Nový indonésko-český slovník

Nový indonézsko-český slovník sme vytvorili v spolupráci s pánom Jaroslavom Olšom, autorom prác, ktoré sa vzťahujú k juhovýchodnej Ázii a bývalým veľvyslancom v Indonézii. Tento slovník je vyvrcholením jeho celoživotnej práce. Rozsah, pestrosť a spracovanie slovnej zásoby ocenia študenti a lektori tohto jazyka, cestovatelia, ktorí do Indonézie prichádzajú za poznaním a v neposlednom rade manažéri, ktorí v tejto časti sveta vyhľadávajú nové obchodné príležitosti.

                               

 

 

Našou snahou bolo zahrnúť do slovníka skutočnú a aktuálnu slovnú zásobu. Heslá, významy a frázy boli vybrané predovšetkým na základe ich frekventovanosti a užitočnosti. Slovník taktiež obsahuje odbornú terminológiu z rôznych oblastí. Všetky heslá a významy sú graficky upravené tak, aby vám umožnili nielen čo najrýchlejšie nájsť správny preklad, ale tiež správne použitie v danom kontexte.

Indonézska strana slovníka obsahuje mnoho špecifických výrazov, ktoré zahŕňajú indonézsku súčasnosť i minulosť. Publikácia vám teda uľahčí zorientovať sa pri cestách do Indonézie a umožní tak preniknúť do bohatstva jej kultúry. Nechýbajú ani pojmy z oblasti náboženstva, ktoré sú v tejto zemi zaužívané, gastronómie či názvy inštitúcii.

Významnou súčasťou slovníka je prehľad indonézskych prísloví a porekadiel. Každé z nich je preložené do češtiny a sprevádzané krátkym komentárom. Prehľad je doplnený o predslov, ktorý používateľa zoznamuje s jazykom a kultúrou Indonézie. Používateľ slovníka tým dostáva skvelú príležitosť bližšie spoznať a pochopiť myslenie a tradície jej obyvateľov.