Gramatika súčasnej poľštiny

Gramatika súčasnej poľštiny

Nová autorská gramatika súčasnej poľštiny. Pravidlá gramatiky približuje prehľadne, na základe jednoducho formulovaných pravidiel a tabuliek s radom príkladov. Dôraz sa kladie na javy, ktoré sú dôležité pre bežné vyjadrovanie a tie, ktoré sa od slovenčiny líšia alebo pri nich často dochádza k chybám. Veríme, že bude praktickou pomôckou pre študentov poľštiny aj pre všetkých, ktorí sa s jazykom našich susedov stretávajú v praxi.

ISBN: 978-80-8145-188-1
väzba: mäkká lepená, obal mäkké lamino
formát: 115 x 165 mm
stránky: 160
EAN: 9788081451881
edícia: 1., 2017
Obsah
  • opis aktuálnych gramatických javov
  • jasné a stručné výklady
  • množstvo praktických príkladov
  • poznámky, výnimky, zaujímavosti
  • krížové odkazy
  • podrobný register
Vlastnosti
  • prehľadná sadzba
  • dvojfarebná tlač
Podrobné informácie

Nový aktuálny a úplne pôvodný prehľad poľskej gramatiky. Cieľom príručky je poskytnúť používateľovi čo najjasnejšie informácie o súčasnej poľskej gramatike, a to bez nadmernej lingvistickej teórie a prebytočných odborných termínov. Jednotlivé gramatické javy približuje prostredníctvom jednoduchých poučiek či pravidiel a príkladov. Naším zámerom nebolo podať naozaj vyčerpávajúci a teoreticky dokonalý popis gramatiky, ale pomôcť bežnému používateľovi čo najľahšie si osvojiť v praxi skutočne používané gramatické javy.

Každá kapitola obsahuje popri stručnom a jasnom opise určitej gramatickej kategórie aj množstvo praktických príkladov z bežne používaného jazyka. Ich slovenský preklad pomôže používateľom zafixovať si gramatický jav bez toho, aby sa museli učiť naspamäť teoretické pravidlá a až potom sa ich snažili aplikovať na konkrétnu slovnú zásobu. Výklad a praktické ukážky sú doplnené množstvom poznámok upozorňujúcich na výnimky, zaujímavosti, štylistické zaradenie jednotlivých javov, odkazy na súvisiace kapitoly atď.

Zvláštnu pozornosť sme venovali príbuznosti poľštiny a slovenčiny, ktorá môže uľahčiť (alebo v niektorých prípadoch aj sťažiť) proces osvojovania si jazyka. Jednotlivé javy sú preto porovnávané so situáciou v slovenčine a jedna z kapitol je venovaná aj tzv. zradným slovám. Pri vytváraní tejto príručky sme rešpektovali tradíciu poľskej jazykovedy, ktorá je v mnohých ohľadoch odlišná od slovenskej tradície. Tento prístup so sebou prináša úskalia v podobe odlišnej terminológie, čitateľ preto nájde pri kľúčových pojmoch aj ich poľský ekvivalent.

Na konci publikácie nájdete tiež podrobný abecedný register používaných pojmov, ktorý vám urýchli vyhľadávanie jednotlivých termínov. Gramatika súčasnej poľštiny je určená predovšetkým tým, ktorí sa jazyk učia, od začiatočníkov až po pokročilých študentov, ktorí tu iste nájdu nejednu zaujímavosť týkajúcu sa poľského jazyka. Veríme, že vám bude prehľad poľskej gramatiky dobrým pomocníkom ako v škole alebo pri samoštúdiu, tak aj len pri osviežovaní skôr získaných vedomostí.