Slovník alebo prekladač?

Slovník alebo prekladač?

Prekladače využívajúce neurónové siete už dosahujú špičkovú kvalitu, vyskúšajte si napr. preklad z angličtiny do slovenčiny na https://prekladac.lingea.sk/. Znamená to, že slovníky nebudeme potrebovať? Patrí budúcnosť strojovému prekladu a slovníky skončia na smetisku dejín?

Tak jednoduché to nie je. Prvým problémom je, že na výsledok strojového prekladu sa ešte stále nemožno stopercentne spoľahnúť. Najnovšie neurónové prekladače síce dokážu v cieľovom jazyku vymodelovať syntakticky správnu vetu (nie je takmer možné rozlíšiť, či text vytvoril program alebo človek), to ale neznamená, že preklad je vždy vecne správny. Napriek tomu, že neurónové prekladače priniesli takmer vo všetkých oblastiach výrazné zlepšenie kvality, v jednej veci sú oproti starším frázovým prekladačom horšie. Ide o viacslovné odborné termíny, rôzne frázy a idiómy. Napr. spojenie Let me hear from you preloží Google ako Dovoľte, aby som vás počul. Lingea Translator ponúka kvalitnejší preklad Nechaj ma o tebe počuť. Správny preklad, ktorý nájdete v slovníku, je avšak „Ozvi sa mi.“

Vzhľadom na veľké množstvo idiómov v angličtine (existuje ich až niekoľko tisíc) je to závažný problém. K tomu je ešte nutné prirátať desiatky tisíc odborných výrazov a bežných ustálených spojení, pri ktorých si človek nikdy nemôže byť istý, či doslovne preložený výraz je skutočne správny. Napr. nenápadné spojenie adult actress prekladače preložia ako dospelá herečka, čo na prvý pohľad nevyzerá podozrivo, v skutočnosti ale ide o „herečku pre dospelých“, pornoherečku.

Prekladové slovníky naproti tomu stále vytvárajú ľudia, skúsení prekladatelia a lingvisti. Všetky vyššie uvedené preklady sú preto zaručene správne. Kvalitný slovník vás navyše ihneď upozorní na problematické slová, idiómy či ustálené spojenia, ktoré nemožno doslova preložiť. Prekladatelia aj študenti tak môžu v slovníku naďalej nájsť oporu, ktorú im prekladač nedokáže poskytnúť.

Výkladové, prekladové a synonymické slovníky sú tiež neoddeliteľnou súčasťou štúdia cudzieho jazyka. Väčšina bežných slov v jazyku je viacvýznamových. To znamená, že majú viac významov a v rôznych situáciách či kontextoch sa musia prekladať rôzne. Celkom bežné anglické slovo run má v stredne veľkom slovníku 52 rôznych významov, čo si môžete rýchlo overiť na https://slovniky.lingea.sk/anglicko-slovensky/run. Významy sú zoradené podľa frekvencie, teda od tých najbežnejších až po tie okrajové. Študentom sa tak odkrýva skutočná bohatosť a rozmanitosť cudzieho jazyka, ktorú im prekladače so svojím jediným prekladom celej vety naopak zatajujú.

Dobrý elektronický slovník neobsahuje iba preklady hesla či príklady použitia slova vo vetách, slovných spojeniach či frázach. Ponúka aj synonymá, rôzne tematické okruhy, odkazy na ďalšie slová s rovnakým základom, predponou alebo príponou. Slovník tak každému pomáha rozširovať si slovnú zásobu, pochopiť, ako sa tvoria vety, slová v študovanom jazyku.

Výhody oboch nástrojov sa dajú zhrnúť do pár viet. Prekladač je ideálna pomôcka v prípade, ak chcete rýchlo porozumieť cudziemu textu, obzvlášť v jazyku, ktorý neovládate. Je to rozhodne rýchlejšie, než hľadať každé slovo v slovníku. Ak sa ale jazyk učíte a chcete sa ho skutočne naučiť, používajte radšej slovník. Prekladač je totiž dobrý sluha a zlý pán, namiesto objavovania jazyka v celej jeho kráse i zložitosti ponúka „len“ hotový preklad, t. j. výsledok bez pochopenia súvislostí a zákonitostí.

A čo prekladatelia? Tí môžu používať a kombinovať oba nástroje. Prekladač môže výrazne zrýchliť prácu a uľahčiť preklad jednoduchých rutinných textov, slovník naopak poskytne potrebnú oporu, zázemie a istotu.

A ako to vidíte vy?

Vaša Lingea