Francúzština slovníček

Francúzština slovníček

Nový vreckový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník, v ktorom nájdete bežne používanú slovnú zásobu súčasnej francúzštiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu francúzštiny v škole alebo v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách.

ISBN: 978-80-8145-024-2
väzba: mäkká lepená, obal lesklé lamino
formát: 118x85 mm
stránky: 640
EAN: 9788081450242
edícia: 1., 2013
Obsah
  • 30 000 hesiel
  • Súčasná slovná zásoba
  • Predložkové väzby a praktické príklady
  • Prepis výslovnosti
  • Ideálny na cesty aj štúdium
Galéria
Podrobné informácie

Nový vreckový francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník. Nájdete v ňom bežne používanú slovnú zásobu súčasnej francúzštiny. Oceníte ho nielen na cestách a pri práci, ale aj pri štúdiu jazyka v škole alebo v jazykovom kurze. Pomôže vám dohovoriť sa a poradiť si v každodenných situáciách, presnejšie sa vyjadrovať a lepšie komunikovať.  

Heslá i preklady sme starostlivo vyberali tak, aby ste v slovníku našli najčastejšie používané slová a slovné spojenia, a to ako spisovné (vrátane hovorových), tak aj nespisovné. Pri spracovaní hesiel sme vychádzali z najnovších francúzskych výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev Petit Robert, Petit Larousse, Hachette encyclopédique a i. Namiesto mnohých, dnes už nepoužívaných či zastaraných výrazov vám náš slovník ponúka množstvo nových pojmov a termínov rozšírených v súčasnosti.

Aby sa vám so slovníkom pracovalo čo najlepšie, pridali sme k heslám okrem samotných prekladov ďalšie doplňujúce informácie. Spresňujúce poznámky a štylistické príznaky vám pomôžu vybrať najvhodnejší výraz. Množstvo ustálených spojení, príkladov a väzieb vám zase napovie, ako slovo alebo spojenie najlepšie použiť vo vete. 

Veríme, že slovníček vám bude užitočným pomocníkom.