VYUCBA.LINGEA.SK

V reakcii na súčasnú situáciu, kedy sú všetky školy zatvorené, sme sa rozhodli všetkým záujemcom z radov žiakov, študentov a učiteľov sprístupniť prvú časť nášho projektu zameraného na online výučbu cudzích jazykov. Výstupy projektu nájdete na vyucba.lingea.sk a počas trvania krízovej situácie sú vám prístupné úplne BEZPLATNE a bez nutnosti registrácie. 

Ide o úplne nový výukový portál, ktorý sme pôvodne plánovali spustiť pred začiatkom nového školského roka. Nájdete tu spracované učebnice k samoštúdiu s možnosťou vypočutia si vzorovej výslovnosti dialógov, článkov, fráz a slovnej zásoby, výklad gramatiky a množstvo interaktívnych cvičení. Okrem učebníc môžete využívať aj ďalšie jazykové zdroje - Gramatiky, Konverzácie a Hovorníky. 

 hlavicka-zpravodaj-vyucba.jpg (555 KB)

Na stránke vyucba.lingea.sk nájdete kvalitné výučbové materiály pre 3 svetové jazyky: angličtinu, nemčinu a francúzštinu. Pre každý jazyk sú tu dostupné 4 vzájomne sa dopĺňajúce tituly. 

Ťažiskom portálu sú účebnice k samoštúdiu, ktoré sa primárne zameriavajú na začiatočníkov a mierne pokročilých používateľov, v prípade angličtiny aj na "večných začiatočníkov". Každá z 10 lekcii obsahuje úvodné dialógy či článok, užitočné frázy, základy výslovnosti, výklad gramatiky, cvičenia a slovnú zásobu. Všetci žiaci a študenti tu nájdu množstvo nového a jedinečného materiálu na precvičovanie konverzácie, slovnej zásoby či základných gramatických javov. Všetky články, frázy a slovíčka sú ozvučené hlasom rodených hovoriacich. Súčasťou učebnice sú aj posluchové cvičenia a cvičenia na porozumenie textu, každá piata lekcia je opakovacia. To všetko v intuitívnom modernom grafickom prevedení, online a bez nutnosti registrácie. 

vyucbacreenshotSK.png (381 KB)

Gramatika používateľovi poskytuje zrozumiteľnou formou prehľad gramatických javov príslušného cudzieho jazyka. Našou snahou bolo všetky gramatické javy priblížiť tak, aby aj užívateľ bez hlbších teoretických základov mohol z výkladu pochopiť princípy tvorenia a používania daného javu. Každá kapitola obsahuje popis gramatického javu, praktické príklady vrátane ich prekladu do slovenčiny, poznámky upozorňujúce na výnimky, pričom nezabúdame ani na rôzne zaujímavosti či hovorové prvky. Pri každom jazyku nájdete tiež zoznam nepravidelných slovies. 

Konverzácie obsahujú viac ako 2600 viet a fráz, ktoré oceníte v mnohých praktických situáciách. K ďalšiemu rozvoju aktívnej slovnej zásoby poslúži 1600 slovíčok v 120 témach. Dôraz je kladený na praktickú aktívnu komunikáciu a prehľadnosť, pri každej vete a slovíčku nájdete zároveň aj prepis správnej výslovnosti. 

Hovorníky v sebe prepájajú výhodu slovníka a konverzačnej príručky. Obsahujú abecedne zoradené kľúčové slová, ktoré pokrývajú základ slovnej zásoby. Pri každom hesle sa tak nachádza množstvo praktických viet, slovných spojení a idiómov obsahujúcich dané kľúčové slovo. Na rozdiel od konverzačnej príručky nie je výber príkladov obmedzený tematicky, ale zahŕňa slovné zvraty bežne používané v každodennej komunikácii. Môžete si teda bez zdĺhavého hľadania nájsť vetu alebo slovné spojenie, ktoré práve potrebujete, rozširovať si tak slovnú zásobu a zlepšovať komunikačné zručnosti. 

Veríme a želáme si, aby sa vám s týmto výučbovým portálom pracovalo dobre a pomáhal vám s výučbou a precvičovaním cudzích jazykov. 

 

Vaša Lingea