Gramatika současné estonštiny

Gramatika současné estonštiny

Zcela nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami, nechybí praktická kapitola zabývající se zdvořilostí v estonštině. Věříme, že gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici.  

EAN: 9788075082503
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galéria
Podrobné informácie

Zcela nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. 

Ačkoli je pro nás estonština veskrze exotickým jazykem, roste v poslední době počet lidí, kteří se jí učí nebo se o ní zajímají. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem estonské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné estonské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují rychlou orientaci, a především velkým množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které budou nápomocny k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivu a participií, příslovcí a adpozic. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě estonské věty a větným členům. Naopak méně používané gramatické jevy jsou zmíněny pouze okrajově a některé tvary nevyžadující bližší vysvětlení (číslovky, zkratky ap.) najdete v tabulkách.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením celé estonské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy přípon, s nimiž si každý zájemce může snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i krátkou kapitolu zabývající se zdvořilostí v estonštině, v níž jsou uvedeny základní fráze a pravidla jejich použití, aby se čtenář mohl sžít s rozdílným vnímáním zdvořilosti v estonském prostředí.

Věříme, že naši gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici v přehledné podobě.