Gramatika súčasnej holandčiny

Nový, aktuálny a pôvodný prehľad gramatiky bez zbytočnej lingvistickej teórie a odborných termínov. Obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave priblížené na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. V gramatike nájdete aj informácie o tvorení slov a prehľad nepravidelných slovies.

Vydanie: 1., 2012 | Strán: 160 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-8145-015-0
Väzba: lepená, mäkký obal, matné lamino | Ebook formát: | Dostupnosť: skladom
Systém: lepená, mäkký obal, matné lamino | ISBN: 978-80-8145-015-0
Balenie: 160 165x115 mm | Dostupnosť: skladom
cena: 11.90
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Hlavné vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Ukážky
Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny Gramatika súčasnej holandčiny
Odporúčame

Slovensko-holandská konverzácia

Holandský šikovný slovník

Podrobnejšie informácie

Hoci je holandčina pre nás úplne exotický jazyk, učí sa ju pomerne veľký počet ľudí. Prichádzame preto s novým, aktuálnym a úplne pôvodným prehľadom holandskej gramatiky. Cieľom tejto príručky je poskytnúť používateľovi čo najjasnejší prehľad o súčasnej holandskej gramatike bez nadmiery lingvistickej teórie a zbytočných odborných termínov. Kniha obsahuje všetky bežné gramatické javy v prehľadnej grafickej úprave. Jednotlivé javy sú priblížené na základe jednoduchých a jasne formulovaných poučiek a pravidiel. Sú doplnené prehľadnými tabuľkami, ktoré umožňujú jednoduchú a rýchlu orientáciu, a predovšetkým veľkým množstvom príkladov, vrátane ich prekladov do slovenčiny.

Pri práci na tejto publikácii sme vychádzali z moderných príručiek a gramatík. Zúročili sme tiež bohaté skúsenosti s výučbou jazyka. Výklad aj vybrané príklady sme preto doplnili o celý rad praktických poznámok a spresnení, ktoré majú študentovi pomôcť pochopiť gramatické javy a najmä ich správne používať. Dôraz sme pritom kládli na javy, ktoré sú dôležité v bežnom vyjadrovaní a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia. Kniha obsahuje tiež informácie o tvorení slov s prehľadnými zoznamami predpôn a prípon, s ktorými si každý záujemca môže ľahko rozšíriť slovnú zásobu. Do publikácie sme zaradili aj prehľad nepravidelných slovies. Okrem toho v nej nájdete i kapitolu o rozdieloch v holandčine, ktorou sa hovorí v Holandsku, Belgicku a Suriname.

Veríme, že našu gramatiku ocenia nielen študenti a učitelia, ale aj všetci tí, ktorí sa s holandčinou stretávajú v praxi a chcú mať kedykoľvek poruke všetky dôležité informácie o holandskej gramatike v prehľadnej podobe.