Češskij razgovornik

Češskij razgovornik

Konverzace češtiny pro cizince se znalostí ruštiny jim umožní pohotově se dorozumět česky v běžných i nouzových situacích. U českých vět je doplněn přepis české výslovnosti v azbuce. Důraz je kladen na praktickou komunikaci a snadnou orientaci v textu. Наш чешский разговорник вам поможет объясниться в самых распространенных ситуациях во время путешествия. Особый акцент делается на практическом общении и легкой ориентировке в тексте.

ebook kód: EPCRUCZ1
Obsah
  • 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech
  • 6 000 hesel ve slovníku
  • Doporučení a upozornění
  • Přepis výslovnosti všech frází
  • 11 stran gramatiky
  • 15 stran praktických informací o zemi
Galéria
Podrobné informácie

Tato konverzace umožní cizincům se znalostí ruštiny pohotově se dorozumět česky v běžných i nouzových situacích. Důraz je kladen na praktickou aktivní komunikaci, přehlednost a snadnou orientaci v textu. U českých slov a vět je doplněn přepis české výslovnosti prostřednictvím azbuky, cizinec tak věty může snadno přečíst správně česky. 

Konverzace je členěná tematicky, nabízí slovní zásobu a fráze pro desítky situací (pozdravy, číslovky, udávání času, představování, cestování (autem, letadlem, vlakem, městskou dopravou), ubytování, stravování, nakupování, rodina, práce a brigáda, banka, komunikace a počítač...). Věnuje se také nouzovým situacím a kontaktu s úřady, jako je nemoc, návštěva lékaře, první pomoc, nehoda, vyplňování formulářů, pasová a celní kontrola nebo hlášení na policii. 

Kniha obsahuje také česko-ruský a rusko-český slovníček a stručný přehled gramatiky češtiny.

Разговорник был создан для русскоязычных туристов, совершающих путешествия в Чешскую республику и совершенно не владеющих чешским языком. Основная часть книги - разговорник, включает самые необходимые и часто употребляемые слова и выражения, которые сгруппированы по тематическим разделам, напр. : Повседневные фразы, Покупки, Транспорт, В гостинице, В отпуске и т. п. Чешский текст снабжен практической транскрипцией, передающей звуки чешского языка средствами русской графики.

Книга также дополнена небольшим русско-чешским и чешско-русским словарем, который поможет увеличить словарный запас.

Kраткий обзор грамматики чешского языка содержит основные правила произношения и начальные сведения о морфологии и синтаксисе, включая таблиц основных типов спряжений глаголов и склонения имён.

В конце книги находится разнообразная информация о Чешской республике, которая приносит полезные советы и практические рекомендации.
Pецензия на книгу: Poděbrady.ru.