Sme online +421 252 920 579
Gramatika současné dánštiny

Gramatika současné dánštiny

book
Tlačená kniha
Na sklade U Vás najskôr 26. 7. question
12,90 €

delivery car

Doprava zdarma
pri nákupe nad 40 €

delivery package

Doručujeme
po celom Slovensku a do zahraničia

delivery arrow

Tovar môžete vrátiť
do 14 dní bez udania dôvodu

Přestože je pro nás dánština značně exotickým jazykem, učí se ji poměrně velký počet lidí. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem dánské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné dánské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů.

Gramatika dánštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a především velkým množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které mají studentovi napomoci k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a na ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například určitých a neurčitých tvarů podstatných a přídavných jmen, použití členů, vyjadřování dokonavosti a nedokonavosti v dánštině, stavby věty a tvoření speciálních větných či infinitivních konstrukcí. Naopak méně používané slovesné tvary stejně jako některé jevy nevyžadující bližší vysvětlení (například částice a citoslovce) jsou zmíněny pouze okrajově.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením veškeré dánské gramatiky. Chceme, aby byla zejména praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad týkající se slovních druhů a skladby věty jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu zde najdete základní informace o tvoření slov a přejímání slov z cizích jazyků, které usnadní orientaci v dánské slovní zásobě, stejně jako hlavní pravidla dánského pravopisu týkající se především psaní čárky ve větě. Do publikace jsme zařadili i přehled nepravidelných sloves, v němž jsou uvedeny všechny důležité slovesné tvary na jednom místě. Samostatnou kapitolu jsme věnovali idiomům a frazeologickým spojením, které jsme roztřídili do tematických skupin a doplnili o české překlady, které jsou jinak obtížně dohledatelné.

Věříme, že naši gramatiku ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s dánštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o dánské mluvnici v přehledné podobě.

Bibliografické údaje

EAN9788075082794
  • 99 % tovaru skladom
  • 500+ titulov
  • 54 jazykov
  • 27 rokov skúseností