Slovak Phrasebook

Slovakia, a little big country in the heart of Europe.

Predstavujeme publikáciu Slovak phrasebook, ktorá je čerstvou novinkou v našom portfóliu a je určená všetkým anglicky hovoriacim cudzincom. Konverzácia umožňuje pohotovo sa orientovať a dorozumieť či už v bežných alebo núdzových situáciách a to aj úplným začiatočníkom. Dôraz sa kladie na praktickú aktívnu komunikáciu, prehľadnosť a jednoduchú orientáciu v texte. Široký záber tém, praktický slovníček, gramatika, užitočné informácie a odporúčania, s tým všetkým sa v knižke stretnete. Príručka je doplnená o zrozumiteľný a jednoduchý prepis výslovnosti, tak, že cudzinec nebude mať problém jednotlivé frázy vyslovovať plynule slovensky.

This phrase book will enable foreigners to make themselves understood both in everyday as well as in emergency situations and to efficiently communicate with Slovak natives. The emphasis is on practical and active communication, clear arrangement and ease of reference. The phrase book also contains easy to understand and simple phonetic transcription to help foreigners pronounce Slovak phrases fluently.