Nie je e-book ako e-book

Kúpili ste si už nejaký e-book? Alebo ich dokonca používate radšej než papierové knižky? V elektronickej podobe si dnes môžete zaobstarať aj sprievodcov či konverzácie. Veľkou výhodou je, že šetríte miesto v kufri, pretože v jednom tablete alebo čítačke môžete mať napr. 6 rôznych sprievodcov a 2 konverzácie pre celú dovolenku. Ale pozor, previesť sprievodcu do elektronickej podoby je zložitejšie ako skonvertovať zbierku poviedok a nie všetci vydavatelia toto rešpektujú. Najčastejšie chyby si ukážeme na niekoľkých príkladoch.

Fotografie:
Pekné fotografie sú korením každého dobrého sprievodcu. Inšpirujú nás k návšteve nových miest, navodia tú správnu prázdninovú pohodu. Pri počte cca 100 fotografií v jednom titule je potreba riešiť kompromis: na jednej strane dostatočne kvalitné rozlíšenie, na druhej celková dátová veľkosť e-booku. Dôležité je tiež zachovať umiestnenie fotografií v príslušnej kapitole u popisovanej pamiatke, či zaujímavosti. Bohužiaľ sa možno na trhu stretnúť aj s elektronickými sprievodcami, ktoré na rozdiel od knižnej verzie neobsahujú žiadne fotografie.

Odkazy:
V sprievodcoch sa často vyskytujú odkazy na iné destinácie, odporúčané reštaurácie alebo iné kapitoly. V knihe je zvyčajne napísané napr. Pozri s. 125. Rozloženie stránok ale závisí od veľkosti displeja, veľkosti zvoleného fontu či natočenie tabletu na výšku či šírku. Čo bolo v knihe na str. 125, môže byť na 10 "tabletu už na str. 87, zatiaľ čo na mobile až na str. 289. Jediné správne riešenie je dať namiesto čísla strany aktívny odkaz. Pre čitateľov je to aj pohodlnejšie, stačí kliknúť prstom na dané miesto a prehliadač ihneď zobrazí správnu cieľovú stranu. Podobne je potrebné mať aktívne odkazy na webové stránky, po kliknutí na odkaz sa otvorí prehliadač s príslušnou webovou stránkou mesta, múzeá či reštaurácie.

Mapy:
Ak sú súčasťou sprievodca mapy, ani tie by nemali chýbať v jeho elektronickej verzii. Opäť je dôležité zachovať správne rozlíšenie, v mnohých čítačkách potom môžete mapu podľa potreby približovať a odďaľovať. Najprv si jednoducho zobrazíte náhľad na celú štvrť mesta, potom detailnejší pohľad s menami malých uličiek či múzeí.

Nápisy v iných abecedách: Nie vo všetkých krajinách používajú latinku. Je preto nevyhnutné, aby v sprievodcovi boli zachované a správne sa zobrazovali aj miestne názvy napr. V cyriliky, gréčtine, arabčine alebo čínštine. Je to dôležité ako pre prečítanie verejných nápisov, tak napríklad pre základné konverzačné obraty. Opäť sa dá na trhu stretnúť s nekvalitne či povrchne spracovanými sprievodcovi, ktoré cudzie mená nezobrazujú vôbec.

Formát súboru:
Niektorí vydavatelia za e-book vydávajú aj súbory vo formáte pdf. To ale nie je úplne šťastné. Formát pdf má totiž jednu zásadnú nevýhodu a tou je nemenná veľkosť stránky. Ak bola napr. Pôvodná kniha vo formáte A6, na veľkom tabletu sa zobrazí zbytočne veľké písmo, zatiaľ čo na mobile príliš drobné, prípadne sa stránka nezmestí na obrazovku a je nutné pri čítaní stránkou neustále posúvať. Správne formáty, ako sú epub alebo mobi, sa vždy prispôsobí veľkosti obrazovky príslušného mobilného zariadenia.

průvodce průvodce průvodce průvodce průvodce průvodce