Gramatika súčasnej francúzštiny

Gramatika súčasnej francúzštiny

Úplne nová autorská gramatika francúzštiny, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Všeobecné výklady sme obmedzili, a naopak, snažili sme sa pravidlá gramatiky dokresliť množstvom príkladov. Výklad je doplnený o praktické poznámky, dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sú od slovenčiny dosť odlišné.

ISBN: 978-80-89323-88-3
väzba: mäkká lepená, obal mäkké lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 208
EAN: 9788089323883
edícia: 1., 2011
ebook kód: ESGFRSK1
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • Ukážkové strany sú z knihy. Podoba a rozsah e-booku sa môže od knižnej verzie líšiť.
Vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Galéria
Podrobné informácie

Úplne nová autorská gramatika francúzskeho jazyka, ktorá obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Ak sa chcete správne vyjadrovať, nestačí vám iba naučiť sa naspamäť najrôznejšie gramatické poučky, ale musíte ich vedieť uplatniť pri tvorení konkrétnych viet. Preto sme všeobecné výklady obmedzili na minimum a snažili sme sa všetky pravidlá francúzskej gramatiky ilustrovať na množstve príkladov, ktoré sme starostlivo vyberali z tlače a zo spoľahlivých internetových zdrojov tak, aby skutočne odrážali súčasnú podobu francúzštiny. Pri práci sme vychádzali nielen z moderných príručiek, ale aj z vlastných skúseností s výučbou jazyka.

Výklad je doplnený o praktické poznámky, ktoré čitateľovi pomôžu lepšie pochopiť gramatické javy a ich správne používanie. Dôraz sme pritom kládli najmä na tie javy, ktoré sa odlišujú od slovenčiny a ich zvládnutie spôsobuje slovenským študentom najväčšie problémy. Zriedkavejšie používanému passé simple sa preto venujeme iba v krátkosti, zatiaľ čo najväčší priestor sme vymedzili používaniu člena, rozdielom v používaní imparfaitpassé composé či časovej súslednosti ap.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen začínajúci, ale aj pokročilejší študenti, a tiež vyučujúci, ktorí chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie týkajúce sa francúzskej gramatiky.