Gramatika súčasnej fínčiny

Gramatika súčasnej fínčiny

Nová autorská gramatika fínčiny obsahuje gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave.
Pravidlá gramatiky približuje na základe jednoducho formulovaných pravidiel a tabuliek s množstvom príkladov. Dôraz sa kladie na javy, ktoré sú dôležité pre bežné vyjadrovanie a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia. Veríme, že bude praktickou pomôckou pre študentov fínčiny aj pre všetkých, ktorí sa s týmto ugrofínskym jazykom stretávajú v praxi.

ISBN: 978-80-8145-189-8
väzba: mäkká lepená, obal mäkké lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 160
EAN: 9788081451898
edícia: 1., 2017
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
Vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Podrobné informácie

Aj keď je pre nás fínčina skutočne exotickým jazykom, učí sa ju pomerne veľký počet ľudí.
Prichádzame preto s novým aktuálnym a úplne pôvodným prehľadom fínskej gramatiky. Cieľom tejto príručky je poskytnúť používateľovi čo najjasnejší prehľad o súčasnej fínskej gramatike bez nadmernej lingvistickej teórie a prebytočných odborných termínov.

Naša gramatika fínčiny obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave tak, aby ste mohli ľahko a rýchlo nájsť odpovede na všetky otázky, ktoré vám štúdium či prax prinesú. Jednotlivé gramatické javy sa snažíme priblížiť na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. Dopĺňame ich prehľadnými tabuľkami, ktoré umožňujú ľahkú a rýchlu orientáciu, a predovšetkým veľkým množstvom starostlivo vybraných príkladov, vrátane ich prekladu do slovenčiny.

Pri práci na tejto učebnici fínčiny sme vychádzali z moderných príručiek a gramatík. Výklad aj vybrané príklady sme preto doplnili o celý rad praktických poznámok a upresnení, ktoré majú študentovi napomôcť k pochopeniu gramatických javov a hlavne k ich správnemu používaniu. Dôraz sme pritom kládli na javy, ktoré sú dôležité pre bežné vyjadrovanie a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia. Preto tu nájdete samostatné kapitoly týkajúce sa napríklad infinitívov a particípií, prísloviek a adpozícií alebo privlastňovacích prípon. Zvláštnu pozornosť sme venovali tiež stavbe fínskej vety a vetným členom. Naopak, menej používané gramatické javy zmieňujeme len okrajovo a niektoré tvary nevyžadujúce bližšie vysvetlenie (nepravidelné slovesá, číslovky ap.) nájdete v tabuľkách.

Táto publikácia si nekladie za cieľ byť komplexným zachytením celej fínskej gramatiky. Chceme, aby bola praktickou pomôckou pri štúdiu jazyka. Čisto gramatický výklad sme doplnili o užitočné informácie, ktoré majú za cieľ obohatiť vyjadrovaciu schopnosť študenta. Okrem praktických poznámok v texte nájdete na konci gramatickej časti informácie o tvorení slov s prehľadnými zoznamami prípon, s ktorými si každý záujemca môže ľahko rozšíriť slovnú zásobu. Do publikácie sme zaradili aj samostatnú kapitolu venovanú rozdielom medzi spisovnou a hovorovou fínčinou, ktorá je doplnená o názorné príklady a stručný prehľad hovorových a slangových výrazov. Veríme, že našu gramatiku ocenia ako študenti a učitelia, tak všetci tí, ktorí sa s fínčinou stretávajú v praxi a chcú mať kedykoľvek po ruke všetky dôležité informácie o fínskej gramatike v prehľadnej podobe.