langenscheidt.“

Výborné však? Zo záverečnej tabuľky vyplýva, že po Google Translate ponúkame v kombinácii s nemčinou najviac jazykov (32), za nami sú Pons (20) a Langenscheidt (19), taktiež leo.org (8) a Bab.la (28).

Čo sa na našom portáli páči a aké sú podľa recenzie jeho nedostatky?

Prednosti:

  • Slovník v rámci každého ponúkaného jazyka pokrýva bežnú slovnú zásobu, obohatenú o doplňujúce informácie, napr. spresnenie slovného druhu, fonetická transkripcia, predložkové väzby alebo vysvetľujúce poznámky.
  • Výslovnosť  7 najdôležitejších európskych jazykov je nahovorená rodenými lektormi, používateľ má k dispozícií niekoľko audio súborov.
  • Pre spomínaných 7 jazykov je k dispozícií tabuľka skloňovania a časovania, prehľad gramatík, konverzácia, informácie o použití slov a ďalšie témy.
  • Slovník umožňuje fulltextové vyhľadávanie. Pri preklepoch ponúka alternatívy.
  • Online preklady majú vysokú kvalitu – vytvárali a vytvárajú ich koniec-koncov jazykoví odborníci.

Nedostatky:

  • Rozsah slovníka je obmedzený na základnú alebo najpoužívanejšiu slovnú zásobu (okolo 30 000 hesiel v danom jazyku).
  • Nahovorená výslovnosť je zatiaľ dostupná len pre časť obsahu.
  • Nie je dostupná funkcia učenia sa slovíčok ani aplikácia pre mobilné telefóny.
  • Dict.com síce ponúka skutočne veľa jazykov, ale z 32 disponuje všetkými funkciami v plnom rozsahu len 7.

Zhnutie:
V zásade je dict.com veľmi dobrý a kvalitný slovník. Ponuka jednotlivých jazykov a predovšetkým ich vzájomných kombinácií je až neuveriteľne široká. Počet hesiel v rámci jednotlivých jazykov je bohužiaľ obmedzený. Okrem toho je veľa zaujímavých funkcií dostupných len pre „najdôležitejšie“ európske jazyky. Chýba nástroj na učenie slovíčok alebo aplikácia dict.com. Možno to však časom všetko príde, bola by to výborná vec, ktorá by z tejto platformy urobila jeden z najlepších online slovníkov. Na čo sa v súčasnej dobe dict.com určite hodí, sú preklady v rámci menej bežných jazykových kombinácií.