Velký slovník čínštiny právě vychází

Čínština je jedním z nejdůležitějších jazyků dnešního světa, a proto narůstá počet zájemců o čínštinu. Přibývá však i Číňanů toužících naučit se česky. Po velkém slovníku japonštiny jsme proto pro vás připravili obsáhlý čínsko-český a česko-čínský slovník zachycující současný oficiální psaný i mluvený jazyk.

Čínština je velmi dynamický jazyk, který se rychle vyvíjí a proměňuje. Student čínštiny tedy musí mít při ruce ten nejaktuálnější slovník. Náš slovník se proto snaží reflektovat aktuální slovní zásobu, bez které se v komunikaci s Číňanem či obyvatelem Tchaj-wanu neobejdete. Nezapomněli jsme však ani na výrazy, které odkazují k čínským reáliím. Proto v knize najdete například slovo 过年, které znamená slavit čínský Nový rok, nebo výraz 抗战, označující válku proti agresorovi, kterou je často myšlena válka proti Japonsku v letech 1937–1945.

I když se mluvená podoba jazyka napříč Čínou v mnoha regionech liší, psaná forma zůstává stejná, čímž se stává jednotícím prvkem. Náš slovník reflektuje standardizovanou formu čínštiny, tudíž užívá formu zápisu zjednodušených znaků, které se používají na celém území Číny s výjimkou Hongkongu, Macaa nebo Tchaj-wanu, kde se stále používají znaky tradiční.

Když chcete v knižním slovníku najít význam kteréhokoliv čínského znaku, orientujte se podle radikálu daného znaku. Na začátek slovníku jsme zařadili rozcestník v podobě seznamu radikálů seřazených podle počtu tahů. Za ním následuje samotný seznam znaků, taktéž řazený podle počtu tahů. Celkový vzhled tabulky může působit na uživatele jiných čínských slovníků poněkud nezvykle, je však navržena tak, aby se v ní každý rychle zorientoval.

Při práci na čínské části slovníku jsme vycházeli především z rozsáhlých internetových databází, studijních znakových slovníků, specializovaných slovníků a ze současných výkladových slovníků renomovaných zahraničních nakladatelství Beijing Foreign Language Teaching and Research Press, The Commercial Press Beijing, Oxford University Press nebo Collins Dictionaries. Česká část slovníku je založena na vlastním výkladovém slovníku češtiny, který vytváříme již téměř 20 let.

Slovník je obohacen také o užitečné seznamy prefixů, sufixů a měrových slov nebo o přílohy s výčtem provincií, měst a nejčastějších čínských příjmení.