Anglický veľký slovník

Anglický veľký slovník

Nová verzia najväčšieho súčasného jednozväzkového obojstranného slovníka. 103 000 hesiel a 414 000 prekladov. Určený všetkým vážnym záujemcom o anglický jazyk – od študentov po učiteľov a prekladateľov. Aktuálne vypredané.

Vydanie: 3., 2014 | Strán: 1632 | Formát: 234x165 mm | ISBN: 978-80-8145-042-6
Väzba: šitá, pevný obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: šitá, pevný obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-042-6
Balenie: 1632 234x165 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 59.90
Obsah
  • 103 000 hesiel
  • 83 000 príkladov, idómov a fráz
  • 414 000 prekladov
Hlavné vlastnosti
  • Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník
  • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk
  • Množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky
  • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
Ukážky
Anglický veľký slovník Anglický veľký slovník Anglický veľký slovník Anglický veľký slovník Anglický veľký slovník Anglický veľký slovník
Odporúčame
Podrobnejšie informácie

Tretie, rozšírené vydanie veľkého anglicko-slovenského a slovensko-anglického slovníka. Ide o pôvodné, autorské dielo, ktorého hlavným cieľom je čo najvernejšie zachytiť súčasný písaný i hovorený jazyk. Napriek svojmu všeobecnému zameraniu slovník zachytáva aj odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, práva, vedy a techniky.

V súčasnosti ide o jediný priebežne aktualizovaný prekladový slovník tohto rozsahu. Keďže vieme, ako rýchlo sa dnes mení a obohacuje slovná zásoba, považujeme za nutnosť neustále dopĺňať a aktualizovať obsah nášho slovníka, aby sme tak poskytli používateľovi čo najaktuálnejšiu a najpraktickejšiu slovnú zásobu nielen slovenčiny, ale aj angličtiny. Naším cieľom je, aby ste v slovníku našli predovšetkým heslá, významy, zvraty, frázy a idiómy, ktoré sa v súčasnosti skutočne používajú, a napriek tomu sa v iných súčasných slovníkoch často vôbec nevyskytujú.

Vďaka tomuto priebežnému snaženiu základná časť slovníka narástla o niekoľko strán a teraz v ňom opäť nájdete ďalšie, nové či aktuálne heslá a zvraty. Na slovenskej strane napr. štiepka, plynoinštalácia, čador, lemra, prezvoniť, zberný dvor, zadávacia dokumentácia, úsporná žiarovka, aku vŕtačka atď. Na anglickej strane bumpons, butted, bycatch, sheeple, cameltoe, hazmats, moobs, selfie, atď.

Navyše v slovníku pribudol vo forme príloh zoznam niekoľkých tisíc frekventovaných anglických skratiek, prehľad svetových miest s ich anglickými výslovnosťamirozsiahla porovnávacia tabuľka rozdielov medzi britskou a americkou angličtinou.

Pri práci na anglickej časti slovníka sme vychádzali z najnovších anglických výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev, akými sú Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassell, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, množstva špecializovaných slovníkov frázových slovies, idiómov a slangu, odborných slovníkov a encyklopédií, a napokon tiež z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Slovenská časť je založená na vlastnom rozsiahlom slovníku slovenčiny. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí zjednocujúci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Okrem písaného jazyka sme sa snažili obsiahnuť aj bežný hovorený jazyk. V slovníku preto nájdete celú škálu hovorových, slangových aj subštandardných či vulgárnych výrazov.

Nemalé úsilie sme venovali príprave nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s rôznymi lexikálnymi zdrojmi vrátane korpusov či kontrolovať obsahovú aj formálnu konzistenciu spracovaných hesiel. Napriek tomu, že sa na tvorbe slovníka podieľalo viac než dvadsať autorov, sú všetky heslá spracované podľa rovnakých zásad a dodržujú rovnakú štruktúru. Pri korektúrach nám veľmi pomohli vlastné morfologické slovníky, v porovnaní s bežným korektorom preklepov obohatené o odborné, hovorové i nespisovné slová.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s cudzím jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.