Nové hovorníky

Pripravili sme pre vás nové, rozšírené vydania obľúbených hovorníkov. K dispozícii sú pre francúzštinu, ruštinu a španielčinu.

Hovorník spája v sebe výhody slovníka a konverzačnej príručky. Obsahuje abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré utvárajú základ slovnej zásoby. Nájdete v ňom množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.

 

 o1  o2  o3