Gramatika současné čínštiny

Gramatika současné čínštiny

Aktuální přehledná publikace o gramatice moderní standardní čínštiny zapisované zjednodušenou znakovou sadou. Jejím cílem je poskytnout co nejjasnější přehled o současné čínské gramatice bez nadbytečné odborné terminologie. Věříme, že naše kniha bude dobrým pomocníkem při studiu čínštiny a využijí ji všichni, kdo se profesně či amatérsky o čínský jazyk zajímají. 

ISBN: 978-80-7508-374-6
väzba: lepená, mriežkované lamino
EAN: 9788075083746
formát: 115 x 165 mm
stránky: 156
edícia: 1, 2018
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Galéria
Podrobné informácie

Aktuální přehledná publikace o gramatice moderní standardní čínštiny zapisované zjednodušenou znakovou sadou. Jejím cílem je poskytnout uživateli co nejjasnější a co nejucelenější přehled o současné čínské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečné odborné terminologie. Tato příručka nemá být vyčerpávajícím teoretickým popisem gramatiky, ale spíše praktickým pomocníkem při studiu současné čínštiny.

Naší snahou bylo vysvětlit jednotlivé gramatické jevy na základě jednoduchých, jasných pouček a za pomoci množství praktických příkladů tak, aby si je uživatel mohl snadno osvojit a poté aktivně užívat v reálné komunikaci. Zvláštní pozornost jsme přitom věnovali zejména těm gramatickým jevům, kterými se čínština výrazně liší od češtiny a které působí studentům čínštiny největší obtíže. Výklad jsme doplnili o řadu poznámek, upozorňujících na výjimky, zajímavosti a varianty běžné v hovorovém jazyce.

Příklady jsme pečlivě vybírali ze současného tisku a spolehlivých internetových zdrojů, které odrážejí současnou podobu čínštiny. Příklady jsou vždy přeloženy do češtiny, což umožňuje lepší zapamatování teoretických pouček a zároveň přispívá k obohacení slovní zásoby. Při práci jsme vycházeli z nejrůznějších moderních příruček o čínské gramatice a také z vlastní zkušenosti se studiem a výukou čínštiny. Pro lepší orientaci v textu průběžně odkazujeme na související kapitoly. Na konec příručky jsme pak zařadili podrobný abecední rejstřík jednotlivých popisovaných jevů, který uživateli zpříjemní práci s touto příručkou a usnadní další hledání v podrobnějších cizojazyčných příručkách.

Věříme, že náš přehled gramatiky bude dobrým pomocníkem při studiu čínštiny a využijí ho všichni, kdo se profesně či amatérsky o čínský jazyk zajímají.