Zadávanie hesiel v pchin-jine

Milovníci čínštiny môžu v našich slovníkoch zadávať heslá aj cez pchin-jin. 
mianbao, niunai, qiaokeli... a všeličo iné..

Pchin-jin je oficiálny systém prepisu čínskych znakov do latinky.